UZNADO

NOVÁ TÝMOVÁ HRA

Co je UZNADO

UZNADO je nová netradiční hra. Název vyplývá ze zkratky slov Umím, ZNÁm a DOvedu. Hra je postavena na základech pionýrské všestrannosti s prvky brannosti, nebo lépe přežití v přírodě. Myšlenkou hry je umožnit účastníkům otestovat a poměřit své znalosti a dovednosti v co nejreálnějších situacích a simulacích. Hra zachovává pionýrskou všestrannost Stezky, zároveň svou formou odráží moderní trendy ve výchově a činnosti spolku.

Princip hry

Před začátkem hry hráči ze stejné věkové kategorie tvoří čtyřčlenný tým a vyráží do tzv. hvězdicového závodu, kde na stanovištích plní úkoly společně. Každé stanoviště je rozděleno na věkové úrovně, a tak tým plní úkol, který odpovídá jeho úrovni. Stanoviště jsou z pěti oblastí činnosti (Člověk a společnost, Příroda, Technika, Sport a Umění), hráči sami vybírají, jaké stanoviště navštíví a v jakém pořadí. Platí, že pro úspěšné absolvování hry je třeba splnit z každé oblasti minimálně jedno stanoviště pro zachování principu všestrannosti a získání kladného hodnocení.

KE STAŽENÍ