Osvědčilo se nám

Do lodě vždy všechno přivažte, hlavně houbičku, neuplave.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Stavitelství
       
 5. Skrytý pozorovatel
       

Využití GPS, geocaching

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
15 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Technika, T2, GPS, geocaching, mapa, orientace v terénu
Věková kategorie
13 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Velká
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: komunikativní, k řešení problémů, k učení.

Práce s GPS a mapou, umět se orientovat v terénu. Seznámit se s pojmem geocaching, vyzkoušet získané dovednosti v praxi.

Motivace

Při cestě autem využívají rodiče často navigaci GPS, aby trefili do cíle své cesty. I my můžeme při putování v přírodě takový přístroj využít, a když se s ním naučíme dobře zacházet, užijeme si pak spoustu legrace při hledání „kešek“.

Potřeby

Přístroj GPS (ideálně 1 kus pro 4 děti), mapy, psací potřeby, papíry, drobnosti vhodné k vložení do „kešek“.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Využití GPS navigací může velmi obohatit činnost oddílu či klubu. Místa označená pomocí souřadnic lze využít jako schránky pro úkoly, poklady, tajné zprávy apod., můžeme je využít pro přípravu orientačního závodu, zadat s jejich pomocí trasu pěšího či cyklistického výletu, můžeme se s oddílem či jednotlivě zapojit do hry geocaching.

Nemá smysl zde rozepisovat pravidla pro geocaching nebo návod pro práci s GPS. To si musí nejprve nastudovat vedoucí sám, nejlépe i prakticky vyzkoušet. Mnohé informace lze získat na webu: www.geocaching.cz.

Než zadáme dětem první samostatný úkol, vysvětlíme jim zásady práce s GPS, k čemu nám slouží, že při práci s ní nelze stát na jednom místě, předvedeme dětem prakticky. Mnohé děti už přístroj budou znát z domova nebo i z činnosti oddílu v předchozích letech, přesto se přesvědčíme, že všichni systému práce s navigací dobře rozumí.

Příklady her a aktivit:

Lístky s úkoly

Rozdělíme děti do menších skupin, každá skupina má k dispozici jednu GPS. Jejich úkolem bude během určitého časového limitu rozmístit lístečky s úkoly na 2–3 místa a souřadnice zapsat na papír. Po vypršení času se všechny skupiny vrátí na místo startu, vymění si navzájem souřadnice. Nyní bude úkolem skupin najít úkoly dle zadaných souřadnic, splnit je a vrátit se na začátek. Hodnotit můžeme způsob provedení, splnění úkolů. Pokud se něco nepodaří, znovu vysvětlíme práci s navigací, hledáme příčinu neúspěchu.


Cizí území

Skupiny hráčů mají za úkol pomocí GPS zmapovat dané území a dojít k cíli. Startují ze stejného místa, kde dostanou souřadnice a popis místa cíle. Určí směr pochodu a vzdálenost k cíli. Dalším úkolem je doplnit černobílou kopii turistické mapy, ze které jsou odstraněny názvy obcí, potoků, řek apod. Během průchodu daným územím musí hráči zjistit co nejvíc těchto názvů.


Orientační závod

Hráči se rozdělí na skupiny. Jedna skupina pomocí GPS vytyčí trasu orientačního závodu, označí kontrolní body. Ostatní skupiny pak musí trasu absolvovat v co nejkratším čase. Stejným způsobem lze označit trasu např. přírodovědné stezky, trasu celodenního výletu apod.

I obyčejný oddílový výlet můžete obohatit hledáním „keší“, které jsou v přírodě i ve městech, jsou různě velké, existují i různé typy (např. multi-cache). Pro tuto aktivitu je nutné se zaregistrovat na www.geocaching.com. Využít můžete i projekt Pionýrský geocaching (geo.pionyr.cz).


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Přátelství, Překonání, Pomoc, Příroda, Paměť.

Pozor na

Při pohybu v přírodě dáváme pozor na bezpečnost – děti mohou být zabrány do displeje GPS a snadno přehlédnou překážku, sráz, nebezpečí. Při pohybu na větší vzdálenosti nebo ve členitém či nebezpečném terénu by měl být s dětmi instruktor starší 15 let.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky. Aktivita může být náročná pro děti, které nejsou technicky zdatné. U dětí s menší motorickou obratností hrozí smazání, překlepnutí, technická chyba – zadávání údajů musí kontrolovat víc dětí, je nutná spolupráce.