Osvědčilo se nám

Chcete plstit ovčí rouno a nemáte podložku? Stačí polystyrénový tácek od zeleniny.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Ohýnku, hřej!
       

Trocha poezie nikoho nezabije

Čas přípravy
30 minut - 1 hodina
Čas realizace
1,5 - 2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, občanská.

Rozvíjí literární dovednosti a fantazii – složí básničku, text písničky.

Motivace

Spousta oddílů a táborových běhů má své vlastní „hymny“, složit básničku nebo písňový text není zas tak moc složité. Napřed si vyzkoušíme, jaký máme cit pro rýmování, probudíme fantazii a oddílová písnička o nás a našem psu bude na světě.

Potřeby

Tužka, papír, knížky dětské poezie, slova v obálkách, zásoba dvojverší.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Inspiraci budeme hledat u autorů dětské poezie. Můžeme se dohodnout s dětmi, že na příští schůzku přinesou text své oblíbené básničky, můžeme ale vybrat nějaké samy.
Necháme děti, aby přednesly své oblíbené básničky, a pak zařadíme rušnější část, abychom podnítili fantazii i ochotu k vlastní tvůrčí práci, která bude vyvrcholením schůzky.
Hra na spisovatele : Varianta 1
Připravíme si obálky pro družstva. Ve všech obálkách jsou stejná slova. Děti štafetově běhají pro slova, vytáhnou vždy jedno z obálky a vrací se ke skupince. Jakmile se všichni vystřídají, sesednou se a snaží se co nejrychleji vytvořit text, v němž všechna vylosovaná slova použijí. Vítězí nejrychlejší skupinka, která vytvoří text bez logických chyb (text musí dávat smysl).
Varianta 2
Hra probíhá stejně, jen činnost je obrácena. U mety leží čtvrtka s tužkou a děti štafetově vybíhají k metě (každé družstvo ke své) a u mety připíšou své slovo. Musí myslet na to, že poslední z družstva musí větu logicky uzavřít. Vítězí, stejně jako v předchozí obměně soutěže, nejrychlejší.
Varianta 3
Soutěží družiny nebo jednotlivci. Vedoucí má dopředu připravenu zásobu dvojverší, která pak předčítá dětem. Po každém dvojverší (s dokonalým rytmem i rýmem) udělá + minuty pauzu, aby děti mohly okamžitě doplnit. Boduje ten, kdo verš doplní jako první, zvláštní cenu můžeme na závěr hry vyhlásit i pro toho, kdo doplnil nejhezčí nebo nejoriginálnější verš.
Ukázky veršů:
l. Jen se děti rozhlédněte
co tu kolem (kvítí kvete)
2. V černém lese zvaném Hůrka
červená se (muchomůrka)
3. Ježek v modré kravatě
převalil se (na blátě)
4. Pionýrskou stezkou jdeme
první v cíli (býti chceme)
5. Jaké má panenka vlásky ?
Zlaté (jako klásky)
6. Kam se chodí vrátky?
Tam a (zase zpátky)
7. Halí belí, halí belí
já mám slona ( pod postelí)
8. Hádaly se ještěrky
o (barevné pastelky)
Poté, kdy vyhlásíme vítěze poslední soutěže, zadáme dětem poslední – nejdůležitější – úkol. Mají buďto samy (nebo lépe s ohledem na věk ve skupinkách) vytvořit vlastní básničku nebo text písně. Samozřejmě námět je daný (oddílová hymna, píseň o táboře, o výpravě, o hradu, zveršovaná nebo zhudebněná pověst), rozsah nebude příliš dlouhý – nejlépe dvě sloky. Pokud děti tvoří písňový text, je dobré určit hudební předlohu – jednoduchou rytmickou písničku.
Dětem dáme čas 20–30 minut a pak společně hodnotíme, jak se které skupince text podařil. Zde není nutné a často ani vhodné určovat jednoho nejlepšího, spíše v hodnocení vyzvedneme, co se komu v jeho textu podařilo.
V závěru činnosti se můžeme s dětmi domluvit, že vydařené texty pošleme do místních novin, Mozaiky Pionýra, nebo že se autoři přihlásí do literární části Pionýrského Sedmikvítku. Pokud zjistíme, že v oddíle máme dítě s literárním nadáním, samozřejmě jej dále motivujeme k tomu, aby své práce s naší pomocí do literární soutěže přihlásilo.
Dílka můžeme přepsat na PC a vytisknout, následně si je ještě autoři mohou na některé z dalších schůzek ilustrovat, aby to bylo „jako v knížce“.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a Přátelství a je přípravou k zapojení do soutěže Pionýrský Sedmikvítek – literární část.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U první a druhé varianty této činnosti budou v nevýhodě děti s vývojovými poruchami učení. Je třeba, aby délka času na čtení slov a pak psaní slov byla delší, než u dětí ostatních. Při soutěžích se u nich ještě více projevuje nekoncentrovanost a tím pádem více chybují. Je vhodné těmto dětem pomoci ze strany instruktora nebo vedoucího. Děti s ADHD budou při soutěžích velmi rychlé, ale mohou, díky své nesoustředěnosti, dělat zásadní chyby. Autistické děti rýmy a verše nevnímají. Pokud takové dítě v oddíle máme, pak se u něho mohou objevit projevy nezájmu o tuto činnost.