Osvědčilo se nám

Pokud si půjčíte kolíky od stanu z jiného stanu, vždy je tam vraťte.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Výsadek
       

Kočka - Na silnici

Čas přípravy
45 minut - 1 hodina
Čas realizace
45 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
3 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Uvědomit si základní pravidla bezpečnosti pohybu po komunikacích a v prostředcích hromadné dopravy.

Motivace

Hrubá i jemná motorika je již vyvinuta, proto děti milují zpestření pohybu. Jízda na kole je jednou z nejčastějších dětských aktivit. U dětí se již objevuje i kognitivní zralost a realistické chápání světa, tudíž je potřeba jim zavčasu vštípit, jak se mají chovat na silnici pro zajištění vlastní bezpečnosti a bezpečnosti okolí.

Potřeby

K tomuto metodickému listu je pracovní list S2A.
Pastelky, provázek, balicí papír.
Obrázky s dopravními prostředími.

Provedení

Po převyprávění úvodního příběhu pokračujeme aktivitou Auto, kolo, chodec.
Pomocí dvou provázků vytvoříme uprostřed klubovny okraje vozovky a za pomoci balicího papíru na ní vytvoříme přechod pro chodce. Poprosíme děti, aby se z nich stali chodci. Ukažte teď naší kočičce, kudy a jak se můžete pohybovat. Vybereme jednoho chodce, aby předvedl, jak se má správně přecházet přes silnici.
Mají platit tyto zásady: • Chodec se pohybuje mimo vozovku;
• když přechází, pak na přechodu;
• před přechodem se zastaví;
• rozhlédne se nejprve vlevo a vpravo;
• když se neblíží žádné auto, tak může přecházet;
• přitom se stále dívá, jestli se neblíží auto.

V další části pak můžeme poprosit dvojici dětí (či instruktorů), aby představovala automobil, který se má pohybovat v pravé polovině vozovky. Znovu přitom necháme děti ukázat, jak se má přecházet vozovka.
Pracovní list – Na silnici 1. Pokud jsme dětem ukázali, jak správně se mají lidé chovat při pohybu na silnici a chodnících, mohly by přitom
být schopné odhadnout, co není správné. Pro práci s pracovním listem je vhodné nechat děti pracovat ve
skupinkách po třech a čtyřech – nechte je nejprve doplnit křížovku.
2. Děti přecházejí přes silnici, vybarvi správnou barvou správné světlo.
3. Dopiš, jaké vybavení ti na kole nebo koloběžce nesmí chybět, aby jízda byla bezpečná. Pro lepší představivost
můžeme dětem na schůzku přinést koloběžku a kolo. Popovídáme si s nimi o tom, co by jim nemělo chybět,
aby jízda na nich byla bezpečná. Co by tedy měl každý před jízdou zkontrolovat?
Shrnutí základních informací o dopravně bezpečném prostředí: Připravíme si obrázky s hřištěm, silnicí, železniční tratí, cyklostezkou, chodníkem.
Vedoucí a dva instruktoři uchopí tři obrázky – každý jeden z nich. Úkolem dětí je přesunout se k tomu, kdo drží správný obrázek – k situaci, kterou popisujeme. Pokud není žádný obrázek správný, mají si děti sednout doprostřed místnosti.
Příklady situací: • Jdu pěšky do školy;
• jedeme za babičkou autem;
• jdu na trénink;
• naše rodina jede na výlet na kole;
• jedeme vlakem do ciziny;
• jedeme autem k moři;
• jdeme si zahrát vybíjenou.
Občas se dětí zeptáme, jestli nějaká jiná možnost není správná. Pokud by tomu tak bylo, tak by měly vědět, že se tam nesmějí pustit samy bez rodičů či vedoucích – například kolo na silnici.
Metodická poznámka: Je vhodné promyslet ještě další příklady, ale aktivita by neměla přesáhnout 15 minut. Jinak nebude plnit funkci závěrečného shrnutí.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Překonání a Poznání.

Pozor na

Zranění na kole či na koloběžce.

Nabídková legenda

Byl takto jednou docela hezký den, když se kočka rozhodla, že se trochu proběhne. Plácla medvěda a spustila: „Že mě nechytíš?“ Medvěd se otočil a začal za ní utíkat. Ani si nevšimli, že se přitom přiblížili ke kraji lesa, kudy vedla silnice.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při úvodní hře – Auto, kolo, chodec – nechte děti pracovat ve dvojici, lépe si tak osvojí správné chování a spolupráci při zadaném úkolu. Pochvala za správný pohyb na silnici je rozhodně nutná. Zásady pro bezpečný pohyb na komunikacích raději ještě několikrát srozumitelně a hlasitě zopakujte, aby se uchovaly v paměti.
Děti s grafomotorickými poruchami budou mít problémy s vybarvováním – jakákoliv snaha se však musí ocenit!
Pozor na děti s poruchami pravolevé orientace! Pomozte jim ujasnit si, kde je pravá a kde levá strana.
Při poruchách zrakové diferenciace mohou dělat dětem obtíže jednotlivé barvy – pomozte jim proto rozlišit barvu červenou x zelenou. Jedincům s poruchou logického myšlení znovu trpělivě vysvětlete, kdy svítí na semaforech červené světlo a kdy zelené a co to pro chodce znamená.
S dětmi s poruchou pozornosti neustále udržujte oční kontakt při komunikaci a umožněte jim delší přestávky – vhodné jsou relaxační hry.