Osvědčilo se nám

Při práci s lepidlem nezapomeňte na staré noviny, nemusíte pak umývat stoly.

Více...

Náhodná hra

Výsadek

Více...

Nejlepší hry

 1. Pejskové do boudiček
       
 2. Pane za mnou, pane proti mně
       
 3. Filmové ateliéry
       
 4. Malířství
       
 5. Street art
       

Ptáček - Zpívám

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1,3 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, sociální a personální, občanská.
Konkrétní cíl: Rozvoj spontánního hudebního vyjádření, rozvoj citu pro rytmus a melodii, odbourávání trémy z vystupování před ostatními.

Motivace

Hudba je jednou z možností, jak děti mohou vyjadřovat své pocity. Je součástí jejich života a my jim můžeme pomáhat rozvíjet cit pro rytmus a melodii. Někteří z nich mohou při svých hudebních projevech i odbourat trému z vystupování před publikem…

Potřeby

Hudební nástroj (kytara, flétna, harmonika, xylofon… ) a předměty pro udávání rytmu (bubínek, tamburína, Orffovy nástroje, plechovka naplněná rýží, pokličky, dřívka, starý hrnec, zvoneček…), kartičky z tvrdého papíru, na každé je napsaných pár slov písně, např.: Šly panenky silnicí, Na tý louce zelený, Běží liška k Táboru, atd. Každou píseň zvlášť vložit do obálky, kartičky pomíchané.
Tužka, papír.
K tomuto metodickému listu je pracovní list U5A.

Provedení

Hudební hádanky
Děti sedí v kruhu na zemi na polštářcích. Každá polovina kruhu tvoří jedno družstvo. Vedoucí hry za pomoci flétny, kytary, xylofonu, apod. vybrnkává melodii jednoduchých písniček. Které družstvo ji dříve pozná, získává bod.
Metodická poznámka: Vždy, když někdo písničku pozná, zazpívá vedoucí hry její první verš ostatním na připomenutí a zeptá se, kdo všechno písničku zná… (může třeba zvednout obě ruce nad hlavu, zkřížit ruce na hrudi a uklonit se, apod.) a hra pokračuje. Na závěr si jednu nebo dvě písničky, které zná nejvíce dětí, společně zazpívejte.
Kdo víc?
Pokračujeme v kruhu na zemi. Děti obou družstev jmenují střídavě další písničky, které zatím nezazněly. Instruktoři je zapisují pod sebe na proužek papíru. Vítězí družstvo, jehož soupeř si už nevzpomene na další písničku, nebo které jich má v daném časovém limitu více (nastavíme např. zvonek připomínky, minutovník nebo stopky na mobilu).
Metodická poznámka: Na proužku papíru jsou už předem zapsány názvy písniček z předcházející hry. Soupis pak můžeme pověsit třeba na nástěnku a postupně si z něho některé písničky na dalších schůzkách zazpívat.
Nejdelší píseň
Pomůcky: kartičky z tvrdého papíru, na každé je napsaných pár slov písně, např.: Šly panenky silnicí, Na tý louce zelený, Běží liška k Táboru, atd. Každou píseň zvlášť vložit do obálky, kartičky pomíchané.
Skládací část: 5 min
Děti rozdělíme do několika skupin, každá dostane jednu obálku. Úkolem je v daném limitu (2—3 min.) správně složit co nejdelší text písně.
Metodická poznámka: U každé skupinky pomáhá jeden dospělý – pokud je to potřeba – s četbou slov. Místo některých slov můžeme zkusit namalovat jednoduchý obrázek. Obměna: Všechny písně mohou být pomíchané na zemi, úkolem skupin bude složit co nejvíce různých úryvků. Vítězí skupina s největším počtem správně složených částí písniček.
Nácviková část: 10 min
Skupiny dětí si rozeberou různé připravené „nástroje“ a jejich úkolem bude nacvičit vystoupení a za doprovodu nástrojů svou píseň „na pódiu“ zazpívat.
Metodická poznámka: Upozorníme děti na opatrné zacházení s různými hudebními pomůckami a nástroji – šetříme je, aby se nerozbily.
Je vhodné, může-li každá skupina nacvičovat program v odděleném prostoru.
Vystoupení: 15 min
Vystoupení. Vítězí družstvo, jehož píseň se ostatním nejvíce líbila.
Práce s pracovním listem — zpívám
Úkoly:
1. Děti si vybarví omalovánku písničky. Kdo přijde na to, jaká je to písnička?

2. Má-li oddíl svoji oddílovou písničku, mohou si ji děti do rámečku namalovat nebo zapsat.

3. Domaluj, co ještě potřebuješ ke hře na housle a basu?

4. Děti si mohou vyzkoušet namalovat houslový klíč a basový. Mohou spojit obrázek houslí s houslovým klíčem a obrázek basy s basovým klíčem.

5. Navíc si děti mohou vyzkoušet do notových linek napsat několik houslových či basových klíčů nebo několik celých, půlových a čtvrťových not.

Schůzku je možné ukončit tak, že vložíme naše slova do úst ptáčkovi ……..: „Dneska jsme měli půjčené různé hudební nástroje. Kdo si pamatuje, jak se máme ke společným věcem chovat? … Ano, správně, takto nám budou ještě dlouho sloužit. … A ty si dáš příště už pozor, viď Petře? … A těch písniček, co umíte, skoro víc než já. Musím vás teda moc pochválit!!!“
Nakonec si ještě znovu zazpíváme písničku, která se dětem nejvíc líbila.
Na aktivity navazuje nabídkový program Pionýrského Sedmikvítku v oblasti hudba.

Pozor na

Upozorněte děti, aby zacházely s hudebními nástroji opatrně.

Nabídková legenda

„Ahoj děti, volá ptáček …… Už jsem se na vás dnes moc těšil! Jestlipak víte, co dělám nejraději? … Nevíte? Tak poslouchejte: la la la la (zanotuje třeba Tancovala žížala). Ano, to je ono. Moc rád zpívám! A víte, co to bylo za písničku? Správně! A myslíte, že umím hodně písniček? Připravil jsem pro vás dnes s instruktory hru Hudební hádanky a jsem moc zvědavý, kolik toho uhádnete a hlavně – jestli také umíte nějakou písničku zazpívat.“

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Jedinci s dysmúzií mívají problémy s vnímáním rytmu a melodie, to však tolerujte a nechte je zapojit do zpěvu kolektivu.
Pokud se některé z dětí nechce zúčastnit hudebního provedení svého družstva, nenuťte je a nechte ho sledovat představení jako diváka, aby své kamarády povzbuzoval, např. vytleskáváním rytmu (pokud s tím nemá problémy).
I přestože pokusy dysgrafiků o zapsání či namalování oddílové písničky do pracovního listu nebudou dokonalé, veškeré snahy odměňte třeba sladkostí (lentilky atd.).
Děti často snadněji než lidové písničky poznávají písničky z pohádek a večerníčků.