Víte, že?

Naše výroční zprávy za roky 2011 a 2012 se dostaly mezi 50 nejúspěšnějších v žebříčku CZECH TOP 100.

Obsahová komise

Příprava konference probíhá dle pravidel stanovených pro Výroční zasedání, na jejich základě byla ustavena Obsahová komise pro přípravu KČP. Jejím úkolem je obsahová příprava konference – stanovení témat, navržení a zpracování námětů, shromáždění názorů, příprava materiálů pro jednání konference. 
Komise bude mít jednání společná, samostatně budou pracovat tematické pracovní skupiny. Každé téma má v obsahové komisi určeného člena, který za jeho přípravu odpovídá.

Tajemníkem komise byl jmenován Jakub Kořínek, jakub@pionyr.cz, 777 745 886. 

Citace z Řádu pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra
(přiměřeně se užije pro KČP)

„3.1. Obsahová komise zahajuje svoji činnost neprodleně po svém ustanovení. Zajišťuje zejména sběr a utřídění námětů pro stanovení obsahu jednání VZP. 
3.2. Pokud obdrží ze strany krajských organizací Pionýra či pionýrských skupin připomínky ke Statutu a Programu Pionýra či Řádu pro přípravu a jednání VZP, zpracuje tyto připomínky a předloží je k veřejné diskusi ve sdružení, a to jednak prostřednictvím jednání České rady Pionýra a dále prostřednictvím informačních médií sdružením zajišťovaných.“