Aktuality

Drakiáda – PS Dobřany

Tak se letos podařilo to, že vítr většinou foukal, sluníčko hřálo a tak se draci, v rukou zhruba 60 soutěžících i nesoutěžících mohly prohánět ve vzduchu. I letos si rodiče zaběhali společně s dětmi, aby jim ukázali, jak se to dělá. Na stromě přesto jeden z draků ukončil svoji pouť. Ale to se stává. Závody začaly poté, co soutěžící zaregistrovali své draky, dostali startovní čísla a každý si nanečisto vyzkoušel, zda mu to bude létat. Pak přišel společný nástup soutěžících a start. Ten první nejvíc nedočkavý drak, aby byl co nejdřív ve vzduchu, měl na konci provázku Toníka Pikunu. Ten drak, co vyletěl nejvýš a byl i nejdelší patřil Adamovi Šinaglovi. Největší domácí měl Tomáš Ryšavý, nejmenšího domácího draka měla Adéla Korotvičková a nejmenšího kupovaného Karolína Černá. No a ke každému hodnocení patří i odměny a očekávané pečení uzenin. Zájem byl velký, nejen o uzeniny, ale byla i to popovídat si – tedy hlavně rodiče, a i tady bylo vidět, že společné akce po covidvém půstu lidem chybí. A něco z historie – na Drakiádě se nás někdo ptal odkdy se akce pořádá, takže z podkladů zjištěno, že poprvé to bylo ve spolupráci s MKS a Českým nakladatelstvím 18.10.1998 v areálu bývalých kasáren a následující rok 16.10.1999 na louce za garážemi.

 

 

 

 

 

Kytičkový den – PS Dobřany

Díky tomu, že se ani letos nemohla konat sbírka ve prospěch Ligy proti rakovině, která přispívá nejen na léčení, ale i prevenci v boji proti rakovině, díky covidu v květnu, tak jak bylo celé roky zvykem, byla stejně jako v loňském roce přesunuta sbírka na září. Tento rok byla zaměřena na prevenci nádorů ledvin, prostaty a močového měchýře. A tak bylo možné ve dnech 29. a 30. září a někde až do 3. října vidět ty, kteří většinou ve žlutých tričkách prodávali za cenu 20 Kč žlutý kvítek “kytičku“. Nejinak tomu bylo i v Dobřanech, kde je prodávali pionýři, kterým pomáhaly i maminky a další příznivci. Naše „kytičky“ prodávaly i naše vedoucí s kamarádkami v Plzni. Patří jim naše poděkování, A nejen jim, ale všem těm, kteří si „kytičku“ koupili a přispěli tak k tomu, že bylo prodáno 550 kytiček. Celkový výsledek tak byl 15 590 Kč.  

 

 

 

 

Libuše Nejedlá

 

 

 


 

Čtyřlístek v létě – PS Čtyřlístek Domažlice

 

Většinou hledáme čtyřlístek již na jaře, kdy se zazelenají naše zahrádky a pole. Za naším Čtyřlístkem, tedy pionýrskou skupinou jsme se díky Covidu museli vypravit až v létě. Na jaře se naši pionýři zapojili do akce „Pionýři letí na Měsíc“, při kterém jsme nechodili 11 955 km.  Červenec byl již na naši činnost bohatší. Uskutečnil se letní pionýrský tábor, tentokrát na téma HOLLYWOOD aneb Újezdské filmové léto. V druhé polovině měsíce jsme zorganizovali dva letní vyučovací kempy. Ty byly zaměřené především na pobyt v přírodě, poznávání zvěře dalekohledem nebo podle stop, vaření v přírodě, bivakování, ale i na rukodělnou činnost či zpěv při karaoke. V měsíci srpnu hned po Chodských slavnostech, jsme dětem nabídli vzdělávací dny zaměřené především na historii a současnost Domažlic. Domažlickým městským úřadem nás provedl místostarosta Ing. Radek Wiesner. O Klenčí a jejich Domu přírody Českého lesa děti besedovaly se starostou městyse Klenčí Ing. Janem Bozděchem Ph.D. Při těchto dnech nechyběla ani návštěva nového kulturního centra v Domažlicích včetně knihovny. Děti se setkaly i s rybáři, kde se dozvěděly mnoho zajímavého o chovu ryb a při kytaře si opekly vuřty. Nezapomnělo se ani na zábavu na dětském školním hřišti či na lasergamu.

Hned od prvního zářijového týdne začaly pravidelné schůzky v klubovně Dřevák. Ještě jednou jsme vyrazili do Újezda na táborovou základnu na víkendovou akci „Cesta na Xapatán – Memoriál Lucinky Mrvíkové“. Soutěžní družstva tentokrát absolvovala trasu z Draženova přes Dobrou vodu, Hrádek zpět na základnu PS Mír. Cestou soutěžní družiny plnily řadu úkolů, při kterých si nejlépe vedli „Malé čarodějnice“ v čele s Karolínou Zrůstovou.

Další sobotu čekal na děti v Domažlicích na Škarmaně Pohádkový les. Dětí přišlo cca 160 a na 15 stanovištích se mimo jiné setkaly s beruškami, námořníkem, medvědem a dalšími pohádkovými bytostmi. Odpoledne zpestřili hasiči, kteří předvedli svoji techniku a umožnili dětem ale i rodičům vyzkoušet si, jak je těžké ovládat hadici s proudnicí. Oběma zářijovým akcím přálo počasí, a tak všichni účastníci i pořadatelé byli spokojeni.

Fotogalerie ze všech pořádaných akcí je na adrese www.psctyrlistek.cz

                                                                                     Jan Pangrác

 


Kytičkový den – PS des. St. Roubala Habartov

Pionýři pomáhají, jak jen mohou, a proto se letos opět zapojili do prodávání žlutých kytiček, které symbolizují měsíček lékařský, v rámci 25. ročníku celonárodní veřejné sbírky, Českého dne proti rakovině. Proto i naše pionýrská skupina Habartov nezahálela a zúčastnila se ve středu 29.9.2021, již po šestnácté, Kytičkového dne, aby pomohla lidem a dětem nemocným rakovinou. Sešli jsme se již brzy ráno, připravili jsme si kytičky, kasičku, oblékli žlutá trička a vyrazili do „terénu“ prodávat. Tato akce je hodně známá i v našem malém městě a někteří lidé nás dokonce sami vyhledali, aby si kvítek od nás zakoupili. Postupně jsme prošli skoro celé město Habartov a snažili se vybrat co nejvíce peněz na činnost Ligy proti rakovině.  Dopoledne jsme zašli na Městský úřad a pohybovali se po náměstí. V odpoledních hodinách jsme se vydali prodávat k místnímu Tescu. Společně se zakoupenou kytičkou jsme rozdávali leták zaměřený výhradně na nádorové onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. Letos se mohly opět kytičky prodávat ještě do neděle 3.10. v kamenných obchodech. Nám s prodejem pomohli v prodejně potravin u Pňáčků na náměstí a moc jim za to děkujeme. Společně jsme prodali 425 kytiček a vybrali za ně rekordních 10 318 korun. Doufáme, že tato částka pomůže alespoň trochu zlepšit kvalitu života onkologických pacientů a vybavení onkologických center.

 

 

Anna Kováčová

 

 

 

 


Léto s Jitřenkou – PS Jitřenka Kdyně

O letošních prázdninách si děti s Pionýrskou skupinou Jitřenka mohly užít skvělé prázdniny. Opravdu jsme toho zažili hodně.
Na naší táborové základně v Zelené Lhotě jsme postupně vystřídali dva letní kempy a týdenní tábor – oba v duchu Kung Fu Pandy, následoval čtrnáctidenní tábor a hned po něm dva týdenní letní kempy – celotáborovou hrou byly „SNY“, ve Kdyni jsme uspořádali jeden příměstský tábor a na samý závěr prázdnin jsme odjeli ještě na jeden týdenní tábor na zelené Lhotě. Na těchto dvou táborech se odehrával program „Cestování v čase.
Na všech našich táborech se vystřídalo celkem 150 dětí a o jejich zábavu, zdraví a dobré jídlo se postaralo 40 dobrovolníků.
Všem moc děkujeme !! Příště zase.
 
