Osvědčilo se nám

Chcete rozlišit děti při týmovce jako třeba fotbal či bojovka – rozlišovací vesty jsou ideální – jsou vidět i v lese.

Více...


Krmení ptáčků

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
2,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
zima
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, k učení.
Ví, jak přezimují někteří živočichové, přikrmuje ptáky v zimě. Podílí se na ochraně přírody, na přikrmování zvířat v zimním období.

Motivace

Dlouhá zima je pro většinu živých tvorů obdobím strádání. Aby se nám zjara ptáčkové odvděčili svým zpěvem, můžete jim pomoci přečkat zimu i vy.

Potřeby

Krmítko (vyrobené nebo koupené), různá semínka trav, slunečnice, ořechová jádra, sušené šípky, černý bez, jeřabiny apod., síťka od cibule nebo citronů, provázek, ztužený tuk.
Na stromek pro zvířátka – seno, tvrdé pečivo, kaštany, žaludy, jablka, mrkev, zelí, zrní… provázek na připevnění.
K tomuto metodickému listu jsou k dispozici pracovní listy P7A, B.

Provedení

Vedoucí vyzve děti, aby si na další schůzku přinesly něco, čím chtějí ptáčky pohostit. Je dobré dát dětem náměty na vhodné krmení. Vedoucí zahájí setkání rozhovorem s dětmi. „Všimli jste si, že je venku méně zvířat? Jsou tu ale i taková, která jsme dřív neviděli. Která zvířata vidíme v zimě častěji? Která neuvidíme? Proč?...“ Na pracovní stoly instruktor zatím připraví potřeby k výrobě závěsných dobrot pro ptáčky. Mezitím můžeme dětem rozdat pracovní list P7A a společně se pokusit do tabulky zapsat některé známé živočichy (není třeba využít všech připravených políček tabulky). Vedoucí rozdělí děti do skupinek a vyzve je, aby se usadily ke svému pracovnímu stolu. „Protože jsme zjistili, že někteří ptáčkové u nás přezimují a mnohdy těžce shánějí potravu, pomůžeme jim. Každá skupinka připraví část slavnostní tabule.“ Instruktoři dětem mohou poradit, případně pomoci. Síťky s dobrotami po ukončení práce společně zavěsíme v okolí klubovny (nejlépe na stinné místo) a průběžně pozorujeme, kdo se dostavil k připravené hostině. Děti mohou svá pozorování zapsat nebo zakreslit do pracovního listu P7B.
Postup výroby:
Ztužený tuk jen lehce prohněteme v rukou – nemusí se rozpouštět, vmícháme do něj všechna připravená semínka. Vytvarujeme kouli a tu vložíme do připravené síťky. Síťku zavážeme – ponecháme si dostatečně dlouhý provázek na zavěšení. Po umístění do chladu tuk poměrně rychle ztuhne a krmení může začít.
Vedoucí by si měl předem prohlédnout vhodné místo – v okolí klubovny – kam krmítko umístit. „V zimě se brzy stmívá, proto se vypravíme jen na kratičkou vycházku, abychom pozvali naše kamarády ptáčky k hostině.“ Vedoucí či instruktor připraví krmítko a vše potřebné k jeho upevnění. (Pokud nemáte krmítko, můžete udělat zásyp i na umetené zemi. Stačí místo nadstřešit i kouskem kartonu, aby nezasněžilo a připravené tukové koule pověsit kolem.) Za asistence dětí připevníme krmítko a pak vyzveme děti, aby připravily hostinu. „Vyberte každý nějakou přinesenou dobrotu a nasypte trošku do krmítka. Ostatní přinesené věci nasypeme do kbelíku (igelitky) a smícháme. Bude to naše zásoba pro ptáčky.“ Po ukončení zásypu a připevnění krmítka vedoucí může děti vyzvat, aby společně zavolaly na ptáčky a pozvaly je k hostině – třeba ptačí řečí (každé dítě určitě nějaký zvuk ptáků napodobí). Můžete se domluvit a střídat se s dětmi v pravidelném dosypávání do krmítka, zajímavé pro děti může být i pozorování ptáků na krmítku.
Aktivitu můžeme rozšířit o přípravu stromku pro zvířátka.
Vedoucí si s dětmi povypráví o tom, co všechno je možné pro zvířata připravit – vhodné krmení pro některé druhy zvířat (zajíce, srnčí, bažanty…) a proč je tato činnost potřebná. „Mají všechna zvířata dost krmení v tuto dobu? Proč tomu tak je? Jak jim můžeme pomoci?“ apod. Na další schůzku si děti přinesou z domu připravené „dobroty“, samotné strojení stromku může probíhat buď jako samostatná akce nebo v rámci víkendového pobytu. Vedoucí nebo instruktor předem vytipují vhodný stromek, keř, skupinu keřů či menších stromů. Spolu s dětmi pak přinesené krmivo rozvěsí na nižší větve, nasypou pod stromy a keře na hromádky (je dobré udělat jakási hnízda ze sena či slámy a do nich nasypat zrní, kaštany, žaludy). Krmivo si můžeme nasbírat průběžně na podzimních výpravách (např. zralé květy slunečnice, jablka, šišky i se semeny…). Po nějakém čase se můžeme s dětmi vypravit svůj stromek zkontrolovat a pokusit se číst ve stopách, kdo se na naši hostinu dostavil. Případně se můžeme pokusit některé stopy zvířat odlít ze sádry i ve sněhu.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Příroda.

Pozor na

Nezapomeňte dětem připomenout vhodné oblečení a obutí pro aktivitu v přírodě – strojení stromečku pro zvířátka.
Při výpravách do přírody pamatujte i na naše opeřence. Můžete si postupně přinášet v průběhu roku celou řadu přírodnin, které se budou k přikrmování v zimě hodit.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.