Osvědčilo se nám

Staré gumovky, kterým vaše děti odrostly, nevyhazujte. Na táboře se vždy najde někdo, kdo je nemá a komu budou.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Vyprošťovaná
       

Výroba kuláčů

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
venku, tábořiště
Roční období
jaro - léto
Počet účastníků
15 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Technika, T16, práce s nástroji, spolupráce, bezpečnost práce, tábornické dovednosti
Věková kategorie
13 let
Typ aktivity
Poznávací
Pohybová
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní, komunikativní, k řešení problémů, k učení, sociální a personální.

Nařezat z kulatiny o průměru minimálně 25 cm tzv. kuláče = placky vysoké 5–7 cm. Procvičit práci s pilou, spolupracovat ve dvojici.

Motivace

Mohli bychom si zahrát báječnou hru, ale potřebujeme k tomu speciální pomůcku – kuláče z kulatiny. Jejich výroba není jednoduchá, chce to trochu zručnosti, ale vy to určitě zvládnete.

Potřeby

Dřevěnou kulatinu o průměru 20–25 cm (nejlépe nějaký padlý kmen), rámovou pilu (dobře naostřenou), stojan na řezání dřeva, pracovní rukavice.

Provedení

Pro realizaci hry potřebujeme o něco víc kuláčů, než je hráčů, což znamená, že každá dvojice bude řezat 3 kuláče, nebo některé na ukázku připraví vedoucí.

Pokud děti s pilou ještě nepracovaly, musejí si řezání dřeva nejprve natrénovat. Nechte je nařezat polínka z tenčí kulatiny, aby si osvojily práci s pilou ve dvojici. Vedoucí na děti musí dohlížet, radit jim, ukazovat správný postup. K řezání kuláčů přistupte až ve chvíli, když budou děti práci s pilou ovládat.


Výroba kuláčů:

Na kmeni označit místo řezu 5–7 cm od okraje. Kmen dobře upevnit na stojan. Pilou řezat postupně dokola podle označení, rovnoměrně postupovat směrem ke středu. Je důležité držet pilu kolmo, aby řez nebyl šikmý. Aby se řez nesvíral, je dobré do něj vložit klínek. Řezání kmene s tak velkým průměrem není úplně jednoduché, vedoucí musí dětem pomáhat, radit jim, jak postupovat, aby kuláče byly rovné.

Vyrobené kuláče uskladněte na připravené místo, využijete je při hraní různých her (jako podložky, mety, k označení území apod.) nebo jako improvizovaná sedátka.


Strkaná

Na hracím poli jsou rozmístěné kuláče, kterých je o něco víc než hráčů. Hráči se rozdělí na dvě družstva (nejlepší je označit je barevnými šátky, páskami z krepového papíru apod.) a rozmístí se na kuláče. Na povel se začnou strkat tak, aby vychýlili soupeře z rovnováhy. Hráči se samozřejmě mohou po kuláčích libovolně pohybovat. Kdo se dotkne nohou či jinou částí těla země, vypadává ze hry. Vítězí družstvo, které má v poli posledního (nebo více) hráčů.

Pozor na bezpečnost! Netolerovat surovosti! Hráči se nesmějí držet, mohou do sebe jen strkat. Podmínkou je samozřejmě pevná obuv.


Přes bažinu

Úkolem družstva je překonat bažinu (úsek dlouhý asi 50–100 m) pomocí kuláčů bez doteku země. Hráči stojí za startovní čárou, postupně jeden po druhém vstupují do bažiny tak, že stojí na kuláčích. Každý hráč má na začátku k dispozici jeden kuláč. Jakmile se však některého kuláče nikdo z hráčů nedotýká nohou ani rukou, strážce bažiny jim takový kuláč hned sebere. Hráči tedy musí dávat velký pozor, když posílají kuláče zezadu dopředu, aby se ho vždy do poslední chvíle dotýkali nějakou částí těla. Stejně tak vpředu, nelze hodit kuláč před sebe a pak teprve na něj stoupnout, v takovém případě o kuláč družstvo hned přijde. Je lepší, když jsou strážci dva (lépe si všimnou).

Kuláče můžete využít při hře Vrávory – viz ML T17.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda, Poznání, Přátelství, Překonání, Pomoc.

Pozor na

Dbát na dodržování pravidel bezpečnosti při práci s pilou, používat ochranné rukavice, dobře upevnit dřevo při řezání.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Tato aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.