Osvědčilo se nám

Máte super deskovku? Zalaminujte si pomocné kartičky, déle vydrží.

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Kamarád II
       
 5. Stromy pro zvířátka
       

Sonda I.

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 hodina
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Pochopení fyzikálních úkazů a zákonitostí, cílevědomě řešit problémy spojené s projekty, kooperace.

Motivace

Pokusy v minulosti v oblasti létání přivedly lidstvo k výrobě různých strojů a přenášedel, které více či méně následně ovlivnily to, jak vypadalo první letadlo. Zkušenosti s pokusy v létání byly podkladem pro výrobu prvního létajícího stroje a poté letadel. Lidé v dnešní době létají i jiným způsobem než pomocí letadel. V diskusi proberte jiné alternativy současného létání a zjistěte, zda není mezi vámi někdo, kdo má zkušenost s létáním.

Potřeby

PET lahve, pumpička na kolo, tavná pistole, korkové zátky s dírou, lepicí páska, vodicí tyč (rovná kulatina délky alespoň 1,5 m), „šlausky“ – hadičky k pumpičce na kolo, které se dají spojit, papírové kroužky (z toaletního papíru), karton, nůžky, barvy + spreje (na ozdobu).

Provedení

1) Vezměte karton a dle velikosti použité PET lahve vystřihněte stabilizátory (dle obrázku) vaší budoucí rakety. Jde vlastně o křidélka, která mají za úkol držet raketu v určeném směru.

2) Přilepte stabilizátory k tělu rakety (PET lahev). Použijte lepící pásku, nepoužívejte tavnou pistoli – ta by zdeformovala PET láhev horkem.

3) Na tělo rakety přilepte papírové vodicí kroužky. Pomocí nich budete raketu směrovat.

4) Nyní připravíte špunt. Vezměte korkovou či gumovou zátku o velikosti, která odpovídá hrdlu PET lahve. Pokud v korkové zátce nemáte díru, musíte ji vyvrtat. Ale pozor, jen takovou, aby jí prošel „šlaušek“. Až prostrčíte „šlaušek“ zátkou, zatavte průchod v zátce tavnou pistolí. Tento krok je důležitý, špunt musí zcela těsnit. Korkový špunt je možno upravit i tak, že do vyvrtané dírky z vnitřní strany dáte starý ventilek z duše kola. Dá se dobře našroubovat na „šlaušek“ a těsní i bez lepení.

5) Nalijte do PET lahve vodu do 1/3 a zašpuntujte. Ne moc silně, jinak se vám raketa neodpálí, ale také ne moc slabě, jinak vám nedoletí moc daleko. Toto závisí na volbě PET lahve a druhu špuntu a jen vlastní zkušenosti s odpalováním vám mohou v odhadu pomoci.

6) Navlékněte hotovou, naplněnou a zašpuntovanou raketu na vodicí tyč a připojte raketu k pumpičce. Postavte se do bezpečné vzdálenosti alespoň 5 metrů a začněte pumpovat. Jakmile tlak v lahvi dosáhne kritického bodu, uvolní špunt a začne vytlačovat vodu z lahve a tím jí dodá rychlost.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání a Přátelství.

Pozor na

Bezpečnost – vymezit letový prostor, nasměrování letu rakety tak, aby nedošlo při vzletu a dopadu k ublížení na zdraví či poškození majetku. Při práci s tavnou pistolí – lepidlo může způsobit vážné popáleniny.

Nabídková legenda

Planeta Pomoc – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – postarat se o bezpečnost při přípravě, dělat v dobře osvětleném prostoru. Nutná asistence. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – dát si pozor na to, aby účastník byl poblíž a mělo možnost při vysvětlování odezírat ze rtů vedoucího – vysvětlování krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podobě.
Pohybově postižení – záleží na typu postižení. Pomoc vedoucího při přípravě, vymezení pracovního prostoru.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Vedoucí účastníky vede krok za krokem a pomáhá.
Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.
Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla při práci.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD mít připraveny další úkoly, než se pokročí k dalším kroku.
Výjimečně nadaní a geniální – vyzkoumat různá vylepšení rakety, vytvoření vlastního modelu.