Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Podíl na řízení PS

Demokracie v praxi. Takto jednoduše by se dal vystihnout život oddílu a pionýrské skupiny. Každý člen má proto právo podílet se na rozhodování o činnosti svého oddílu či PS. Instruktoři, vedoucí a každý, kdo byl zvolen do nějaké funkce, jsou členy rady PS.

Rada pionýrské skupiny se schází nejméně jednou ročně. Schvaluje rozpočet a účetní závěrku, výši členského příspěvku atd. Hodnotí a plánuje činnost, volí a odvolává vedoucího či další funkcionáře PS. Blíže s o tom můžete dočíst ve Stanovách.

Prakticky se ale každá pionýrská skupina schází častěji a méně formálně – na akcích, víkendovkách, táborech apod. Pokud tedy máte pocit, že se vaše pionýrská skupina příliš nepotkává, obraťte se na vašeho vedoucího pionýrské skupiny.