 
Ivanka Mochurová
 
 
 
 

Operace TAJFUN 2021 – PS Mír Domažlice

Oddíl 301. Pionýrská strávil třetí zářijový víkend na Republikovém setkání airsoftových oddílů, který nesl název TAJFUN 2021. Akci pořádali pionýři z Mladé Boleslavi za což jim patří velké díky, protože celý loňský rok jsme se nemohli jako oddíl scházet a jít si zahrát, ale tahle akce nám to všechno vynahradila. Sice jsme byli ubytováni v 6. ZŠ Mladá Boleslav, ale tentokrát dětem nevadilo být i o víkendu ve škole, alespoň přes noc, protože samotná akce probíhala v bývalém vojenském prostoru Milovice. V sobotu trvala akce osm hodin, proto se všichni po návratu vrhli na servis svých zbraní, protože v neděli nás čekala další šesti hodinová hra. Zpestřením celé akce byl i funkční obrněný transportér, který jsme museli zneškodnit. Po ukončení bojů měli děti možnost se v tomto transportéru svézt. Celé akce se zúčastnila 100 hráčů. Pro některé členy našeho oddílu to byla první takhle velká akce, ale měli jsme s sebou i úplného nováčka. Všem se nám akce líbila a už se těšíme na další republikové setkání, které bude zase za rok. 

Vláďa Čech

 

 

 


 

Habartovské toulky – PS des. St. Roubala Habartov

Letošní podzim zahájila naše Pionýrská skupina Habartov jubilejním 30. ročníkem Habartovských toulek a 21.ročníkem Pohádkového lesa, které se pořádají za finanční podpory Města Habartova. Odměnou za naše velké přípravy bylo částečně pokažené počasí, ale naši věrní turisté nás nezklamali a jako každý rok přijeli a protáhli si své tělo. Měli na výběr z několika turistických a cyklistických tras. Připravili jsme několik nových turistických tras, které měly společnou kontrolu na hradě Hartenberk na Hřebenech, kde čekalo na turisty občerstvení a odpočinek před další cestou. Poté se podle zvolených kilometrů vydali buď   stejnou trasou zpět (12 km), přes Krajkovou (15 km) a nebo přes rozhlednu Cibulka (20 a 30 km)  do cíle. Po návratu dostal každý turista účastnický list a pár drobností na památku. Společně s Toulkami jsme pořádali dvacátý první ročník Pohádkového lesa, kterého se zúčastnilo 121 účastníků ( dětí a jejich rodičů).Na děti čekala na lesní cestě spousta soutěží. Hned na začátku ukázali svou zručnost u krmení zelené chobotnice. Dále po cestě přišli k  princezně, u které si zahráli maxi pexeso, Jindy zase došli na stanoviště, kde měli za úkol shodit alespoň pár plechovek, u draka se snažili trefit prostředek velkého terče a čarodějnici pomohli lovit rybičky na oběd. O kus dál pak ještě házeli míčky pejskovy do košíku. Na hřišti na Rádě si poté ještě zahráli piškvorky a zajezdili slalom na koních. V cíli si mohli ještě popovídat s pionýrským maskotem (pejskem Davídkem) a vyfotit se s ním. Po absolvování všech stanovišť a prokázání statečnosti si děti přišly pro glejt a malou odměnu do cíle. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se zase napřesrok. 

Anna Kováčová

 

 


 

Škola za školou – PS Dobřany

Kdo by si myslel, že se probíralo nějaké učivo, tak chyba lávky. To si jen účastníci příměstského tábora, který připravil Pionýr v Dobřanech v týdnu 9. – 13. srpna letošního roku, hravou a soutěživou formou ověřovali a doplňovali informace z doby, kdy nemohli sedět v lavicích.    Pondělí začali vycházkou na Šlovický vrch, hledali chráněné živočichy a rostliny a měli je vyfotit cestou na rozhlednu a zpět. Žádnou kuňku žlutobřichou ale nanašli. Na fotkách, které udělali byli ale třeba poníci. Odpočinuli si pak při zdobení kamenů. Nejdříve kreslením a pak ubrouskovou technikou a následoval obraz se stromem, který zdobili  knoflíky – tedy kámen a knoflíky jako odpadový materiál. A nechyběla ani vybíjená. V úterý autobusem do Techmánie, kdo tam byl ví, co tam asi našli a viděli. Tedy vrátili se spokojení, jen je zarazila cena vstupného. Aby si odpočinuli zdobili hrnečky novým druhem fixů na porcelán a pak si vyzkoušeli házet frisbee na cíl. Středa byl výlet do ZOO Plzeň. Radost měly nejen děti, ale i zvířata, která ještě nedávno neviděla ani živáčka. Nejoblíbenější letos byla panda, kterou by jste našli na některých našich hrnečcích a tak ji máme v klubovně i v plyšové podobě. Přes únavu z chození po ZOO po malém odpočinku došlo na míč a jízdu na koloběžkách, ale i na stolní hry, nejoblíbenější – Abalone. Čtvrtek to byla historie – návštěva Národního technického muzea v Plasích. Všichni si zopakovali co si pamatují o Plasích, kde byla většina z nich i vloni. Všem se tam líbilo, nejen exponáty, ale i to, že si mohli sami vyzkoušet, jak se například stavělo klenuté okno, nebo jak se dělají různé vazby cihel. Navíc tam našli i výstavu starých kol  Favorit. Odpoledne si všichni zopakovali ubrouskovou techniku, tentokrát na nepotřebné sklenici, ze které dozdobením např. papírového výřezu vznikl svícen. A stejně jako jindy míč, koloběžky a stolní hry než všichni odešli domů.   Poslední dopoledne tábora jsme se šli projít na Martiňák, kde jsme si zacvičili na překážkách, udělali pár fotek a vzhledem k množství komárů jsme park opustili a šli si zacvičit raději na hřiště v sídlišti. Po obědě jsme dozdobili svícen ze sklenice, vyrobili „skřítka“ z podpalových dřívek a protože venku bylo velké teplo zdobili jsme ještě tašku, buď obtisky, nebo jsme kreslili fixy. A jako vždy na třech z nich byla panda. Pak ještě rozdání upomínkových listů, odměn, úklid a konec.

 

Náš „Robinsonův ostrov“ – PS Dobřany

Dne 18. 7. jsme zahájili již 21. ročník našeho tábora v Újezdu u Plánice. Po ubytování míčové hry, procházka do okolí a opékání si uzenin. Ráno jsme oškrabali brambory, rozdělili se do oddílů – vymysleli názvy a pokřik a vyrobili vlajku. Červení – Rudí draci, zelení Zeleňáci, modří Mořští delfíni a žlutí Ostrovní vlci. Následovaly hry např.Hututu a odchod do lesa, kde jsme se učili ohně. Díky balonkům s barvou jsme zjistili, který vedoucí je u kterého oddílu a pak jsme hledali věci dané barvy, kdo jich bude mít co nejvíc a večer hlasovali, kdo je největší silák oddílu. V úterý byla soutěž „siláků“ v páce a hra Planetky a večer hlasování o týmového stavitele. Ve středu bylo hodnocení pokřiků a vlajek, pak soutěž stavitelů, kteří stavěli stavby z karet a soutěže v hodu šipkami, střílení z luku, házení míčkem na cíl a další. Následovaly znalosti rostlin a odpoledne hra v lese Navigátor. Večer diskotéka na počest Dominika, který slavil 15.narozeniny a po ní noční hra Majáky. Ve čtvrtek přijela první návštěva – Hygiena, poté hry na zahradě a vycházka do lesa, po večeři zkoušky chuti a dalších smyslů a losování, kdo je v oddílu vůdcem. V pátek byl turnaj s kalimatkami a hra „Hututu“ a po obědě vycházka k rybníkům a večer učení morseovky. V sobotu soutěž ve sběru kartiček se zvířátky, nácvik 1.pomoci, hry s vodou na zahradě a v klubovně „šátkovaná“. Pravidelné sledování bodů na našich „palmách“ ukázalo, že nejmíň mají žlutí a tak se rozdělili do zbývajících tří oddílů. Další den spolu soutěžili vedoucí, abychom se zasmáli, my pak hráli židličkovanou. V pondělí jsme psali potřebné potraviny na soutěžní bramborový salát, zahráli si „Hajzlbábu“ a odpoledne měla děvčata svoji „Miss“ a kluci „Siláka“. Vyhráli Ema a Patrik. Večer byla Hawai párty a po ní noční hra. V úterý jsme stavěli „domečky“, pak byla stopovačka s úkoly a po ní společná večeře u ohně a zpěv. Středa patřila výrobě bramborového salátu a soutěž v 1.pomoci a nácvik choreografie společného tance oddílů. Další den v lese jsme hráli slovní fotbal, kdy zvítězili červení a modří, kteří měli nejméně bodů se rozdělili mezi červené a zelené, ti se pak utkali v souboji o šnečí ulity a pak hry s vodou např.přenášení na lžíci. V pátek jsme začali balit, zahráli si na zahradě s vodou, třeba přenášení na létajícím talíři a předvedli choreograii. No a pak jsme si všichni zatancovali  a šli spát. Celotáborová hra skončila remízou a tak v sobotu jsme spokojeni odjížděli domů.

