Osvědčilo se nám

Pokud máte přebrané korálky, je lepší je skladovat v zipových pytlíkách, kolem krásné a praktické krabičky se vejde jen málo dětí.

Více...

Náhodná hra

Land Art

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Brännball
       
 5. Vánoční dekorace
       

Správná výživa

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1,5 - 2 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, občanská.
Zná suroviny, které patří do zdravé výživy. Ví, co patří mezi nezdravou stravu. Dokáže připravit zeleninový nebo ovocný salát.

Motivace

Každý se musí starat o své zdraví. Důležitou složkou péče o zdraví je správná výživa. Musíme mít na paměti, co jíme. Jak se budeme stravovat a co budeme jíst, je nejdůležitější. Hodně ovoce a zeleniny dá našemu tělu sílu a mnoho potřebných látek ke zdravému vývoji těla. Pokud ke správnému jídelníčku přidáme pohyb, uděláme pro sebe mnoho užitečného.

Potřeby

Potravinové letáky, lepidlo, balicí papír, nůžky, obrázky ovoce a zeleniny, různé druhy pochutin – ze zdravé i nezdravé stravy, kelímky na pití, šátky na oči pro všechny děti, zvoneček, židle – v případě, že budeme v přírodě – označení míst (mety, krepáky…).
Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

S dětmi si sedneme do kruhu a vedoucí klade otázky, které se týkají daného tématu „zdravá výživa“. Otázky mohou znít – „Jaké druhy ovoce znáte?“, Jaké druhy zeleniny znáte?“, „Jaký druh ovoce nebo zeleniny máš nejraději?“, „Proč je důležité jíst ovoce a zeleninu?“, „Co svačíte?“, „Které druhy jídla jsou pro naše tělo nevhodné?“, „Víš, co znamená zdravá strava?“… Otázky nebo odpovědi mohou být doplňovány obrázky. Je třeba, aby vedoucí měl dostatek obrázků ovoce a zeleniny (i netradiční).
Po diskusi rozdělíme děti do dvou pracovních skupin a zadáme jim úkol. Jedna skupina bude vyhledávat z potravinových letáčků zdravou výživu. Druhá skupina bude vyhledávat nevhodnou stravu. Vyhledané suroviny si děti vystřihují a lepí na arch balicího papíru. Vytvoří tak barevnou koláž obrázků. Nad vypracovanou koláží si s dětmi ještě pohovoříme, např. „Proč právě tento obrázek zařadily děti do dané kategorie“.
Po této části si děti sednou do kruhu a zavážou si oči šátkem. Vedoucí jim nabízí k ochutnání různé druhy ovoce a zeleniny, pečiva, cereálií, ale i méně vhodného jídla jako jsou uzeniny, sladkosti, koláče… Můžeme využít i různé druhy minerálek nebo méně vhodných nápojů s velkým obsahem cukru.
Dětem musíme nastavit pravidla hry před zahájením, aby nevykřikovaly názvy pokrmů během hry, ale až po ukončení jednotlivého kola. Vhodné je využít zvonečku – po zazvonění mohou odpovídat na základě oslovení dítěte.
U této hry není třeba vyhlašovat nejlepší „ochutnávače“. Jedná se o hru prožitků, poznatků a zkušeností.
Na zakončení tohoto tematického bloku si mohou děti zahrát hru „Kompot, nebo salát“. Děti dostanou od vedoucího přidělený druh ovoce nebo zeleniny. Sednou si do kruhu na židle. Vedoucí jmenuje název ovoce, nebo zeleniny a děti, které zastupují tento druh, si musí vyměnit místa. Při zvolání slova „kompot“, nebo „salát“ si musí změnit místa všechny děti.
Obměna této hry může spočívat v tom, že vedoucí oddělí jednu židli z kruhu a proto jedno dítě vždy zůstane mimo hru.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Paměť a Překonání.

Pozor na

U hry, kde mají děti zavázané oči šátkem, je třeba, aby celá hra nebyla příliš dlouhá. Některé děti, ale i dospělí nevnímají zavázané oči pozitivně (necítí se v pohodě).

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Větší pozornost musíme věnovat dětem s poruchou ADHD (hyperaktivní) zvláště při pracovní činnosti s nůžkami (hledisko bezpečnosti). U pohybové hry „Kompot, nebo salát“ mohou nastat problémy u dětí se sníženou orientační schopností nebo u dětí s poruchou motoriky. Je třeba dbát na jejich bezpečnost. V tomto případě dáme těmto dětem prostor jako rozhodčí hry. U autistických dětí může dojít k nepochopení pravidel pohybové hry.