Osvědčilo se nám

Jak rychle přenést šablonu na čtvrtku? Přes okno.

Více...


Hrníčkárna

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
2 - 3 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C15, komunikační dovednosti, vzájemné poznání, konfrontace názorů a postojů
Věková kategorie
14 let
Typ aktivity
Poznávací
Seznamovací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, občanská.

Vzájemné poznání, rozvoj komunikačních dovedností, konfrontace názorů na ožehavá

 

Motivace

Účastníci si navzájem kladou otázky, na které pravdivě odpovídají.

Potřeby

Keramická nádoba, psací potřeby a papíry pro hráče.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

 

Hráči sedí v kruhu, aby na sebe všichni dobře viděli. Každý má právo předložit komukoliv otázku (buď anonymní, nebo podepsanou), kterou napíše na lístek papíru. Označí ho jménem adresáta a vloží do džbánku uprostřed kruhu. Čas od času jeden z hráčů (pošťák) vybere lístky ze džbánku a rozdá je adresátům.

Hráči pak postupně zveřejňují obdržené otázky a pravdivě na ně odpovídají. Každý smí podle pravidel hry jednu otázku nechat stranou bez odpovědi, nezveřejnit ji. Takovou nežádoucí otázku pak položí před sebe. V průběhu hry má možnost ji vyměnit za jinou otázku, která mu může být ještě méně příjemná.

Vedoucí, který hru řídí, má právo jakoukoliv otázku vetovat a stáhnout ze hry, jestliže překračuje únosnou míru vkusu.

Hra je rozdělena do tří až pěti kol, obvykle tematicky odlišných. Dochází při ní ke konfrontaci názorů a postojů. Úroveň hry velmi závisí na vyspělosti hráčů, jejich ochotě otevřeně myslet a jednat.


Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, Přátelství.

 

Pozor na

 

Hru lze uvést na začátku nějaké akce jako seznamovací aktivitu, mnohem hlubší vyznění (a samozřejmě jiné okruhy otázek) přináší, je-li uvedena až poté, co se účastníci seznámí a získají vzájemnou důvěru.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky. Potřebné je připomenout důvěrnost sdělení a odpovědí, nevynášet informace mimo skupinu.