                                                                                   Libuše Nejedlá

 

Jarní akce – PS Safír Kdyně

Pionýři ze Safíru vyhlásili jarní fotosoutěž

Koncem března vyhlásila pionýrská skupina Safír ze Kdyně soutěž o nejhezčí jarní fotku. Přihlásit se do ní mohli mladí fotografové do 15 let a na vyfocení a poslání svého díla měli celý měsíc.  Nakonec se soutěže zúčastnilo patnáct dětí, jejichž nejpovedenější snímky byly umístěny na facebookové stránky PS Safír. Zde pak také probíhalo hlasování veřejnosti a rozhodoval počet „To se mi líbí“ u fotky. Hlasovat bylo možné do půlnoci 28. dubna a hodnotilo se v kategoriích do 8 let a od 9 do 12 let. A že to bylo opravdu napínavé! Starší kategorii celkem suverénně vyhrála devítiletá Natálka N., jejíž fotka sněženek získala celkem 70 hlasů. Druhá byla s odstupem 45 hlasů Karolínka M. (10 let) a třetí Jirka K. (11 let) a jeho fotka zakrslého králíčka. V mladší kategorii do 8 let probíhal napínavý souboj do poslední chvíle a vítězem se nakonec stal šestiletý Matyášek M. s 57 body a fotkou rozkvetlých ladoněk. Pouze 7 bodů dělilo od prvního místa Carmen N. a její fotku sedmikrásky a třetí se umístil Tomáš F. se 14 body. První tři z každé kategorie si vysloužili odměnu v podobě profesionální úpravy, tisku a zarámování své fotografie ve Fotoateliéru Kdyně, který byl partnerem soutěže. Všem zúčastněným moc děkujeme!

 

 

 

 

 

 

Odrazková stopovačka měla úspěch

Sice už pomalu dochází k rozvolňování a rozbíhá se také činnost dětských oddílů, ale vedoucí z pionýrské skupiny Safír Kdyně se ještě pustili do přípravy poslední bezkontaktní hry pro veřejnost. Tentokrát to byla hra noční, jejíž trasa byla vyznačená pomocí odrazek. Děti se tedy vybavily baterkami a mohly se vydat na cestu, která začínala u cyklostezky ke Starému Dvoru. Bylo pro ně připraveno celkem devět zastavení, kde bylo třeba odpovědět na tematické otázky nebo splnit jednoduché úkoly. Děti například hledaly pavouky pomocí hmatu, čichem rozeznávaly různé vůně v lahvičkách, poslepu postupovaly pomocí provázku nebo si zkusily zavýt jako vlk. Čekaly je také různé otázky se zaměřením na noční zvířata a posledním úkolem bylo bez dotyku prolézt pavučinou a najít bedýnku s pokladem. Ten si nakonec vyzvedlo 104 šikovných dětí.  Všem účastníkům moc děkujeme a těšíme se na setkání na Pohádkovém lese. 

 

 

Pavla Hrubá

 

 


 

Čarodějnická stezka – PS Dobřany

Stezka Duben, ještě tam budem,  byla připravena na dny 20. – 29. dubna s vyhodnocením do 6. 5., kdy byly zpracovány  výsledky a předány odměny. Stezka se skládala z 19 karet s otázkami a úkoly pro děti a kreslenými  příslovími k luštění pro rodiče. Zapojilo se 30 dětí a 20 dospělých, z toho 7 jich poslalo vyluštěná přísloví. Děti odpovídaly např. na otázky:  Jaký je správný název stromu kaštanu  a z odpovědí dle jednotlivých písmen jim vznikla tajenka. K tomu plnily i doplňkové úkoly např. zkus jít chvíli pozadu. Mezi příslovími, připravenými pro dospěláky bylo např. lež má krátké nohy, ve víně je pravda nebo láska prochází žaludkem.  No a ze správných odpovědí od dětí  byli vylosováni na 1. – 3.místě Dominik Konšal, Tereza Živná a Dominik Silovský. Odměny převzali všichni zúčastnění včetně zapojených dospěláků.

Čarodějnická stezka byla připravena na dny 30. dubna – 2. května v parku pod nádražím v Dobřanech s tím, že výslednou tajenku, případně fotky zasílali účastníci až do  5. května a 6. května pak byly předány odměny všem zúčastněným dětem. Do stezky se zapojilo 30 účastníků.

Čarodějnice připravujeme každý rok, ovšem s ohledem na nařízení vlády se akce v původní podobě konat nemohla, takže žádná stanoviště v prostoru bývalých kasáren ani opékání uzenin,  stejně jako v r. 2020. Proto, aby akce nezanikla,  jsme připravili výše zmíněnou stezku. Na jednotlivých kartách s otázkami či úkoly bylo možné získat kreslený symbol. Na závěr dosazením písmen za symboly  vyšla tajenka Malí  čarodějové.  Někteří účastníci přišli v čarodějnickém úboru a s koštětem, někdo v „civilu“ a klackem místo koštěte. Z účastníků byli na 1. -3. místě Filip Königsmark, Hana Němcová a Markéta Jacková.  Propagace obou akcí byla zajištěna skupinou na sociálních sítích a naše poděkování patří i IC města Dobřany, které v rámci FB i webu města a kulturního kalendáře nám s propagací pomohlo.

Libuše Nejedlá

 


 

Akce pořádané v roce 2020 – PS Hrádek u Rokycan

Hodnotící zpráva PS za rok 2020Vážení přátelé, dovolte mi abych vás seznámila s průběhem činnosti naší pionýrské skupiny Hrádek během roku 2020. Měl to být rok oslav 30.výročí Pionýra. Bohužel pandemie koronaviru téměř vše zničila. Přesto jsme „nehodili vidle do slámy“ a po celý rok jsme o sobě dávali vědět.

Na naší skupině pracovalo 18 oddílů a měli jsme 334 registrovaných členů.

Na začátku roku jsme se sešli na výroční Radě PS, kde jsme hodnotili starý rok a připravovali nový, s oslavami Pionýra. Schůzky oddílů se rozběhly. Oddíly začaly  plnit úkoly k našemu výročí a začali jsme připravovat letní činnost. Uskutečnili jsme autobusový výlet na akci“ Ledová Praha“ s oslavou 30.výročí Pionýra na koncertu „Děti dětem“. V únoru jsme se sešli při  masopustním „vynášení basy“v tělocvičně. Ještě jsme úspěšně zajistili třídenní školení pro 24 zájemců z naší skupiny a okolí. Všichni získali kvalifikaci instruktora. To byl velký úspěch. V jiných skupinách to nestihli. Na začátku března celý článek

 

Vlasta Vasková

 

 


 

Pionýrská čtenářská výzva – PS Jitřenka Kdyně

Tato nelehká doba znepříjemnila život snad každému člověku. Někomu méně, někomu více. My, pionýři, bohužel spadáme do té druhé kategorie. Od počátečního jakž takž zvládnutelného omezování jsme dospěli k obávanému zrušení činnosti. Mohli jsme být smutní, mohli jsme být naštvaní, ale ničemu by to nepomohlo. Nebudu vám říkat, že jsme si oběma fázemi neprošli, tím bych porušila jedno ze 7P správného pionýra. Spíše než „PROČ?“ jsme si ale pokládali otázku „JAK?“. Jak můžeme zajistit, abychom s dětmi zůstali v kontaktu? Jak bychom mohli dětem předávat informace o naší online činnosti, když se nemůžeme scházet? Jak docílíme toho, aby v dětech přetrvávala chuť být pionýrem a těšili se na den, kdy se zase budeme moct shledávat na každotýdenních schůzkách? Jak?!

