Osvědčilo se nám

Neberte si korálky jako rukodílo do přírody, ani na deku ne, nikdo je z té trávy nevysbírá.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Vodní klouzačka
       
 5. Moje rodina
       

Kamarád II

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální.

Zná pojem kamarád. Ví, co kamarádství znamená. Dokáže obdarovat svého kamaráda.

Motivace

Jsem moc rád – ráda, že mám kamaráda. S ním zažívám mnohá dobrodružství a baví mě s ním být. Jemu můžu říct i svá tajemství a on to nikomu neprozradí. Cítím se s ním fajn. Mám ho rád a dám mu dárek.

Potřeby

Barevné lístečky s vlastnostmi, archy balicího papíru, pastelky, fixy, psací potřeby, dvojice pohádkových bytostí.
Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Vedoucí navodí kamarádskou a pohodovou atmosféru. Dá prostor těm dětem, které si pro svého kamaráda přinesli dárek – poklad. Po „obdarovávacím“ čase se zeptáme dětí, zda by se chtěly pochlubit se svým pokladem. Dáme dětem prostor k dobrovolnému sdělení. Po vzájemném představování si děti své poklady uloží do svého kufříku.
Děti si vytvoří dvojice, které mají za úkol hledat v klubovně (ve vymezeném prostoru) barevné lístečky s lidskými vlastnostmi. Pozor: u této věkové kategorie musíme nejdříve vysvětlit pojem „vlastnost“.
Pokud jsou posbírané všechny lístky, pak si děti sednou do jedné skupiny a první dvojice předvede danou vlastnost, která je napsaná na lístku. Ztvárnění může být formou pantomimy nebo představení krátké etudy. Po předvedení a uhádnutí jednotlivé vlastnosti můžeme ještě rozebírat dál situaci, např. zda patří daná vlastnost k našemu kamarádovi, či nikoliv.
Příklady textů na lístečcích – usměvavý, zakaboněný, závistivý, dobrosrdečný, ulhaný, vulgární, agresivní, pomáhá jiným, posmívá se jiným, rád cokoliv půjčí, fair play, podvádí, pravdomluvný.
K další činnosti je dobré, když si děti utvoří nové dvojice nebo trojice. Takto vytvořené skupinky nebo dvojice se posadí k archu balicího papíru a každý z nich si najde na papíře své místo, kde sám kreslí. Ztvárňuje místo, kde by chtěl být se svým kamarádem (ostrov, příroda, pokojík, země dle fantazie, pohádka...). Na závěr si o nakreslených místech popovídáme – proč si vybrali právě toto místo, co je k tomu vedlo.
K zakončení tohoto tématu se můžeme věnovat pohádkovým kamarádům. Zeptáme se dětí, zda znají pohádkové kamarády a zda by dovedly popsat, jak se k sobě tito kamarádi chovají. Vhodné je k této činnosti mít pohádkové kamarády na obrázkách. Po ukončení tohoto zaměstnání si můžeme zahrát i pohádkové pexeso (pohádkové postavičky). Tuto hru je možno pojmout buď jako přiřazování dvojic k sobě nebo klasická hra – pexeso.
Štaflík a Špagetka, Maxipes Fík a Ája, Pat a Mat, Maková panenka a motýl Emanuel, Rumcajs a Manka, Bolek a Lolek, Bob a Bobek, Pejsek a kočička, Jeníček a Mařenka, Křemílek a Vochomůrka, včelka Mája a čmelák Vilík, Káťa a Škubánek, Mach a Šebestová, Jája a Pája.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Přátelství, Pravda, Poznání, Pomoc.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s poruchami řeči dát prostor ke komunikaci, nespěchat na ně. U dětí s vývojovou poruchou dyslexie, dysgrafie — dbát na pomoc při psaní, či čtení (záměna písmen, přesmyk slabik, nespěchat...) — nutná dopomoc instruktorů nebo vedoucího. Počítat s delší časovou dotací. Při této aktivitě nic nebrání tělesně postiženým dětem, lze vše zvládnout bez alternativ.
Děti s ADHD (hyperaktivní) by měly mít více změn při činnosti (postačí například změna místa, změna zaměstnání nebo jiná role při činnostech).