Konference o činnosti Pionýra (KČP)

14. – 15. 11. 2015, Mladá Boleslav

Výstupy:

Konference o činnosti Pionýra proběhla a přijala nové znění Programu Pionýrazáměr Směrnice o hlavní činnosti a stanovila VIZE 2040 (přehledně vše v usnesení KČP).

Další výstupy konferencí a podklady využité k jejich přípravě jsou k dispozici zde.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli ke zdárnému průběhu.

 

„Všechny dobré zásady jsou již v knihách napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit.“

Blaise Pascal

O co jde?

Konference je setkání zástupců všech pionýrských skupin, jehož účelem je projednat otázky související s činností Pionýra od úrovně oddílů až po velké společné akce a stanovit v této oblasti cíle i nástroje k jejich dosažení. O pořádání konference rozhodlo VIII. výroční zasedání Pionýra (2013) a současně schválilo čtyři hlavní tematické okruhy:

  • Program Pionýra (základní dokument),
  • Směrnice o hlavní činnosti,
  • Práce s výchovnými programy,
  • Vize pro „Pionýr 21. století“.

Ty jsou promítnuty do dílčích témat.