Osvědčilo se nám

Chcete rozlišit děti při týmovce jako třeba fotbal či bojovka – rozlišovací vesty jsou ideální – jsou vidět i v lese.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Naučná stezka
       

Mravenec - Jsem opatrný

Čas přípravy
15 - 20 minut
Čas realizace
1 - 1,6 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima - jaro
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, pracovní.
Konkrétní cíl: Fixovat správné návyky bezpečného používání a ukládání pracovních nástrojů.

Motivace

Děti lákají všechny nástroje a přístroje kolem nás, neuvědomují si, že ale při jejich neopatrném používání může dojít k vážným zraněním. Proto je třeba, aby si zafixovaly správné návyky bezpečného používání a ukládání pracovních nástrojů či přístrojů a předcházely tak úrazům.

Potřeby

Kladívkové čtvrtky, šablony např. květiny, pastelky nebo vodové barvy a štětce, nůžky, pero nebo propisovací tužka.
K tomuto metodickému listu je pracovní list T4A.

Provedení

Pracovní list: Jsem opatrný Na začátku schůzky jsme si řekli, že s nástroji musíme zacházet opatrně. Stejně jako zvířátka mají svůj domeček, tak i každý nástroj má mít svůj domeček, ve kterém bydlí, zvláště ty ostré, abychom se o ně neporanili, když o ně nechtěně zavadíme.
1. Napište, k jakým zraněním na obrázku došlo. Děti, víte, proč jsou pod řádkem uvedena čísla 155 a 112?

2. Víš, kam uložit tyto nástroje?

Bezpečné používání nástrojů: • Manipulujeme s nimi pozorně, opatrně, trpělivě, pomalu; • špičaté věci nedáváme do úst ani proti očím; • nikdy nemíříme špičatými předměty proti jinému; • nešermujeme s nimi proti sobě ani jiným ani z legrace; • se špičatými předměty neběháme, sedíme na místě; • pokud musíme špičaté předměty přenést, jdeme pomalu a pozorně sledujeme, kam stoupáme, předmět neseme vždy špičkou dolů; • s otevřeným nožem nechodíme, odkládáme ho do pouzdra nebo zavřeme; • nůžky podáváme vždy rukojetí napřed; • při střihání přidržujeme papír druhou rukou dál od nůžek; • malé věci střiháme malými nůžkami, velké většími; jemné drobné vystřihování malými nůžkami, dlouhé rovné střihy velkými; • na různé materiály jsou různé nůžky; • při práci s lepidlem vždy vybereme správný druh – nejlépe disperzní Herkules, častěji větráme, umýváme si ruce, nejíme, nepijeme, dáváme pozor na otevřený oheň!

• jehlu nosíme v uzavřené krabičce, zapíchnutou do papírové kartičky nebo jehelníčku; • při šití je lepší používat náprstek; • jehly a špendlíky po použití hned zapichujeme do jehelníčku; • všechno, co spadne na zem, hned zvedneme; • snažíme se při práci udržovat kolem sebe pořádek; • po ukončení práce všechny pomůcky očistíme, umyjeme, dosucha otřeme a uložíme na místo.

Pokud máte možnost, můžete dětem pod vedením zkušeného vedoucího ukázat bezpečné používání strojů, nářadí či nástrojů přímo (např. motorová pila, vrtačka). Vysvětlit jim, jak se s nimi pracuje a proč používat ochranné prostředky např. ochranné brýle, rukavice apod. Některým oddílům se osvědčilo spontánní povídání s dětmi o tom, jaké mají zkušenosti s úrazy. Jak k úrazu došlo a jak by se mu dalo předejít. Děti si také mohou zkusit např. zatlouci hřebík. V tom případě je však nutné, aby na schůzce bylo přítomno více zodpovědných vedoucích kvůli zajištění klidu a bezpečnosti dětí i počítat s tím, že se schůzka cca o 40 minut, oproti plánovanému času, prodlouží.

Hlavní blok: Mamince k svátku Kladívkové čtvrtky rozstřihneme (na širší straně) na dvě poloviny a každou část přeložíme opět napůl – vznikne tak „knížečka“. Každé dítě si obkreslí na přeloženou čtvrtku šablonu tak, aby se alespoň částí stonku a lístků dotýkala přehnuté hrany papíru. Poté květinu vystřihne – najednou z obou papírů, podle přiloženého nákresu. Vnější strany květiny děti vymalují, na vnitřní napíší přáníčko mamince k svátku.

Metodická poznámka: Šablony připravíme předem, nejlépe však působí obrázky malované dětskou rukou. Můžeme proto poprosit některé z dětí, aby širším plochým štětcem a třeba jen jednou vodovou barvou namalovalo několik různých květin na čtvrtku. Po uschnutí barvy může instruktor tužkou vyznačit její obrys, vybrat vhodné místo, na kterém se bude přikládat k přehnuté hraně papíru – toto místo označit a šablonu vystřihnout.
Ukončení schůzky: Společně si poslechneme básničku: Polámal se mraveneček – ví to celá obora – o půlnoci zavolali – mravenčího doktora – doktor klepe na bolístku – potom píše recepis – třikrát denně prášek cukru – budeš chlapík jako rys.
Tento metodický list pomáhá naplňovat Ideál Pionýra: Poznání – Pionýr je pracovitý, učí se.

Pozor na

Bezpečnost práce s nůžkami. Při práci s vodovými barvami by děti měly mít pracovní zástěrky, aby nedošlo k poškození oděvu.

Nabídková legenda

„Ach jo, děti“, říká mravenec Šikula, „dnes vám tedy byla v našem mraveništi mela! Polámal se mraveneček, a ne jeden, hned tři, kluci uličnický. Museli jsme volat mravenčího doktora. Znáte tu básničku? Jak je to?
Ti tři moji kamarádi ale nejsou nemocní. Nedávali pozor, byli neopatrní a způsobili si úraz. Pracovali s nářadím, ale najednou se začali pošťuchovat… odhodili, co měli zrovna v ruce: šroubovák špičkou nahoru jen tak do kyblíku s nářadím, pilku na zem, hřebíky v prkénku nechali jen tak pohozené atd. a začali se honit… no a pak zakopli a už to bylo…“
Také my dnes budeme pracovat s nářadím – s nůžkami, lepidlem… kdopak ví, jak s nimi správně zacházet, abychom nemuseli volat „člověčího“ doktora? Na co musíme dávat pozor, abychom se neporanili? Vzpomínáte, co jsme si říkali, když jsme minule pracovali s lepidlem? — Necháme mluvit děti, klademe doplňující otázky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ne všechny děti budou schopny o tomto tématu hovořit, proto to nutně nevyžadujte. Nechte povídat o zkušenostech s nástroji a přístroji jen ty, kteří o to projeví zájem.
Jedince s poruchami logického myšlení nechte pracovat na pracovním listu ve dvojici (s empatickým a schopným kamarádem) – společně určují, kam dané předměty patří. Samostatně však mohou obrázek vybarvovat či napsat text o zraněních (ale pozor! na neúhledné písmo a nepřesné vybarvování obrázků dysgrafiky). Mějte na paměti, že jakákoliv snaha se má vždy ocenit alespoň drobností!