Osvědčilo se nám

Zlomili jste jehlu na plstění ovčího rouna? Nezoufejte. Použijte zbytek na protlačování zaschlé barvy ve window color barvičkách.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Podzim v přírodě
       

Ptáček - Čtu, vyprávím

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.

Získání dětí pro aktivní četbu, budování vztahu ke knize, pěstování návyku šetrného zacházení s knihou, rozvoj vyjadřovacích schopností, řeči.

Motivace

Četba knih je pro dítě velmi důležitá: rozvíjí jejich osobnost, postoje a rozšiřuje jejich slovní zásobu. Pomocí správného vedení se děti naučí s knihou zacházet a vybudují si k četbě pozitivní vztah…

Potřeby

Knihy – Ladova Říkadla, Hrubínův Špalíček, Erbenovy Pohádky, apod. – různé knížky pohádek k inspiraci (hra Promíchané pohádky), na ukázku a k prohlédnutí, pastelky, sada promíchaných názvů pohádek a nůžky pro každé družstvo.
K tomuto metodickému listu je pracovní list U6A.

Provedení

Promíchané pohádky
Hrají dvě a více družstev. Pro každé sada promíchaných názvů pohádek a nůžky. Úkolem je lístky správně rozstřihnout a pohádky sestavit do správné podoby. Vítězí družstvo, které složilo správně více kartiček.

Dlouhý Ohnivák Otesánek Ryška
O kohoutkovi a štěstí Drak Děda Vševěda Široký a Tři zlaté vlasy Jabloňová Zlatovláska panna liška O třech přadlenách a slepičce Bystrozraký Pták dvanáctihlavý Rozum

Metodická poznámka: S vystřihováním a se čtením textu může pomáhat instruktor. Na závěr si prohlédneme knížky pohádek a přesvědčíme se, že jsme pohádky sestavili správně. Nápověda: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Otesánek, O kohoutkovi a slepičce, Drak dvanáctihlavý, Rozum a štěstí, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda, Jabloňová panna, Zlatovláska, Pták Ohnivák a liška Ryška, O třech přadlenách (z knihy pohádek K. J. Erbena).

Kdo zná více pohádek
Rozdělíme děti do několika skupinek, podle počtu instruktorů a dospělých. Skupinky jmenují názvy pohádek (nebo postavičky z večerníčků) a instruktoři je zapíší na papír. Vyhrává skupinka, která: a) má nejvíce názvů;
b) jmenovala pohádky, které nikdo nemá.

Kdo chybí do dvojice
Hrajeme ve stejných skupinkách (viz výše). Vedoucí hry jmenuje vždy jednoho hrdinu ze známých dvojic. Která skupinka je pohotovější a jmenuje druhého, získá bod. Příklad: Rumcajs (Manka), Spejbl (Hurvínek), Kubula (Kuba Kubikula).


Práce s pracovním listem Úkoly:
1. Vyprávějte si s dětmi, kde se všude mohou setkat s pohádkami. Děti potom mohou v pracovním listě označit, kde se samy setkávají s pohádkami.

2. Děti si různými barvami pastelek spojují pohádkové dvojice. (Ty je možné mít také předem předepsané na balicím papíru nebo na tabuli a spojovat názorně společně na velkém modelu i v pracovním listě.) 3. Do rámečku mohou děti domalovat pohádkovou postavičku, kterou mají rády. Potom ji mohou ukázat ostatním a povyprávět o ní.

Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti divadlo.

Pozor na

Upozorněte děti, aby zacházely s knihami opatrně. Při práci s nůžkami je třeba, aby děti pracovaly v klidu a vsedě.

Nabídková legenda

Dnes si ptáček …… připravil několik dotazů: „Děti, máte rády pohádky? A večerníčky? A knížky vůbec? Koho baví si číst? Kdo raději jen poslouchá? Nebo si prohlíží? Co si teď doma čtete? O čem to je? A víte, co je to knihovna? Knihkupectví? Knihařství? Knihovnička?“

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dyslektici čtou buď příliš pomalu, nebo příliš rychle a se spoustou chyb. Pokud však budou chtít číst děti samy, poskytněte jim kompenzační pomůcku (nejčastěji se užívá dyslektické okénko, které zvládnete vyrobit i z tvrdého kartonu – odkrývá pouze čtenou slabiku).
Malování oblíbených pohádkových postaviček bude pro děti zábavné, i když ne vždy postavy z kresby poznáte – přesto výtvory chvalte a s dětmi si o nich popovídejte.