Osvědčilo se nám

Pokud si půjčíte kolíky od stanu z jiného stanu, vždy je tam vraťte.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Frisbee Ragby
       

Hvězdná mapa

Čas přípravy
2 dny
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, občanská, ke komunikaci a pracovní.
Účastník bude schopen základní orientace pomocí hvězd, dokáže rozpoznat základní souhvězdí na noční obloze, prokáže odvahu a vytrvalost.

Motivace

Hvězdná obloha pomáhala v minulosti orientaci zejména námořníků na otevřeném moři. Podle postavení hvězd bylo možné určit světové strany. V současné době je díky světelnému smogu – velkému nočnímu osvětlení ve městech téměř nemožné spatřit některé větší hvězdy. Naopak je tomu v přírodě, zejména v odlehlých částech od civilizace, kde je při pohledu na noční jasnou oblohu vidět miliony hvězd a lze také dobře rozeznat většinu souhvězdí.

Potřeby

Nůžky, předtištěnou hvězdnou mapu, baterka, papíry, fixy, svíčky s obalem a krytem, zápalky, reflexní pásky nebo svítící tyčinky, hodinky.

Provedení

Jedná se o specifický orientační závod ve volném terénu a v noci. Každý účastník obdrží předtištěnou mapu, kterou si sám sestaví. Je důležitá pečlivá příprava, proto předem otázkami několikrát ověřte, zda všichni rozumějí tomu, jak s mapou pracovat. Samotná příprava bude probíhat noc před závodem. Připravte si pečlivě trasu a pak ji projděte s mapou v ruce. Na jednotlivých stanovištích vždy nakreslete celé souhvězdí a zvýrazněte hvězdu, za kterou jít na další stanoviště – hvězda na obloze určí směr pochodu. Volte hvězdy viditelné, ale co nejdále od Polárky. Celý závod by měli všichni účastníci absolvovat do jedné hodiny. Bude-li delší, rotace hvězd vám zkreslí trasu, a to hodně. Pro jistotu by každé stanoviště mělo být navíc označeno světýlkem (třeba svíčkou nebo svítícími tyčinkami – chemiluminiscenční světlo) stíněným od příchodu závodníků. Výsledný čas jednotlivců určí vítěze.

Pozor na

• Rotace hvězd je nepříjemným jevem, se kterým se musíme vypořádat. Proto by závod neměl trvat více než jednu hodinu (raději nízký počet účastníků). Během dnů se noční obloha téměř nemění a postavení hvězd zůstane i další noci stejné.

• Nevolte pro orientaci hvězdy, které jsou vysoko nad vámi, lépe vám budou určovat směr hvězdy blíže horizontu.

• Na každém místě je horizont jiný, proto se může stát, že v místě vaší lokality nebudou vidět celá souhvězdí. Připravte na to účastníky. A volte pouze ty hvězdy, které vidět jsou.

• V této aktivitě je potřeba ověřit, zda vaše trasa skutečně odpovídá, nedůvěřujte si moc a raději si projděte trasu po vyznačení ještě jednou.

• Orientace podle hvězd není zcela dokonalá, a to kvůli jejich rotaci. Jediné, co zůstává na místě je Polárka, tedy sever.

• Vyvarujte se nebezpečných míst na trase (pařezy, kořeny, jámy, díry, trní, atd.), jinak platí všechna doporučení pro terénní noční hry. Nezapomeňte, že závodníci budou mít doslova hlavu v oblacích a budou se spíše koukat na nebe než pod nohy.

• Pokud stanoviště označíte svíčkami, umístěte je do průsvitného obalu tak, aby nedošlo k požáru, nejlépe v blízkosti svíček posaďte hlídače.

• Máte-li v týmu účastníky bojící se tmy, nechte je jít v doprovodu někoho nebojácného.

• Existují lidé, kteří neumějí číst v mapách, těm doporučujeme doprovod někoho schopného.

Nabídková legenda

Planeta Příroda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – umožnit účastníku při vysvětlování aktivity odezírat ze rtů vedoucího – vysvětlování krok za krokem. Zjednodušený návod a pomůcky v textové podobě.
Pohybově postižení a mentálně postižení – spíše nevhodné, u lehčích stupňů postižení možný doprovod.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na komunikaci před aktivitou.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení.
Výjimečně nadaní a geniální – nalézt informace o hvězdách a souhvězdích (báje a pověsti), seznámit s nimi ostatní účastníky. Lze také připravit soutěž, kdo pozná více souhvězdí.