Víte, že?

V Pionýru každoročně proběhne přes 400 táborů pro přibližně 20 000 účastníků.

Společný dopis (1991)

1991
Společný dopis České rady Pionýra
a Českého Junáka, svazu skautů a skautek
řediteli odboru pro mládeže MŠMT ČR
ze dne 2. října 1991
  

 
zvětšit