Osvědčilo se nám

Pokud si půjčíte kolíky od stanu z jiného stanu, vždy je tam vraťte.

Více...

Náhodná hra

Homepage

Více...


Podzim v přírodě

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální.
Vnímá proměny v podzimní přírodě, poznává některé rostliny.

Motivace

Už nám začíná podzim a pod nohama krásně šustí spadané listí. Víš, které stromy rostou ve tvém okolí?

Potřeby

Pracovní listy pro všechny děti, obrázky různých rostlin (doporučený seznam je uveden v příloze) – můžete využít atlasy a klíče, psací potřeby, balicí papír a fixy, pexeso.
K tomuto metodickému listu jsou k dispozici pracovní listy P14 A, B.

Provedení

Nejlépe už schůzku předem jít s dětmi na vycházku do podzimní přírody, upozornit na stromy, které rostou v našem okolí, a co se s nimi děje na podzim. Děti vycházejí ze zkušeností – pojmenovávají viditelné proměny, vedoucí upozorní na další změny (například zpomalení toku mízy, navození klidového režimu…).
Další schůzku zahájí vedoucí besedou s dětmi a připomene dětem, co viděly minule. Např. „Jaké stromy jsme viděli? Co se s nimi děje? Co se mění?“ V úvodní části využijeme připravených obrázků dřevin a bylin – můžeme např. soutěžit, kdo jich pozná víc. Instruktor připraví vzorky některých dřevin a bylin (kůra, polínko, list…), společně se pokusíme správně k obrázku přiřadit i vzorky. Pak vedoucí rozdá dětem pracovní listy a vyzve je k dopsání doplňovaček (děti mohou pracovat ve skupinách a vzájemně si pomáhat, jednotlivým skupinkám může pomoci instruktor). Můžeme řešení společně doplnit na balicí papír – po ruce je vhodné mít obrázky nebo fotky alespoň méně známých stromů a keřů.
Pracovní listy si děti ukládají do složky, v jednom z dalších metodických listů se k nim ještě můžeme vrátit.
K další činnosti využijeme tematické pexeso. Můžeme vybrat jen některé kartičky (podle schopností dětí). Je možné hrát pexeso, jak je všichni známe, nebo kartiček využít a zahrát si pexedomino. Kartičky instruktor rozdá dětem. Všichni si své kartičky prohlédnou a následně podle stanoveného pořadí kartičky pokládají. Podmínky stanovujeme podle schopností dětí, např. ke stromu vždy musí dát další kartičku se stromem, k houbě s houbou apod. a pak položí další kartičku, která nahrazuje vlastně druhou polovinu dominové kostky. Kdo se první zbaví všech kartiček, vyhrál. Nejúspěšnější hráče můžeme ocenit.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda a Poznání. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Pozor na

Při pexedominu je možné stanovit také podmínku, že každou pokládanou kartičku hráč pojmenuje – řekne, co je na ní nakresleno. Tím opět procvičujeme poznávání přírodnin.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při vypracování pracovních listů je třeba, aby dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslektici, dysgrafici) pomáhali instruktoři nebo vedoucí. Tyto děti mají problémy se čtením a psaním (záměny hlásek, písmen, přesmyky slabik ve slovech). Řešení pracovních listů bude pro ně složitější a náročnější, nedokážou seskládat správná slova z hlásek a napsat je. Aby děti zažily pocit úspěšnosti, je třeba jim dopomoci.