Po nemalém přemýšlení jsme se rozhodli přejít na systém tzv. výzev. Věděli jsme, že rodiče a téměř všichni naši puberťáci, kteří jsou již aktivní na všelijakých sociálních sítích, se stanou našimi klíčovými přenašeči informací k menším či ostatním dětem, jež tyto sítě nemají. 31.1. 2021 nám po čtyřech měsících skončila Čtenářská výzva – zatím naše nejdelší. Hlavním cílem bylo zaplnit dvě tabulky – první byla řazena dle názvu knihy, druhá dle jména autora. A víte, co bylo na celé výzvě nejlepší? Tato výzva nebyla určena jen pro děti, ale mohli se zapojit i jejich rodiče, prarodiče, vedoucí a instruktoři, a dokonce se zapojilo i pár jedinců z ostatních pionýrských skupin, které se o naší výzvě dozvěděli a zapojit se chtěli (vidíte, kam až dosahuje vliv sociálních sítí). Dveře byly otevřené komukoliv, kdo rád čte a chce se s námi o to podělit. Veškeré pokyny byly více než jednoduché – Přečti, vyfoť, pošli. Nic víc!

Průběžně jsme zveřejňovali tabulky s nově přečtenými knihami, a tak mohli všichni vidět, jak na tom sami jsou a samozřejmě jak na tom jsou jejich ostatní „soupeři“. Kdo to poctivě sledoval, viděl nevyřčené (pod)soutěže mezi pár maminkami nebo mezi rodiči a vedoucími.

Knihy přibývali a za posledních 14 dní do konce výzvy jsme zvládli neskutečné… Nejen, že jsme překonali náš cíl 200 knížek, ale dokonce jsme překonali hranici 300 knížek! Tyto dva týdny k nám přicházeli knihy ze všech stran – od dětí, rodičů a vedoucích. Na našem finálním umístění jsme vyhlásili jednak první 3 místa v každé kategorii (děti, rodiče, vedoucí), jednak celkové umístění všech dětí a všech rodičů a vedoucích. Děti – 1. místo: Natálka Nováková (18), 2. místo: Carmenka Nováková (14), 3. místo: Adélka Koutníková a Terka Soběhartová (10); Rodiče a prarodiče – 1. místo: Martina Vaníčková a Jana Růtová (12), 2. místo: Marie Mochurová (11), 3. místo: Radka Vaňková (8); Vedoucí a instruktoři – 1. místo: Verča Šperlová (8), 2. místo: Jana Mochurová, Ivana Mochurová, Fanda Mužík, Petr Vogeltanz (6), 3. místo: Petra Slámová, Kiki Bendová, Anna Steinbergerová, Sabča Lukášová a Pavel Sauer (5). Společnými silami jsme dosáhli neuvěřitelných 336 přečtených knih. Velké díky patří všem 84 zapojeným čtenářům – malých i velkých.

Co dodat, jsou to krásná čísla a byli jste úžasní! Na březen chystáme další výzvu, tak se těšte. Společně táhneme za jeden provaz a díky tomu přelezeme tenhle velký balvan, jenž nám ztěžuje naší normální činnost. Vydržte, společně to dáme!

Jana Mochurová

 

 


 

Vánoční stopovačka – PS Safír Kdyně

Stejně jako jiné organizace, musela i Pionýrská skupina Safír Kdyně přerušit svojí činnost. Vedoucí ale neseděli doma se založenýma rukama a v prosinci připravili pro děti bezkontaktní Vánoční stopovačku. Na cestě směrem k houpačkám bylo ukryto sedm schránek s jednoduchými úkoly, které bylo možné najít podle nakreslených plánků. Děti cestou zpívaly oblíbenou koledu, daly si novoroční předsevzetí, dělaly deset dřepů pro zahřátí a také si musely vzpomenout na tři vánoční zvyky, jména tří králů a na ptáčky, které v zimě přilétají na krmítko. Posledním úkolem bylo stopování divokého prasete, jehož stopy bylo třeba rozeznat od stop liščích a bažantích.

Správná cesta zavedla děti do lesa, kde už snadno našly ukrytou truhlu s pokladem. Vedle ozdob, bonbonů a vánočních pohlednic udělaly dětem asi největší radost svíticí rohy. Kousek od pokladu byl také krmelec, kam děti nosily jablíčka, mrkev, seno, kukuřici, kaštany nebo třeba lojové koule pro ptáčky.

Hru bylo možné navštívit od sobotního odpoledne až do Štědrého večera, největší nával byl ale o víkendu. Děti se vydaly na trasu bez ohledu na ošklivé počasí, často za doprovodu rodičů, prarodičů nebo psích kamarádů. Celkem se rozdalo 148 cen a na facebook PS Safír dorazily desítky fotografií a spokojených komentářů. Všem moc děkujeme za účast a podporu a v novém roce se těšíme na setkání na některé z našich pravidelných akcí.

Pavla Hrubá

 


 

Z PS Dobřany nám přišlo několik podzimních článků

 

Začali jsme v září…

Stejně jako každý rok jsme se podíleli na akci 1. zvonění na Kotynce a mimo to připravily děti z Pionýrské skupiny v Dobřanech – oddílů Delfíni i Delfíňata na začátku měsíce otevřenou akci pro širokou veřejnost „Začínáme“ – sportovní odpoledne, tentokrát díky Covidu 19 bez výtvarné dílny. Stanoviště i materiál připraveny – šipky, kladivo, hod gumovkou na cíl, hod na cíl diskem, trohranné domino, Stiga hokej, Kubb a další, plakáty v novinách i jinde, hlášení v rozhlase. Netušili jsme ovšem co nám s akcí udělá onen zmíněný Covid 19. Účastníků málo, obsluha stanovišť smutná, že nemá skoro komu pomáhat i když počasí nádherné. Jinak oddíly se začaly scházet na svých pravidelných schůzkách – od té třetí v rouškách v klubovně, někteří členi odešli do jiných zájmových kroužků, aby místo nich přišli noví.

A k dovršení všeho jsme byli nuceni odložit plánovaný výlet do Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou na jaro příštího roku. My se ale nedáme.

 

 

 

 

 

Říjen a my

Konec září, přesněji 30.tého se konal Český den proti rakovině. Díky vám všem, kteří si od našich prodejců koupili „kytičku“ jsme na konto Ligy proti rakovině mohli za prodej 550 „kytiček“ odeslat 14 382 korun. Děkujeme vám, stejně jako prodejcům.

A pak nastal říjen. Ještě než jsme stejně jako ostatní spolky přerušili činnost, tak jsme na schůzkách spolu s volnočasovým klubem Dominik, který běží z časových důvodů současně se schůzkami, hráli hry venku, tvořili z přírodin a zdobili papírové tašky. Naplánované akce např. Drakiádu, účast na Krajském kole pionýrského Sedmikvítku na Zelené Lhotě jsme postupně rušili a pravděpodobně stejně dopadne oddílový Halloween, podzimní prázdniny a Večer se světýlky 28.října, na kterém jsme se chtěli podílet s MC Budulínek a Městským kulturním střediskem. Přesto plánujeme dál, např. akci pro veřejnost Andělské tvoření 21.listopadu a účast na Mikulášském jarmarku. Držme si proto palce, ať se můžeme opět setkávat.

 

 

 

 

 

Nedáme se!

Poslední schůzku jsme měli 8. října a pak byla činnost všech spolků pozastavena. Jenže kampak na nás. Pravidelně každý týden pro nás vedoucí připravovali soutěž, jejíž plnění (fotky) jsme mailem posílali vedoucím, kteří je pak hodnotili, protože ne všichni bychom zvládli oddílové schůzky on-line. Každé soutěžní kolo mělo 5 úkolů. První týden jsme se snažili najít co nejvíce pohádkových dvojic, např.Spejbl a Hurvínek. Pak jsme podle obrázků zvířátek hledali tajenku – kaštan, z přírodnin tvořili podzimní dekoraci, místo Drakiády malovali draky a další úkol byl podle počtu hozených bodů na hrací kostce plnit úkoly. Druhý týden jsme podle obrázků hádali lidové písničky, počítali kolik barev je ve znaku města, místo lampionového průvodu namalovat lampion, tvořili otisky listů a ze skládaného papíru vytvořili ptáčka. Třetí týden nás čekaly další 3 lidové písničky v obrázcích, při procházce najít, kdy byla postavena naše radnice, třídili jsme 3 dny odpad a odnesli ho do patřičných kontejnerů, z ruličky od toaleťáku vyrobili krabičku kam jsme dali dárek nebo vzkaz a posledním úkolem týdne bylo přečíst knížku a poslat fotku.  Na od pondělí 16.listopadu nás čeká 4.kolo, kde podle obrázků zvířátek, kdy známe jen pár písmen máme z chybějících písmen složit tajenku. Dalším úkolem je zjistit kolik oken má restaurace a pivovar Modrá hvězda oken, dál máme z odpadového materiálu vyrobit „mimozemšťana“ , přeskočit 20 x švihadlo a jako poslední úkol dokázat, že umíme přišít knoflík.

