Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...


Jsme účastníky silničního provozu

Čas přípravy
15 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
7 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální.
Zná a dodržuje základní pravidla silničního provozu. Umí poznat základní dopravní značky. Ví, jak se chovat v dopravním prostředku.

Motivace

Určitě všichni velmi dobře znáte krtečka, pohádkovou postavičku Zdeňka Milera. V jednom příběhu se krteček seznamuje s provozem na silnici. Je z toho všeho, co vidí, vyděšený. Kolem to troubí, hrčí, bliká, zapáchá a krtek neví, co se děje. Přejít vozovku, to je pro něj hotové neštěstí. Abychom nebyli jako vystrašený krteček, tak se musíme naučit, jak se chovat na silnici.

Potřeby

Obrázky dopravních značek (nejlépe pexeso), pracovní listy, psací potřeby.
K tomuto metodickému listu jsou dva pracovní listy S12A, B.

Provedení

Připomeňme si s dětmi základní pravidla silničního provozu: • Kdo je účastníkem silničního provozu a jak se po vozovce pohybuje?

• Jaké známe druhy dopravních prostředků a jak se chováme při jízdě?

Co potřebuje znát chodec?

• Kde je chodník, musí jej chodec použít.

• Kde chodník není, chodí chodci po levém okraji vozovky.

• Je-li v blízkosti přechod pro chodce, podchod nebo nadchod, musí jej využít.

• Chodec nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Vycházka
Vedoucí vybere v obci místo, kde je nejsilnější dopravní provoz, a tudy se vydá s dětmi na vycházku. Cestou děti sledují provoz a popisují, co se děje na vozovce. Určují dopravní značky, upozorňují na nedodržování dopravních předpisů atd.
Po návratu z vycházky si děti ověří znalost dopravních značek v dopravním pexesu.

Děti vyplňují pracovní listy A, B.

Vedoucí s dětmi společně kontrolují správné vyplnění pracovních listů. Nejlepší vystaví v klubovně.

Závěr: Činnosti s dopravní tematikou doporučujeme rozdělit na více schůzek. Máme-li možnost, navštívíme dopravní hřiště.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Pravda, Poznání, Překonání.

Pozor na

Před vycházkou děti důrazně upozorníme na chování a bezpečnost v blízkosti vozovky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U dětí s autismem je nejvhodnější nácvik na reálných dopravních značkách, které jsou umístěny v reálném dopravním provozu. Stejné konkrétní využití reálných značení je dobré užít u dětí s ADHD – objeví se zde lepší koncentrace a pozornost.