Osvědčilo se nám

Při práci s lepidlem nezapomeňte na staré noviny, nemusíte pak umývat stoly.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Malování na trička
       

Plán výletu

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
1 - 8 hodin
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální

Cíle

Vybírá a třídí informace, využívá je v praktickém životě. Využívá informační a komunikační prostředky a technologie. Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí.
Podílí se na přípravě výpravy. Zvládne jednodenní výpravu, bezpečnost při přesunech.

Motivace

Kolem nás je spousta zajímavých věcí, které stojí za to vidět.

Potřeby

Plán výletu – mapy, pohlednice, fotografie a obrázky míst, informace o rodácích, encyklopedie apod. Výlet – informační lístky pro děti, případně fotoaparát.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Plnění metodického listu je třeba rozdělit do dvou aktivit – přípravy výletu a pak samotného provedení akce.
Na schůzce předloží vedoucí dětem několik fotografií nebo pohlednic místa, kam bude směřovat výprava. Může to být blízký zámek, hrad, nějaká zřícenina, přírodní rezervace, přírodní památka… Zjistíme, zda děti místo znají, navštívily je apod. Vedoucí si může připravit například pověst o místě, které chce s dětmi navštívit a tuto dětem povyprávět. Případně může upozornit na některé osobnosti, jejichž život a dílo se vážou k místu (vybíráme dětem známé osobnosti – spisovatele pohádek, herce, sportovce…).
Vedoucí rozdělí děti do skupin a každé skupince dá mapu okolí místa. „Pokuste se najít, co všechno můžeme v okolí vidět, kam se podívat…“ Po chvilce nechá vedoucí děti říct, co všechno objevily. Pak instruktor rozdá dětem informační lístky k výletu.
Samotný výlet plánujeme tak, abychom vždy měli dostatek času na poznávání, občerstvení i odpočinek. Pokud máme možnost, můžeme využít některého z kamarádů, bydlícího v místě – stane se na výletě naším průvodcem. Cestou průběžně připomínáme pravidla bezpečnosti při přesunech po silnici, přepravě v dopravních prostředcích, chování v objektech apod.
Pokud se nám podaří pořídit několik fotografií, můžeme si o výpravě ještě následně povídat při další schůzce a spolu s dětmi ji zhodnotit, napsat o akci článek do tisku a přiložit pořízené fotografie.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Přátelství, Paměť a Příroda.

Pozor na

Bezpečnost – raději více vedoucích a instruktorů s sebou na výlet. Nezapomeňte vzít také alespoň základní lékárničku. Informace dáme dětem dostatečně předem, aby i rodiče s touto aktivitou počítali. Připomeneme také nezbytnost pláštěnky, dobré obuvi, případně pokrývky hlavy. Jídlo a dostatek pití je dobré mít v batůžku na zádech. U malých dětí je lepší mít rodiči písemně vyjádřený souhlas s účastí dítěte, domluvit se na předání a zpětném převzetí dítěte na místě srazu.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.