 

 

 

 

 

 

 

Ani vir ani výr

Tak se jmenoval připravený týdenní program, který připravila Pionýrská skupina Dobřany nejen pro své členy.

V pondělí rozdělení do 3 skupin – ty doledne s mapou hledaly odpovědi na zašifrované otázky o našem městě. Současně pořizovaly fotky o plnění úkolů. Odpoledne je pak čekaly šipky, Spin Ladr a tvoření z „recyklovatelných“ odpadů. Dekorace látkového  batohu pomocí šablon, obtisky na hrnečky a plstění z ovčího rouna – berušky a včelky. Před odchodem stolní hry a luštění šifry jaký program je čeká další den.

V úterý povídání o přírodě, domino a karty s faunou a florou kolem nás. Pak výlet do Domažlic s připravenou poznávací hrou, kdy výsledkem byla tajenka se jmény dvou kostelních zvonů – Zikmund a Marie. Po obědě si v místní Aréně zahráli všichni Laser Game – střílení světelnými paprsky. Opět všechny skupinky fotily, včetně nejmenších dětí. Po návratu vyluštění programu na další den.

Ve středu výlet autobusem do Plas, kde si v místní ZOO zahráli všichni minogolf a pak opět plnili různé úkoly jako např.vyfotit bílá zvířata, rarity některých světadílů – pyramidu v Africe, amfiteátr v Řecku, Budhu v Japonsku, kaktusy v Mexiku. Fotky byly moc hezké. Po návratu nová šifra a zjištění, co bude další den.

Ve čtvrtek vyrobení motýla z pedigu a odjezd do Parku Boheminium v M.Lázních, kde bylo opět připraveno pár otázek a fotoúkolů, např.vyfotit všechny makety zámků a hradů v plzeňském kraji, dopravní prostředky apod., nebo zjistit např.jak vysoká je Černá věž v Č.Budějovicích, která řeka teče kolem hradu Loket a další. Po návratu vyhodnocení „hledaček“ z úterý v Domažlicích a ve středu ze ZOO Plasy včetně fotek.

V pátek výšlap na Kamínek, cestou na louce hry s tříděním odpadu, aby si děti odpočinuly. Výstup ke kapličce a cestou lesoparkem Martinská stěna pátrání po tom, kdo je čeho patronem na jednotlivých zastaveních. Opět soutěž mezi skupinami a fotky.

Po obědě tvoření – dozdobení  připravených sklenic tak, že vznikla váza, dozdobení kytkou skleničky na víno – svícen, šperková sklíčka nazdobená smaltovým práškem, vypálení – šperk, dekorace pomocí žehličky a obtisků na látkovou tašku. Pak si děti vyzkoušely malování voskem, obrázek dozdobily a za pomoci vedoucí ho zarámovaly. Posledním výrobkem byl obrázek malovaný pískem. Hodnocení dětí – parádní týden až na to horko. Na závěr upomínkový list a přívěšek na klíče – placku s logem – výrem.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a zajištění programu podíleli – instruktorům, vedoucím, městu i MŠMT za finanční zázemí i za zajištění dopravy na výlety p.Koubovským.

Libuše Nejedlá

 


 

Poklad skřítka Všeználka – PS Safír Kdyně

Protože jsou zavřené školy a děti tráví svůj den zavřené doma, rozhodli se vedoucí z Pionýrské skupiny Safír Kdyně pro přípravu další bezkontaktní hry, která začínala u odbočky na zříceninu hradu Rýzmberk. Tentokrát si děti ale také zopakovaly své znalosti z přírodovědy, protože trasa byla složená z desítky jednoduchých otázek o zvířatech, rostlinách i houbách. U každé z možností bylo v závorce uvedené písmenko a ze správných odpovědí si pak děti poskládaly heslo. To pak stačilo říct u výdejního okénka Rýzmberské hradní hospůdky a ochotná obsluha jim předala zaslouženou odměnu. Pokud si někdo nemohl nebo nechtěl ceny vyzvednout v otevírací době hospůdky, bylo možné také zadat výsledné slovíčko na webu PS Safír. Slovem „MUCHOMŮRKA“ se odemkla fotonápověda k pokladu, který byl ukrytý v uzavíratelném boxu pod hradním mostem. Této možnosti ale využilo jen 26 dětí, což je jen malá část z celkového počtu 195 soutěžících.

Hrát bylo možné už od soboty 24. října, takže se rodiny s dětmi příliš nepotkávaly a nebyl tedy problém dodržovat aktuální vládní opatření. Všichni si také pochvalovali pěknou procházku podzimní krajinou a zvláště o prvním herním víkendu také slunečné počasí. Za podporu patří dík městu Kdyně – díky tomu bylo možné hru připravit a nakoupit ceny pro děti. Děkujeme!

V listopadu pak na soutěž navázaly online Výzvy skřítka Všeználka, které mohou děti plnit z pohodlí svých domovů. Tento měsíc mají za úkol vyfotit výzdobu svého pokojíčku, vydlabanou dýni, nakresleného kamaráda pro veverku Rozárku a vlastnoručně udělaný výrobek z podzimních přírodnin. Všechny fotky je možné vkládat přímo pod plakátek na Facebooku PS Safír Kdyně, nebo na Instagramu pod hashtagem #vseznalkovavyzva. Skřítek Všeználek pak vybere ty nejlepší a odmění je pěknou cenou.

Na období kolem Vánoc se aktuálně připravuje ještě jedna venkovní bezkontaktní hra, ale už teď se všichni vedoucí z PS Safír těší, až se vše zase vrátí do starých kolejí a opět začnou fungovat pravidelné oddíly a společné akce pro veřejnost. 

Pavla Tochorová

 

Víkendovka Mimoňů a Rafanů – PS Mír Domažlice

Letošní letní prázdniny pro některé trvaly vlastně už od jara. A právě proto, se řada z nás již nemohla dočkat září, na které byla naplánovaná víkendovka oddílů Mimoni a Rafani. Všudypřítomná virová hrozba nás naštěstí nedostihla, a tak jsme si mohli užít víkend 18. – 20. září téměř podle plánu.

Nevyjeli jsme nikam daleko. Máme svoji táborovou základu rádi, a každý z nás se do ní rád vrací. Jinak tomu nebylo ani tentokrát. Jelikož jsou naši Mimoni a Rafani již celkem odrostlí, program tentokrát nebyl provázán žádným příběhem, ale to neznamená, že jsme se jen tak flákali. Celý víkend se nesl v duchu týmových a především pohybových her. Kde kdo si možná sáhl tak trochu na dno. Oba dva večery jsme si užili noční hry a přes den soutěžili, ať už v dřepování nebo například ve hře kámen, nůžky, papír.

A víte, co bylo na tom všem nejlepší? Že jsme strávili téměř 3 dny venku, což znamená na čerstvém vzduchu a to je poslední dobou docela složité. Všichni jsme ve zdraví přežili a už teď vyhlížíme, jak se situace vyvrbí, abychom si něco podobného mohli užít na jaře, popřípadě v létě na táboře.

A takto nám to spolu sluší (viz foto).

Zdar

Jana Antošová

 


 

Kytičkový den – PS des. St. Roubala Habartov

Pionýři pomáhají, jak jen mohou, a proto se letos opět zapojili do prodávání žlutých kytiček, které symbolizují měsíček lékařský, v rámci 24. ročníku celonárodní veřejné sbírky, Českého dne proti rakovině.

Proto i  naše pionýrská skupina Habartov nezahálela a zúčastnila se v náhradním termínu dne 30.9.2020 Kytičkového dne, aby pomohla lidem a dětem nemocným rakovinou.

Sešli jsme se již brzy ráno, připravili jsme si kytičky, kasičku, oblékli žlutá trička a vyrazili do „terénu“ prodávat. Tato akce je hodně známá i v našem malém městě a někteří lidé nás dokonce sami vyhledali, aby si kvítek od nás zakoupili.     

Postupně jsme prošli skoro celé město Habartov a snažili se vybrat co nejvíce peněz na činnost Ligy proti rakovině.  Dopoledne jsme zašli na Městský úřad a pohybovali se po náměstí. V odpoledních hodinách jsme se vydali prodávat k místnímu Tescu. 

