Osvědčilo se nám

Zlomili jste jehlu na plstění ovčího rouna? Nezoufejte. Použijte zbytek na protlačování zaschlé barvy ve window color barvičkách.

Více...

Nejlepší hry

 1. Kolotoč
       
 2. Pejskové do boudiček
       
 3. Pane za mnou, pane proti mně
       
 4. Filmové ateliéry
       
 5. Frisbee Ragby
       

Štafetové hry

Čas přípravy
do 10 minut
Čas realizace
30 minut - 1 hodina
Místo
venku
Roční období
jaro - léto
Počet účastníků
od 10
Hodnocení
     
Autor
Vopičková Josefína
Stav
Publikována
Vytvořeno
25. 8. 2017
Upraveno
29. 8. 2017
Klíčová slova
štafeta, soutěž, Putování se psem, sport
Věková kategorie
9 let
Typ aktivity
Pohybová
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, sociální a personální.

Konkrétní cíl: Zvládne jednoduché štafetové hry s míčem v různém prostředí (tělocvična, hřiště, voda) a postupně obtížnější štafetové závody i s plněním úkolů. Procvičuje rychlost a obratnost. Učí se spolupráci s kamarády, povzbuzování k lepším výkonům a dodržování pravidel her.

Motivace

Děti, určitě znáte mravence. I když jsou malí, jsou velmi rychlí, houževnatí a pilní. Jejich pracovitost a spolupráce vede k dokonalému fungování jejich společenství. Pokusíme se je napodobit při našich štafetových hrách. Čím lepší bude vaše píle a spolupráce v družstvu, tím lépe se vám bude dařit a budete mít větší radost z dosažených výsledků.

Potřeby

Míče (pro zpestření je možné míče měnit např. gumové, nafukovací, kopací, medicinbaly atd.), kroužky, létající talíře, dřevěné tyče cca 1m dlouhé, PET vršky, počet míčů, kroužků atd. = počtu štafet, mety na vytyčení dráhy pro každou štafetu (start a cíl), píšťalka.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Vedoucí rozdělí děti do stejně početných, přiměřeně vyrovnaných štafet (družstev). Ty si nastoupí v zástupech na startovní čáru. Ve vzdálenosti 10 m od startu, naproti každé nastoupené štafetě jsou umístěny mety (vzdálenost je možno přizpůsobit prostředí, počtu dětí, jejich schopnostem a náročnosti úkolů). Na znamení vedoucího vyběhne z každého družstva první hráč a určeným způsobem zdolá co nejrychleji úsek kolem své mety a vrátí se na start. Zde předá štafetu druhému hráči. Vítězí družstvo, ve kterém se při plnění úkolu nejrychleji vystřídali všichni členové. Družstvo je srovnané v zástupu a první hráč (velitel) má ruku nahoře, na znamení ukončení štafety.

Úkoly:

1. běh s míčem kolem mety např. medicinbal; 2. kutálení míče po zemi rukou;

3. běh se dvěma míči, které nese hráč pod pažemi; 4. vedení míče nohou;

5. driblování míče v běhu;

6. poskoky s míčem mezi koleny;

7. pinkání nafouknutého míče před sebou.

8. přenášení kroužku navlečeného na tyčce;

9. sběr PET vršků do létajícího talíře – každé družstvo má po trase tři hromádky vršků, hráč běží s talířem a z každé hromádky vezme jeden vršek a dá na talíř, oběhne metu a v cíli vršky vysype a předá talíř dalšímu hráči (obměna: talíř se postupně plní).

Štafetový závod s různými způsoby podávání míče Dvě stejně početná družstva nastoupí na metu. Hráči stojí za sebou s rozestupy na předpažení. Soutěží se v různých způsobech podávání míče, který putuje od prvního k poslednímu hráči. Poslední hráč pak utíká s míčem před své družstvo a vše se opakuje tak dlouho, až se vystřídají všichni členové družstva (hráč, který závod začínal, je zase první v řadě). Vedoucí každý úkol názorně předvede, odstartuje závod a dohlíží na správnost plnění úkolu. Za každý úkol dostává družstvo body podle umístění.

Štafetové úkoly:

1. podávání míče nad hlavou za sebe;

2. podávání míče mezi nohama, z ruky do ruky; 3. kutálení míče mezi nohama, široké rozkročení; 4. podávání míče s otočkou v pase a střídání pravá a levá 4. strana, první podá míč za sebe vlevo, druhý vpravo, třetí vlevo atd.

Štafety ve vodě (vhodné kombinovat se štafetami bez míčů):

1. nesení míče v mělké vodě kolem mety; 2. plavání a postrkování míče před sebou; 3. lovení míčků z vody a přinášení na břeh; 4. obeplout bójku

5. proplavat do tří čtvrtin ponořeným kruhem Podle počtu družstev se udělují body za splnění úkolu. Soutěží-li ve štafetách 3 družstva: 1. získá 2 body, 2. získá

1 bod a 3. 0 bodů. Po skončení štafetových soutěží se body družstev získaných za jednotlivé úkoly sečtou. Družstvo s nejvyšším součtem vyhrává.

Po skončení štafetových her vedoucí před nastoupenými družstvy vyhodnotí soutěž. Vyzvedne družstvo, jehož členové výborně spolupracovali. Družstvům, kterým se méně dařilo, doporučí co zlepšit.

Dobrovolný úkol: Zkuste i jiné štafety bez míče zaměřené na pohyb např. běh po zpátku, skákání na jedné noze, skákání snožmo, „trakař“ ve dvojicích atd.

Závod dvou míčů:

Děti vytvoří dvě stejně početné řady stojící proti sobě s rozestupy mezi jednotlivci 1—1,5m. Na začátku hry dostanou míč oba první hráči z jednotlivých řad. Na pokyn vedoucího si ho začnou v řadě házet, až se míč dostane k poslednímu hráči. Nikdo nesmí být vynechán. Upadne-li někomu míč, musí jej zvednout, vrátí se s ním na své místo a teprve odtud přihraje dalšímu. Družstvo, jehož míč dojde na konec řady dříve, vítězí. Při opakování hry zvolíme přihrávání opačným směrem. Závod opakujeme několikrát. Přihrávky budou postupně rychlejší a přesnější. Můžeme také změnit velikost míče. Čím menší míč, tím obtížnější chytání.U zkušenějších hráčů můžeme zvolit delší vzdálenosti rozestupů mezi jednotlivými hráči v řadách.

Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání

Pozor na

Při štafetových hrách musí být síly všech soutěžících skupin (družstev) přibližně vyrovnané. Proto je potřeba rozdělit hráče podle zdatnosti. Jestliže během hry některé družstvo stále vítězí a jiné naopak, vyměňte některé hráče, aby se síly vyrovnaly. Pak má hra spád a napětí.

Soutěžní úkoly je nutno dětem názorně předvést. Tím zabráníme nedorozuměním a nesrovnalostem při soutěži samotné.

Při štafetách ve vodě je nutné dbát zvýšené bezpečnosti. Soutěž realizujte pouze v mělké vodě, kterou dobře znáte. Neplavce opatřete plavacími kruhy nebo rukávky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Autistické děti je třeba dávat na konec družstva, aby si zafixovaly pravidla a prakticky viděly, jak splnit zadaný úkol. Stejný přístup je nutný dodržet u dětí s ADHD.

Dětem s poruchou motoriky nebo dětem tělesně hendikepovaným zadávat jinou roli při soutěži – rozhodčí, mety, startéři, hodnotitelé soutěže…