Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Dopis delegátů mimořádné celostátní konference předsedovi vlády ČSSR (1990)

1990
Dopis delegátů mimořádné celostátní konference
předsedovi vlády ČSSR
 
v Brně, 20. 1. 1990

Vážený pan
Marián Čalfa
předseda vlády ČSSR

 
Vážený pane předsedo vlády ČSSR,

my, delegáti mimořádné celostátní konference pionýrských pracovníků, se na Vás obracíme s  následujícím podnětem, týkajícím se tvorby státního rozpočtu:

Naše společnost připravuje mnoho změn k lepšímu ve všech oblastech života. Tyto příznivé změny by se podle našeho názoru rozhodně neměly vyhnout ani dětem. v  současné době probíhá řada jednání, jejichž výsledkem pravděpodobně bude mnohem pestřejší struktura dětských společenských organizací a  organizací, pracujících s dětmi, než tomu bylo doposud.

Lze předpokládat, že byť tyto organizace budou mít rozdílnou obsahovou náplň, některé organizační a technické problémy budou mít společné (např. uvolňování vedoucích na činnost, materiální a finanční zajištění činnosti).

Naše organizace má z minulosti smutnou zkušenost. Léta jsme mnohem častěji než konkrétní pomoc poznávali podporu spíše proklamovanou. Nevěříme sice tomu, že by se v nových společenských podmínkách nepamatovalo na dotaci pro činnost s dětmi a pro děti, ale přesto považujeme za nezbytné navrhnout, aby ve státním rozpočtu byla na činnost dětí v dětských organizacích vydělena samostatně částka, která by zajišťovala na tomto poli alespoň základní možnosti. Nedá se totiž předpokládat, že dětská organizace, v níž naprostou většinu členstva tvoří nezletilí, se bude schopna samofinancovat. Státní příspěvky jsou proto jednou z rozhodujících možností, jak zajistit činnost dětských organizací, kterým je v  nastávajícím období nutno věnovat mimořádnou péči a pozornost.

Věříme, že náš návrh podrobně uvážíte a uděláte vše pro jeho prosazení ve federální vládě. Zároveň bychom uvítali, kdybyste obdobný postup podpořil i v obou republikových vládách. Při akceptování našeho podnětu by tak naše vlády pomohly v příštím období vytvořit alespoň základní finanční předpoklady pro činnost dětských organizací.

  
Děkujeme za pochopení

Delegáti mimořádné celostátní
konference pionýrských pracovníků