Společně se zakoupenou kytičkou jsme rozdávali leták zaměřený výhradně na nádorové onemocnění ledvin a močového měchýře. Letos poprvé se kytičky mohly prodávat ještě pár dnů po termínu sbírky v kamenných obchodech. Nám s prodejem pomohli v prodejně potravin u Pňáčků na náměstí a moc jim za to děkujeme.

Společně jsme prodali 376 kytiček a vybrali za ně 9014 korun. Doufáme, že tato částka pomůže alespoň trochu zlepšit kvalitu života onkologických pacientů a vybavení onkologických center.

Anna Kováčová

 


 

Agentura McGill – PS Mír Domažlice

Prodloužený sváteční víkend byl pro oddíl Pegas detektivní. Byli jsme na chatě Spartak v Caparticích a zahájili jsme naši celoroční hru s velkou parádou! Děti splnily zkoušku tím, že na základě rekonstrukce loupeže odhalily pachatele. Byla to sice velká dřina, ale díky tomu každý z oddílu podepsal smlouvu a stal se stážistou v detektivní agentuře McGill Co. A hned jsme se zapojili do prvního případu. Úplně náhodou se v okolí Capartic pohyboval dlouho hledaný zločinec. Nejen, že jsme ho vystopovali, chytili a předali ho policii, ale získali jsme tajemný kufřík, který měl být předán neznámé osobě. Kufřík byl plný informací, které se nám budou určitě ještě hodit. Už se moc těšíme, co nás čeká dál!

 

Dáša Čechová

 

 

 


 

Pohádkový les – PS Čtyřlístek Domažlice

Pionýrská skupina Čtyřlístek uspořádala 19. září 2020 po několika letech v Domažlicích Pohádkový les. K pohádkovému lesu patří také pohádkové bytosti, a tak se vedoucí a instruktoři převlékly za Makovou panenku, pirátku, Berušky, Ferdu mravence a brouka Pytlíka, čarodějnici, červenou Karkulku, medvěda, indiánku a mnoho dalších. Pro příchozí byla připravena trasa s 10 zajímavými stanovišti jako např. střelba z pistole, hod do koše, jízda na koloběžce atd. a dále si mohly děti vymalovat obrázek, zkusit zahrát deskové hry, zatancovat či si prohlédnout fotoknihy z táborů pořádaných pionýrskou skupinou. Po zdolání pohádkové trasy dostalo každé dítě odměnu a diplom. Počasí nám přálo, a tak se sešla spousta dětí a jejich rodičů a všichni jsme si slunečné odpoledne velmi užili. 

 

Vendy Pangrácová

 

 


 

 

Habartovské toulky – PS des. St. Roubala Habartov

Pionýrská skupina Habartov letos pořádala již 29. ročník Habartovských toulek. Babí léto se letos opravdu vydařilo a teplé sluneční počasí v sobotu 12. září vylákalo na „Habartovské toulky“ podzimní přírodou 30 turistů, čtyři pejsky a jednoho cyklistu.  

Účastníci si mohli zvolit různě dlouhé trasy pochodu od 5 do 32 km pěšky, nebo 18 až 32 km na kole. Trasu si mohl každý zvolit sám dle chuti i svých možností. Všechny trasy vedly od startu k pomníku padlých četníků u náměstí, kde se napojily na zelenou turistickou značku, která vede přes Habartov na zříceninu hradu Hartenberk v Hřebenech.  Všichni turisté si zde mohli na připraveném ohništi upéct buřtíka, koupit si občerstvení nebo nějaký suvenýr a hlavně si zajít na skoro hodinovou prohlídku opravovaného hradu i s průvodcem.  Odtud už se trasy rozcházely. Nejzdatnější turisté se vydali na trasu 32 kilometrů. Nejvíce turistů ovšem volí menší trasy 12 nebo 18 kilometrů. V cíli cesty pak získali všichni účastníci diplom a pár předmětů na památku.  Většina turistů se už těší, že si příští rok půjdou opět protáhnout své nohy na náš pochod.

 

Anna Kováčová

 

 


 

XAPATÁN_Memoriál Lucinky Mrvíkové – PS Čtyřlístek Domažlice 

Každoročně druhý víkend v září patří na PS Čtyřlístek akci „Cesta na Xapatán – Memoriál Lucinky Mrvíkové“.

V pátek byly děti rozděleny do soutěžních družstev a následovalo povídání o historii i současnosti Čerchova. Před vlastním závodem v sobotu proběhl pietní akt k uctění památky naší bývalé vedoucí a kamarádky Lucinky Mrvíkové. Po obědě pro nás přijel autobus, který nás vyvezl na Čerchov. Zde jsme vystoupili na Kurzovu věž, odkud byl znamenitý výhled. Pak již jednotlivá družstva vycházela na trať po modré turistické cestě přes Pec do Újezda. Na trase byla připravena řada soutěžních úkolů, a protože rostlo spoustu hub, došlo i na jejich sběr. Než byly spočteny výsledky, zahrály si děti oblíbenou hru „svíčky“. Na závěr dne bylo připraveno to nejočekávanější – vyhlášení výsledků. Zvláštní ocenění získaly děti z družstva předškoláků a prvňáků. Z ostatních si nejlépe vedlo družstvo „Růženky“ ve složení Simona Černá, Karin Soukupová, Klára Maříková, Martin Marek, Zuzana Rýdlová a Sára Wiesnerová.

 

Vendy Pangrácová

 


 

 

Pohádkový les 2020 – PS des. St. Roubala Habartov

Dvacátý ročník Pohádkového lesa, který pořádají habartovští pionýři, dal opět šanci nejmenším turistům, vydat se za pohádkovými bytostmi.    

Těch, kteří společně se svými rodiči přišli na start, bylo opravdu dost. Každý dostal na startu papírovou letenku na razítka za splněné úkoly a pak už mohli vyrazit na trasu dlouhou necelé tři kilometry do společnosti pohádkových bytostí.     

Hned na začátku lesa na ně čekala Liška, u které měly děti za úkol donést mravenčí vajíčka zpět do mraveniště.  Dále po cestě děti došly k dvěma loupežníkům, kteří si pro ně nachystali pyramidu z plechovek, a děti měli za úkol, na tři pokusy ji pokud možno celou shodit. Všichni se moc snažili, a některým se to i povedlo. Pak pomohli dalším pohádkovým bytostem naházet spoustu šišek do pejskova košíku, pochytat rybičky, nebo se trefit do středu velkého terče.

V cíli cesty na ně ještě čekala kočička se svými koňmi. Děti měli za úkol na koně nasednout a dojet na konec dráhy, kde musely hodit podkovu na zapíchnutý kolík.

Pak si už jen přišli do cíle pro diplom a sladkou odměnu za splnění všech úkolů, které si na ně pohádkové bytosti přichystali.

 Na Rádském hřišti nemohl, ovšem jako již tradičně, chybět ani náš  pionýrský maskot pejsek Davídek.     

Doufejme, že si děti procházku pohádkovým lesem moc užili a příště se opět za pohádkovými bytostmi vydají.

 

Anna Kováčová

 

 

Odpoledne plné her – PS Safír Kdyně

Po dlouhé koronavirové pauze se děti konečně dočkaly svého odpoledne, které mohly strávit na čerstvém vzduchu po boku rodičů i kamarádů. V areálu kdyňského sídliště Na Koželužně si pro ně připravili program vedoucí a instruktoři z pionýrské skupiny Safír, která v sobotu 5. září Odpoledne plné her pořádala. Byla to první velká akce pro veřejnost v tomto roce, jelikož už březnové Deskohraní muselo být kvůli vládním opatřením bez náhrady zrušeno. Až na konci školního roku se začala pomalu rozbíhat činnost oddílů a v létě s plnou parádou konečně proběhly i tábory včetně toho vodáckého putovního. 

V sobotu se vydařilo počasí a všichni s napětím sledovali, jestli kvůli zhoršené epidemiologické situaci vůbec nějaké děti dorazí a kolik jich vlastně bude. Ve dvě hodiny odpoledne se začal celý areál plnit a brzy bylo jasné, že se akce účastní stovky dětí. Čekalo na ně dvanáct stanovišť, kde nechybělo ani ježdění na koloběžkách, skákání v pytlích, prolézání tunelem, Spin Ladder , kop do brány nebo chůze po slackline. Přírodovědný oddíl Všeználků si pro děti připravil malou poznávačku a nově také možnost nahlédnout do binolupy. Tam si děti prohlédly různé přírodniny včetně peříček, ještěří kůže, čmeláka, mravence a několika brouků. Střelbou z luku zase lákal na svojí činnost nový Středověký oddíl, který začíná už 3. října a bude fungovat na klubovně U Čápa každou sobotu od 12:30 do 14:00.

