Osvědčilo se nám

Chcete ušetřit a kupujete korálky v mixu? Pak musíte mít dost dětí na třídění.

Více...

Náhodná hra

Hry důvěry

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Sova - Moje vlast
       
 5. První dojem I.
       

Mraveneček - Zaměstnání rodičů, řemesla

Čas přípravy
15 - 25 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, pracovní.

Dítě získává základní poznatky o světě lidí. Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu.

Motivace

Napodobování světa dospělých je dětem vlastní. Vyzkoušíme si některá řemesla a povolání našich rodičů a popovídáme si přitom o užitečnosti těchto zaměstnání.

Potřeby

K tomuto metodickému listu je jeden pracovní list T8A.
Doporučená literatura obsahuje CD se 43 písničkami.
EVA KULHÁNKOVÁ Řemesla ve hře, písni a tanci. Portál, 2009, nebo jiné písničky např. Naďa Urbánková: Můj Vilém…

Provedení

Posadíme se do kroužku. Dnes si budeme povídat o tom, jaká zaměstnání mají lidé ve vašem okolí.
Kdo začne? Určíme ho rozpočítadlem:
• Potkal okoun okouna nedaleko Berouna, kdo to byl, on to byl, už abys venku byl.
• Jeden, dva, tři, my jsme bratři, kterej je to mezi námi, co si zalez do tý slámy: ten, ten nebo ten, vyhoďme ho z kola ven.
• Jeden, dva, tři, čtyři, pět, kovář kuje hřebíček, dítě pláče, bude den a ty půjdeš z kola ven…
Víš, jaká řemesla byla dříve? (Kovář, hrnčíř, platnéř – vyráběl z plátů železa např. brnění, brašnář, švec, tesař, barvíř, přadlena, dráteník, zlatník, písař, pekař...). Některá z nich přežila dodnes.

Můžeme si k tomu zazpívat nebo pustit CD s písničkami, zarecitovat básničky. Např.
• Pekař. Pekař peče housky, uždibuje kousky, pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva. Neuždibuj kousky, budou malé housky, když to pekař udělá, je to velká ostuda.
• Kadeřnice. Já jsem malá kadeřnice, kdo chce kudrlinek více? Učešu vám vlásky, ať jsou ze všech krásky.

• Automechanik. To naše autíčko, zlobí nás maličko, v opravně mechanik spraví ho brzičko. Prohlédne řízení, součástky v motoru, auto zas pojede nahoru i dolů.
• Švadlena. Teta Běta šije léta, zástěrky a sukýnky. Jestli tomu nechceš věřit, tak se zeptej maminky. Chtěl bys nový kabátek, zazvoň tetě u vrátek. Teď ji však nech na pokoji, právě šije na svém stroji.
Můžeme také hádat zaměstnání rodičů podle pantomimického předvedení dítětem (např. kuchař, doktor, zedník, kadeřnice).

Práce s pracovním listem.
Pracovní list — Povolání
Úkoly:
1. Vystřihněte a nalepte obrázek k povolání, ke kterému patří.
2. U koho obrázek nemáte? U lékaře. Koho může lékař uzdravovat? Lidi nebo zvířata. Do prázdného obdélníčku dokresli človíčka nebo zvířátko, které bude doktor léčit. Dokážeš také každému přiřadit správný nástroj, se kterým pracuje?

Na závěr si popovídáme, čím by kdo chtěl být, svá povolání mohou děti namalovat.
Tento metodický list pomáhá naplňovat tento Ideál Pionýra: Poznání – Pionýr je pracovitý a učí se. Poznej sám sebe. Osvoj si vědění, znalosti a dovednosti.

Nabídková legenda

Máma pere košilku, vypere ji za chvilku. Já jí také pomáhám, protože ji ráda mám.
Víš, co dělá maminka a tatínek?
Čím bys chtěl(a) být ty, až vyrosteš?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Děti z dětských domovů mohou vyprávět o povolání dospělých z jejich okolí.
Zpívejte a recitujte s dětmi pohromadě, případné vady řeči se tak vytratí.
Na pracovním listu nechte spolupracovat dítě se zručnějším kamarádem. Nešetřete chválou při správném vyplnění.
Nadané děti se mohou zhostit i pantomimického znázornění povolání „dospěláků“.