Osvědčilo se nám

Zbývají vám na táboře po dětech jednoponožky a nikdo je nechce? Nevyhazujte, vyperte a vytvoříte z nich ponožkové maňásky.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Nebyl jen Andersen…
       

PŘÍRODĚ NA STOPĚ

Čas přípravy
30 minut - 1 hodina
Čas realizace
od 3 hodiny
Místo
venku, park, les, louka
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 5
Hodnocení
     
Autor
Anders Milan
Stav
Publikována
Vytvořeno
15. 5. 2022
Upraveno
11. 7. 2022
Věková kategorie
7 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Environmentální
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Výlety do přírody
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení

Cíle

Naučit se pozorovat drobné přírodní jevy kolem nás. Určeno pro kolektivy, které nejsou přímo zaměřeny na ochranu přírody, ekologii nebo turistiku. V rámci jednodenních nebo vícedenních výprav si v přírodě hrajeme s přírodou, objevujeme zajímavosti, čerpáme informace a pomáháme.

Motivace

"Vytáhnou děti od počítačů". Nabídnout jim alternativu počítačových her v reálném světě. Všímat si maličkostí, které jsou kolem nás, poznávat nové informace, dosáhnout určeného cíle. Porozumění lásky k přírodě, chápat a využívat přírodní jevy. Teoreticky i prakticky přispět k její ochraně.

Potřeby

Detailní příprava trasy putování s nastudováním informaci k místům, která bude míjet. (přírodní úkazy, chráněná území, historie)

Mobilní telefon s aplikacemi (mapy, atlasy, ...)

Vybavení na jednodenní nebo vícedenní výpravy podle ročního období a oblečení podle typu výpravy.

 

Provedení

Před vlastní realizací probereme s dětmi námět a cíl plánované aktivity. Hlavně důvod, proč budeme výpravu realizovat, jak bude náročná cesta a jaké bude vybavení jednotlivců. V našem případě se jedná o oddílová "zvadla" - pozvánky na akci (viz. příloha).

V průběhu putování určujeme tempo pochodu, upozorníme čeho si všímat, na co dávat pozor. Zastavujeme se u různých přírodních úkazů, informačních tabulí. Hledáme zvláštnosti (na jaře květy a pupeny), v létě stromy a byliny (léčivé), atd. Otevíráme dětem oči, aby jen neletěly k určenému cíli. 

Kromě poznávání krás a míst, kterými procházíme si všímáme co a kdo přírodě škodí. Vysvětlíme, jak se chovat v přírodě. Jsme na výpravě, putování, tak nebudeme líní a drobné odpadky sebereme do igelitových pytlíků a odneseme.

Během putování si vedoucí, nebo jeho zástupci dělá průběžně poznámky kolem čeho jsme šli, čeho si děti mohly všimnout, na krátký závěrečný kvíz. (např. jakou střechu měla studánka, kolik schodů bylo na věži, atp.)

Hry a zábava na doplnění putování. Využijeme co nám příroda nabídne (kdo přeskočí přes potok, kdo vyleze na strom, kdo přejde kládu, kdo najde barevný květ, kámen, ...)

Pozor na

 • přepravu hromadnými dopravními prostředky
 • vybavení dětí (ústroj)
 • při sběrů odpadků vybavit děti jednorázovými rukavicemi
 • pitný režim během putování

Nabídková legenda

Stejně jako u počítačové hry. Musíme se dostat k cíli přes překážky, které příroda nabízí.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Během akce se můžeme setkat s neturistickými dětmi, které nejsou zvyklé chodit. Podpora kolektivu, motivace hrou.

Galerie

uklízíme