Osvědčilo se nám

Pokud stavíte stany bez podsady, dejte pod ložnici igelit, lépe se pak stan myje.

Více...


Sloní pasta aneb ,,Hrnečku vař!!

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
1 - 1
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Využití znalostí z chemie v praxi pro vytvoření efektu, zábava, rozvoj kreativity, zdokonalení v zásadách bezpečnosti při práci.

Motivace

Podivuhodné jevy jsou popsány v mnoha knihách, jsou o nich natočené videa či filmy. V dnešní době se zábava bez zvláštních efektů neobejde. Čím jsou nepochopitelnější, tím jsou žádanější a zajímavější, upoutávají pozornost. Pokusme se pomocí jednoduchých a přístupných ingrediencí vytvořit tzv. sloní pastu, či jak se také říká „hrnečku vař“. Vzpomeňte si na pohádku „Byl jednou jeden král“ s Janem Werichem a Vlastou Burianem v hlavní roli, jak zadělávali těsto na lívance. Lívance sice dělat nebudete, ale pomocí chemické reakce navodíte efekt kynoucího těsta – přibývající hmoty.

Potřeby

Saponát, peroxid vodíku 30%, hypermangan (manganistan draselný), odměrný válec, sklenice na zavařování – 0,7 l, sklenice s úzkým hrdlem (např. od kečupu nebo piva), malá sklenice například z přesnídávky, ochranné pomůcky – brýle nebo štít, plášť nebo pláštěnka, gumové rukavice.

Provedení

Mokrá varianta – vysoký válec – sloní pasta (had)
Mokrá varianta – zavařovačka – hrnečku vař
1) Větší nádobu (válec nebo zavařovačku) zaplňte do třetiny vodou a vsypte do ní tolik hypermanganu, aby se krystalky nerozpouštěly. Vytvořili jste nasycený roztok hypermanganu (přisypávejte malá množství hypermanganu, abyste nezničili zbytečně mnoho materiálu). Doporučuje se vlažná voda.
2) Do nasyceného roztoku hypermanganu kápněte 2–3 kapky saponátu (s množstvím saponátu lze experimentovat, výsledky se mohou podstatně lišit). Vše zamíchejte tak, aby nevzniklo mnoho pěny. Stačí několikrát zakroužit sklenicí.
3) Do menší sklenice si přichystejte peroxid vodíku 30%. S množstvím můžete také experimentovat, dejte si ovšem pozor – jedná se o silnou žíravinu. Doporučuje se použít polovinu skleničky z přesnídávky a hlavně gumové rukavice.
4) Venku položte velkou sklenici s hypermanganem na igelitovou podložku a kolem mějte dostatečně volný prostor, minimálně 1,5 m od sklenice. Pokud jste uvnitř, vložte sklenici nejlépe do dřezu nebo do starého velkého hrnce a kolem uvolněte stejný prostor.
5) Pak už jen stačí vlít veškerý obsah malé skleničky co nejrychleji do větší sklenice a kochat se pohledem na výsledek. Nalévající ať použije uvedené ochranné pomůcky.
6) Prudkost reakce závisí na čistotě a koncentracích jednotlivých složek. Množství a vzájemné poměry můžete kombinovat. Který z reaktantů na konci reakce převládl, můžete zjistit přidáním jednoho či druhého do produktu, jenž vám zůstal.
Popis děje: Reakce není zrovna snadná na vyčíslení, proto se uvádějí jen výsledné sloučeniny a ne jejich zastoupení.
Mohou vznikat i další sloučeniny, které se ale nakonec zredukují na výše uvedené. Výsledné sloučeniny nejsou nijak nebezpečné, ovšem slabá koncentrace peroxidu může být přítomna. Proto i s výsledkem pracujte opatrně, pečlivě si omyjte ruce a zasažené oblasti, příp. i okolí pokusu. Černá usazenina, „burel“ silně barví a zašpiní jakýkoli povrch, špatně se smývá. Z kůže zmizí do dvou dnů, z jiných materiálů (hrnec, sklenice, stůl) je nutné ji smýt práškem na nádobí.
Suchá varianta – sklenice s úzkým hrdlem – chrlič (sopka)
Tato varianta spočívá ve stejné reakci, jen je využita pro jiný efekt (chrlič, sopka). Rozklad peroxidu je silně exotermická reakce, při níž zahříváme vyloučenou vodu až se z ní stane pára. Dejte pozor, ze sklenice vychází velmi horká pára. Nejprve si pročtěte celý postup a poté se dejte do realizace.
1) Do sklenice s užším hrdlem odlijte peroxid vodíku 30%. Doporučuji tak 2 cm ode dna sklenice.
2) Několik krystalků hypermanganu, opravdu jich není potřeba mnoho, stačí na špičku kávové lžičky, vsypte do peroxidu.
3) Ze sklenice bude vystupovat bílý dým (pára) s částečkami burelu. POZOR – Reakce je tak silná, že občas vyprskne část tekutiny ven!!!
4) Nezapomeňte tento pokus provádět na místě, kde nevadí zašpinění, neboť opět vzniká černá sloučenina burel. Doporučuji použít ochranné brýle a další ochranné pomůcky.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda a Poznání.
Odkaz na zdroj:
http://www.youtube.com/watch?v=soyoYsYJgp8

Pozor na

Po smíchání ingrediencí odstupte od nádoby. Ten, kdo provádí pokus, musí použít ochranné pomůcky.

Nabídková legenda

Planeta Pravda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zajistit bezpečnost při přípravě a samotném pokusu, dělat v dobře osvětleném prostoru. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – účastník musí mít možnost při popisu aktivity odezírat ze rtů vedoucího, zjednodušená pravidla a pomůcky v textové podobě. Vedoucí by měl být v těsné blízkosti účastníka, aby jej mohl upozornit poklepem, že dělá něco špatně.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení. S účastníkem může spolupracovat vedoucí. Pozor na bezpečnost z důvodu pohyblivosti jedince.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Vedoucí účastníky vede krok za krokem.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy, vyslyšet je.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci, stálý dohled při činnosti.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD mít připraveny další úkoly, než se vystřídají všichni účastníci.
Výjimečně nadaní a geniální – popis uskutečněné chemické reakce, přidat úkol: nalézt podobné pokusy vhodné pro vyzkoušení na schůzce.