Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Podíl na řízení PS

Demokracie v praxi. Takto jednoduše by se dal vystihnout život oddílu a pionýrské skupiny. Každý člen má proto právo podílet se na rozhodování o činnosti svého oddílu či PS. Instruktoři, vedoucí a každý, kdo byl zvolen do nějaké funkce, jsou členy rady PS.

Rada pionýrské skupiny se schází nejméně jednou ročně. Schvaluje rozpočet a účetní závěrku, výši členského příspěvku atd. Hodnotí a plánuje činnost, volí a odvolává vedoucího či další funkcionáře PS. Blíže s o tom můžete dočíst ve Stanovách.

Prakticky se ale každá pionýrská skupina schází častěji a méně formálně – na akcích, víkendovkách, táborech apod. Pokud tedy máte pocit, že se vaše pionýrská skupina příliš nepotkává, obraťte se na vašeho vedoucího pionýrské skupiny.