Pozvání na akci také přijali všechny složky IZS, kterým patří velké poděkování za trpělivost a nápaditost při práci s dětmi. U záchranné služby si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet první pomoc a prohlédnout si vybavení jejich vozidla. Velký zájem byl také o výklad Policie ČR a prohlídku jejich auta, kde stála fronta dětí, které se chtěly posadit za volant. Místní dobrovolní hasiči také přistavili svojí nablýskanou tatrovku, kterou si děti mohly prohlédnout uvnitř, vlézt si do kabiny a dokonce i na střechu.

Další tři stanoviště byly připravené v areálu klubovny U Čápa, kde byla postavená velká trampolína, lanová dráha a uvnitř také malá rukodělná dílna. Zde si děti mohly vyrobit papírovou zavařovací sklenici plnou natisknutých barevných jablíček.

U každého stanoviště nechyběla dezinfekce na ruce, kterou mohli využívat pořadatelé i soutěžící děti. Málo kdo o ní ale měl zájem a většina si hlavně užívala sluníčka a povedené akce. Za splnění soutěžního úkolu získávaly děti body do své kartičky, které pak vyměnily ve stánku s cenami za pěkné hračky, obrázky, sladkosti nebo za pomůcky do školy.

Velké díky patří městu Kdyně a jeho představitelům, díky jejichž podpoře se akce mohla uskutečnit, dále pak firmě Strojírny Kohout, spol. s r.o. a v neposlední řadě také Plzeňskému kraji. Těšíme se na vás na další venkovní akci, kterou bude Drakiáda v sobotu 17. 10. 2020.

Pavla Tochorová

 

 

LPT 2020 – PS des. St. Roubala Habartov

Konec loupežníků v Čechách

 

Letošní táborový příjezd byl pro nás trochu jiný než obvykle. Přijet na tábor jsme museli totiž v rouškách. Zdravotnice nám nejdříve změřila teplotu. Vše bylo v pořádku a tak si nás vedoucí odvedli do tábora, kde jsme se ubytovali.

Do večera máme spoustu času a tak hned máme za úkol postavit slavnostní táborák. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina řezala dřevo a druhá vyrazila na klestí. Oheň jsme stavěli menší, takže nebylo potřeba velké množství dřeva. Za chvíli bylo hotovo a my si ještě stačili zahrát několik společných her. Večer po zapálení slavnostního táboráku za námi přišel mladý Lotrando a poprosil nás o pomoc. Potřeboval od nás, abychom mu pomohli ukončit vládu zlých loupežníků v Čechách a získat mu zpět území jeho předků. Za odměnu nás naučí vše, co zná.  

Každé dopoledne, jsme se v Lotrandově škole učili nějakou zálesáckou dovednost. Jednou to byly třeba rostliny, jindy zase stopy, uzly, vyzkoušeli jsme si i obvazovou techniku, kdyby se někdo náhodou zranil.

Odpoledne nás většinou čekal boj s loupežníky o území. Našli jsme třeba starou zašifrovanou zprávu Lotrandova pradědečka Lotranda I. Rozluštit ji bylo docela namáhavé, ale zvládli jsme to. Následovali jsme pokyny zanechané ve
zprávě, kde bylo psáno: „Uřízněte si každý jedno dřevěné kolečko, budete jej potřebovat.“ Jindy naše soupeření o lup se skupinou zlých a proradných loupežníků skončilo se „zraněním“, které naše cvičná lékárnička svižně vyřešila.

I loupežničtí učni si rádi hrají, a tak nás čekaly všeloupežnické olympijské hry. Disciplíny byly vskutku loupežnické. Praní špinavých peněz, přetahování se o lup, zbavování se důkazů, plížení se na lup a další.

Olympiáda byla velice vydařená, všichni splnili veškeré disciplíny a večer odešli s medailí! Celý týden nám počasí přálo a my si mohli vyzkoušet, jak se spí pod širákem. Spali jsme na venkovní terase u srubu, ale i to bylo pro většinu z nás velké dobrodružství. Poslední den jsme chytili obávaného vůdce loupežníků Sarka Farku, získali jeho poklad a nadobro vyhnali zlé loupežníky z našeho území. V sobotu dopoledne jsme se rozloučili a slíbili si, že se za rok opět vydáme na naše již 30-té táborové dobrodružství.

Anna Kováčová

 

LPT 2020 – PS Mír Domažlice

Letošní pidi tábory už máme za sebou. I když díky okolnostem to byly jen dva pětidenní turnusy, užili jsme si i tak spoustu srandy, máme plno zážitků a vzpomínek.
První turnus pro mladší děti ovládli Vikingové, na druhém turnusu se starší děti snažily přežít Apokalypsu. Bivak, vaření na ohni, bojovky, hledání pokladu… slaňování, horský výstup, noční výsadek… bylo by to dlouhé vyprávění.

Dáša Čechová

 

 

 

 


 

Ledová Praha 2020 – PS Skřítkové Blížejov

Něco málo o PS Skřítkové Blížejov..Náš starší oddíl Průzkumníci se v letošním roce zúčastnil poprvé pověstné LEDOVÉ PRAHY. 
V pátek 31.1.2020  si naši vedoucí oddílu  sbalili batoh a nás čtrnáct odvážných členů oddílu. Poté vyrazili vlakem směr Praha hlavní nádraží. Po ubytování na Pražském Chodově, přišla první naplánovaná prohlídka noční Prahy. Prošli jsme si Václavské náměstí a poté zamířili na Staroměstské náměstí, kde jsme si  zahrály první vědomostní soutěž. V sobotu ráno jsme se vydali na prohlídku Policejního muzea, kde byl Policií ČR zajištěn i doprovodný program o jejich činnosti.  Aby jsme při prohlídce  nelenili, dostali jsme  druhou  vědomostní soutěž.  Prohlídka  muzea se všem hodně líbila. Přišel čas oběda a tak jsme zašli na objednané jídlo na Smíchově. Sníst , tak velkou obědovou porci bylo nad naše síly. Povedlo se to jen málo komu. Po odpočinkové prohlídce smíchovského anděla, jsme vyrazili pěšky na Petřín a poté směr Pražský hrad. Prohlídka hradu a všech nádvoří se líbila. To by nebyl náš vedoucí Kája, aby nám opět nedal vědomostní soutěž o Pražské hradu. Výzva byla velká a lákavá, soutěžili jsme o večeři. Jak to dopadlo? Zase ušetřil..Kdo umí umí , my jen koukali 🙂 . Jak jsme se tak toulali Prahou, tak jsme navštívili pomalovanou zeď na Pražské Kampě s obrázkem se zpěvákem Lennona, Karlův most a Zlatou uličku. Než jsme se nadáli byl večer a očekávaný rozchod s večeří. Po večeři jsme  odjeli na Chodov. V neděli ráno nás čekala naplánovaná prohlídka zemědělského muzea v pražských Holešovicích a pak odjezd domů. Myslím, že se všem hodně líbilo. Byla dobrá parta a výborný vedoucí.
Míša Tomášková

 


 

Ledová Praha 2020 – PS Mír Domažlice

Letošní Ledové Prahy se zúčastnily dva oddíly z naší PS.

Oddíl Pegas: 

Ledovou Prahu v sobotu navštívili i Pegasové. V Národním filmovém muzeu jsme se dozvěděli něco o tom, jak se dělá film – vyzkoušeli jsme optické klamy, nahrávali jsme zvuky k němému snímku a dokonce jsme vytvořili krátké animáky. V Muzeu fantastických iluzí jsme fotili a fotili a fotili… Navštívili jsme také Mořský svět a Hamleys. No jasně, že nechybělo ani KFC a McDonald – bez toho se přece žádný výlet neobejde! Cesta domů se malinko protáhla (ČD nezklamaly), ale to nám vůbec nezkazilo náladu. Tak za rok jedem zas! 

