Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Společný dopis (1991)

1991
Společný dopis České rady Pionýra
a Českého Junáka, svazu skautů a skautek
řediteli odboru pro mládeže MŠMT ČR
ze dne 2. října 1991
  

 
zvětšit