Osvědčilo se nám

Půjčíte-li někomu něco, napište si to. Není to otázka nedůvěry. Paměť je prevít.

Více...

Náhodná hra

Souhvězdí

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Duha
       

Geocaching II.

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
žádný
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.
Využití GPS navigace, práce s technikou, nové možnosti cestování.

Motivace

Systém hledání „kešek“ s GPS funguje i přes internet, kde si každý eviduje již jím objevené kešky a najde zde i informace o dalších, ještě nenalezených keškách. Do této činnosti se mohou zapojit jak týmy, tak i jednotlivci, a to i v rámci celosvětové hry Geocaching. Jde o hledání „pokladů“ neboli „kešek“ (anglicky „Cache“). Lidé, kteří se této zábavě věnují, schovávají krabičky („kešky“) různě po celém světě.

Potřeby

GPS navigace, internet, dárečky – odměny do krabiček, tužka a papír.

Provedení

Tato aktivita spočívá v zapojení do celosvětové hry Geocaching. K tomu potřebujete jen GPS a internet. Každý hráč je zaregistrován (bezplatně) na webových stránkách www.geocaching.com. Existuje i česká verze www.geocaching.cz, ale tento web je pouze pro zájemce o zboží, jsou zde však uvedena i pravidla. Po registraci máte možnost vidět na mapě všechny vytvořené „kešky“. Pokud je rozkliknete, zobrazí se vám jejich základní popis, pozice, velikost krabičky i nápovědy, kdyby se vám nedařilo je najít. Pokud si tyto údaje zaznamenáte a vydáte se hledat, zažijete spoustu zábavy. Nejde totiž jen poklad nalézt, ale také jej nikomu nevyzradit. Lidé, kteří se o tyto poklady nezajímají, by je mohli přemístit, ukrást či zničit. A to by byla škoda. Těmto lidem nezasvěceným do světa geocachingu se říká „Mudlové“.
Po nalezení kešky ji otevřete. Uvnitř se vždy nachází blok a tužka (občas tam tužka není, vezměte si raději svou); do bloku zapíšete svůj „nick“, který jste uvedli při registraci, datum, hodinu, nějaký text pro tvůrce kešky a co jste do kešky vložili či z ní odnesli. Existují totiž kešky, ve kterých můžete vyměňovat drobnosti (ne odpadky), velmi oblíbená jsou překvapení z čokoládových vajíček. Více o Geocachingu se dozvíte na www.geocaching.com (v angličtině bohužel) a na www.wikipedia.cz. Existuje i placené členství (cena je cca 300,- Kč) na 10 měsíců. Toto členství je ale určeno pro majitele dražších GPS, platba jim umožňuje nahrát do GPS celý popis kešky i s nápovědou. Není to pro hru důležité. Existuje několik druhů kešek, o všech se dočtete na www.wikipedia.cz po zadání hesla geocaching. Tato aktivita navazuje na ML T5.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Paměť a Přátelství.

Pozor na

Vlastní bezpečnost při hledání kešek, zejména v těžko přístupných místech.

Nabídková legenda

Planeta Přátelství – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zabezpečit bezpečnost při hledání, nejlépe doprovod. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – umožnit účastníku odezírat ze rtů vedoucího při vysvětlování aktivity.
Pohybově postižení a mentálně postižení – záleží na terénu, zajistit doprovod při hledání; v těžko dostupném terénu nevhodné.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – důraz a dodržení pravidel.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.