Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Dopis předsedy ČRP starostovi Junáka (1994)

1994
Dopis předsedy ČRP
starostovi Junáka
19. ledna 1994
 
V Praze dne 19. ledna 1994

Vážený pane starosto!

I když si plně uvědomuji, že problémy mezi našimi sdruženími asi nezmizely, myslím, že jsme navázali určité kontakty, což by mohlo přispět, resp. přispívat k řešení otevřených problémů mezi Junákem a  Pionýrem – pokud tyto opravdu existují.

Bohužel v poslední době se znovu objevily útoky vůči Pionýru zaštítěné požadavky Vašeho sdružení … (podrobnosti mohu sdělit osobně). Vím, a při příležitostných setkáních jsme v tomto duchu spolu i mluvili, že otázky kolem Vašeho (a našeho) majetku jsou prubířským kamene našich vztahů… Ale musím se již (a oprávněně!) ohradit proti stálým a opakovaným nepravdám, které míří jako otrávené šípy směrem k nám.

Jsem příznivcem řešení problémů, nikoliv jejich odstrkování!

Proto přicházím, jménem svým i jménem celého vedení našeho sdružení, s tímto návrhem. (Zcela v duchu společné informace zmocněnců pro řešení otázek majetku – z materiálu, který byl předán MŠMT ČR, viz. příloha)

Pokud se objevily nové skutečnosti nebo je potřebné provést inventuru „starých“ (?) – jednejme o nich!

Jsme připraveni zahájit jednání s cílem problémy řešit!

Domnívám se, že by bylo účelné, abychom se sešli na pracovní schůzce (např. ve složení: nejvyšší představitelé, výkonní pracovníci + příp. další zainteresovaní), kde by se dohodl základní postup a pravidla hry. Poté ať pověření zástupci věci řeší (např. otázky majetku). Domnívám se, že celý proces, by mohl být za měsíc, za měsíc a půl ukončen a my bychom se nejpozději v polovině března mohli zabývat problémem – jak dále. Ale už by se ten „horký brambor“ nepřehazoval!

Jsem přesvědčen, že by se dalo (a pro děti i dospělé v Junáku i Pionýru by to jistě bylo přínosem) začít nový rok 1994 skutečně nějak nově (a s chutí (vy)řešit i jeden starý dluh). 

Doufám ve Vaši tradiční rychlou a pevně věřím, že i vstřícnou odpověď.

S pozdravem: „Jsem připraven!“
Mgr. Martin Bělohlávek
předseda České rady Pionýra