Víte, že?

Zaměření pionýrských oddílů je rozmanité, najdou se například indiánské, rybářské, myslivecké, modelářské a další.

Jaká je nálada mezi pionýrskými pracovníky (1968)

1968
Jaká je nálada mezi pionýrskými pracovníky
Informátor č. 1    z jednání ÚR PO    5. dubna 1968    Seč

V těchto dnech je mezi pionýrskými pracovníky živo. Není divu, jde přece o  pionýrskou organizaci. Mnozí z  nich jí věnovali valnou část svého života, srostli s ní a nechtějí se jí za žádnou cenu vzdát. Tento vztah k PO je v současné době, nabité změnami v našem životě, všechny sjednocuje, mobilizuje k práci, a to je důležité.

Ty, o které však hlavně jde – děti – diskuse ani příliš nezajímají. Chtěly by se něco naučit, poznat, vidět. Prožít nějaké dobrodružství, velkou výpravu za neznámem.

K tomu všemu je třeba mít svou organizaci. a dnes tu jsou už dokonce dvě. Tím spíš se očekává, že pionýrští pracovníci nebudou jen mistry slov, ale hlavně činů a přímé práce s dětmi.

To je také hlavní tón, který se na besedách a v diskusích většinou nese. Věcný, upřímný, vítající každého, kdo chce přiložit ruku k dílu. Tón sjednocující.

Zaznívá i kritika a  náměty pro činnost. Hodnotí se a volá se po uplatnění těch osvědčených zkušeností práce s dětmi, které vedou k samostatnosti, které je učí pohybovat se bezpečně v přírodě, umět se postarat sám o sebe, uvařit si, opravit si to nejnutnější

Nadále pokračuje kritika přežívajících rysů poškolštění organizace. Vždyť školní řád, různé zákazy a příkazy o tom, co se smí a nesmí, mimoškolní činnost skupiny ve škole omezují, tísní a zešněrovávají.

Upozorňuje se rovněž na to, že i nová, na V. sjezdu přijatá opatření, jsou už nelogická a mnohá už i protismyslná. Např. vymezování funkce skup. vedoucí nad 200 dětí. Vždyť to znamená, že na velké škole by musel být každý 2 žák pionýrem.

Mnozí zkušení pracovníci volají po tom, aby pionýrské domy se staly opěrnými turistickými středisky s možností přenocování, a nikoli budovami se slepými okny.

Navrhuje se, aby v zájmu perspektivy vztahů Pionýrských domů k Pionýrské organizaci bylo ihned přistoupeno k zakládání pionýrských skupin v Domech.

Na pořadu je stále aktuální problém vedoucích, materiálních podmínek v letní činnosti atd.

V dubnu proběhnou okresní konference pionýrských pracovníků. Jimi by měla začínat ještě intenzivnější práce. Diskuse a přehodnocování by se měly přeměnit v konkrétní a soustavnou činnost.