Oddíl Umpalumpové:

Umpalumpové se zúčastnili v sobotu Ledové Prahy. Stihli se podívat do muzea Lega, Mořského světa, Království železnic a do hračkářství Hamleys. Užili si to, jak děti, tak i doprovod a vrátili se plný zážitků domů. Těšíme se na příští rok, Praho. 

Kamila Tauerová

 


 

Sčítání káňat – PS des. St. Roubala Habartov

Letos je to již osmnáct let, co se habartovští pionýři přihlásili do zajímavého programu. Začalo to tím, že jsme si v roce 2002 v novinách přečetli výzvu ochránců přírody z Klatov, kteří hledali osoby, popř. organizace ke spolupráci při sčítání káňat. Tento program spočívá v tom, že se třikrát za zimu vydáme na stejnou pětikilometrovou trasu, na které se střídá les a pole a přitom pozorujeme oblohu a stromy. Cílem našeho pozorování a hledání jsou samozřejmě káňata. My jsme si vybrali trasu od Habartova směrem na Krajkovou a zpět na Hrádek. 

Poprvé jsme vyrazili v listopadu vyzbrojeni dalekohledy, ostřížím zrakem a trpělivostí. Do svých sčítacích notýsků jsme si zaznamenali výšku sněhu, směr větru a nabrali jsme kurz nad Baník po cestě směrem k Velkému kameni. U lesa jsme zatočili směrem na Krajkovou. Když jsme vyšli z lesa na pole, jedno káně si hovělo nedaleko na stromě.  Po pár desítkách metrů jsme zahlédli ještě jedno káně létat na obloze.

Lednové sčítání se proměnilo spíše na procházku krásně ojíněnou krajinou. Protože byla mlha, neviděli jsme pořádně ani na vrcholky stromů. Když už jsme se vraceli zpět domů, zahlédli jsme přeci jen jedno káně přeletět kousek nad cestou. A na stromě u Baníku zrovna tloukl do stromu strakapoud.

Třetí a poslední letošní sčítání nás čeká opět v březnu.  

Při těchto výpravách jsme se již několikrát přesvědčili o tom, že i příroda kousek za městem je krásná a plná života. 

 

Anna Kováčová

 


 

Slavíme výročí!

V lednu 2020 uběhne už třicet let od rozhodnutí o obnovení samostatné činnosti Pionýra, takže nás čeká rok plný oslav!

Obrazek

Obnovená činnost

Slavíme třicet let od významné události v historii naší organizace. 20. ledna 1990 na Mimořádné celostátní konferenci pionýrských pracovníků bylo rozhodnuto obnovit samostatnost Pionýra. Obnovit samostatnost bylo možné, protože Pionýr již jednou ve své historii samostatnost (tedy nezávislost na politické straně či nadřízené organizaci mládeže) měl, bylo to v letech 1968-70.

Rozhodnutím z roku 1990 započalo nejdelší období nepřerušené pionýrské činnosti v Čechách a na Moravě. Třicet let naplněných oddílovými schůzkami, výpravami, soutěžemi, tábory, akcemi všeho druhu – bez ideologické kurately. Třicet let báječných dobrodružství s kamarády.

Co se chystá

Kulaté výročí budeme slavit především činností, o tu přece v Pionýru jde. Všechny pionýrské skupiny a oddíly si mohou připravit k výročí vlastní aktivity (viz například toto povídání s ostravskou PS Miloše Sýkory), zároveň je ale připravováno několik společných celopionýrských akcí, o kterých se dozvíte více na této stránce.

Výročí si samozřejmě budeme připomínat i při tradičních akcích, nejblíže před námi je Ledová Praha a koncert Děti dětem.

Dejte nám k „obnoveninám“ dárek a přijďte se na některou z akcí podívat. 🙂

2. 1. 2020, Jakub Kořínek

 


Laser Game – PS des. St. Roubala Habartov

V sobotu 16. října jsme se vydali do Sokolova zahrát si novou super adrenalinovou zábavu Laser game.

Po příchodu jsme si vyslechli krátkou instruktáž, jak vše funguje.

Před vstupem do arény si každý z nás na sebe navlékl speciální elektronickou vestu, na kterou byla napojena laserová pistole. Pomocí této zbraně jsme se snažili zasáhnout čidla na vestě protihráčů. V případě zásahu byl hráč na několik sekund vyřazen ze hry. Během této doby se snažil ukrýt a setřást tak své pronásledovatele. Po uplynutí krátké doby se vesta samočinně aktivovala a hráč byl opět zapojen do hry. Za každý přesný zásah se hráči započítával určitý počet bodů. Cílem hry bylo získat co nejvíc bodů za zásahy protivníků pro sebe i pro svůj tým.

Celkem jsme si zahráli tři hry. Rozdělili jsme se do dvou družstev po pěti a bojovali proti sobě. V První hře zvítězilo jen o pár bodů družstvo modrých. V druhé a třetí hře už ale vyhrálo červené družstvo. To ale nikomu nevadilo, protože jsme si vše náramně užili, a slíbili jsme si, že si určitě tuto akci brzy zopakujeme.                                                                

                                                                                    Anna Kováčová

 

Andělské tvoření – PS Dobřany

Na Andělském tvoření v sobotu 16.listopadu se nás v pionýrské klubovně sešlo přes dvacet. Vyráběli jsme ozdoby na stromeček z papíru i korálků, papírový věnec, vánoční přáníčka jako každý rok a k tomu si mohl každý vyrobit sněhuláčka a andílka. Některé děti vyráběly za pomoci maminek, ale objevil se i  šikovný tatínek, vedoucích a instruktorů.  Poděkování za příjemné dopoledne patří všem, kteří přišli a pomohli – rodičům i lektorkám, kteří dětem pomáhali a MKS za finanční příspěvek. Další fotky mimo zde přiložené najdete na www.dobrany.pionyr.cz  ve fotogalerii, nebo na facebooku Pionýrská skupina Dobřany.

Na schůzkách nás čeká ještě výroba přáníček pro akci „Ježíškova vnoučata“ a dalších drobných dekorací k prodeji na Vánoční jarmark, ale také pomoc při akci s Mikulášem v místním kině. No a v prosinci ještě střelecká soutěž O vánočního kapra.

 

 

 

Libuše Nejedlá

 

 

 

 


 

„Hrr na list” neboli úklid zahrady v MŠ – PS des. St. Roubala Habartov

Hrabání listí ve školce se pro nás habartovské pionýry stalo již tradicí. Každý rok se tak na jaře a na podzim snažíme dětem z  MŠ Okružní trochu zvelebit jejich zahradu u školky.

Scházíme se v sobotu 2. listopadu a dáváme se do práce. Bereme si do rukou hrábě, rozmísťujeme se po zahradě a shrabujeme listí na pěkné hromádky. Když máme shrabáno, bereme si velké plachty, abychom do nich nahrabané listí nabírali a mohli je odnést do připraveného kontejneru. Práce nám šla docela od ruky a za dvě a půl hodiny bylo veškeré listí shrabané a uklizené. Pak už jen uklízíme nářadí a máme radost z dobře odvedené práce.

Tentokrát se k nám přidali na úklid i jedna maminka, dva tatínkové a paní učitelka. Moc jim za to děkujeme.

 

Anna Kováčová

 

 

 

 

 

 


Zoopark Chomutov – PS des. St. Roubala Habartov

Poslední říjnový víkend se již tradičně vydali Habartovští pionýři do chomutovského  Zooparku na poslední podzimní výpravu. I tentokrát se do Zooparku vydáváme pro nás již tradičně vlakem. Již třetím rokem si sem jezdíme vybrat zvíře k adopci. Předloni jsme si vybrali sovu pálenou a loni burunduka páskovaného. Svou cestu za dobrodružstvím začínáme čekáním na autobus, který nás doveze do Sokolova a odtud vlakem do Chomutova. Cesta vlakem nám rychle ubíhá a již vystupujeme v Chomutově na nádraží. Po pár metrech chůze už stojíme u vstupní brány do ZOO.   

Po příchodu k bráně čekáme na vstupenky a pak hurá dovnitř. Kvůli podzimnímu počasí je v Zooparku jen pár lidí. Tím líp pro nás, alespoň si všechna zvířata můžeme v klidu prohlédnout.  Jako první se jdeme podívat k výběhu rosomáka. Máme štěstí, zrovna se válí kousek od kraje výběhu. Pokračujeme dále po cestě k medvědům. Jeden ještě nespí a prochází se. Podařilo se nám si ho krásně vyfotit. Odtud jdeme kolem losů, kteří už netrpělivě vyhlíží, jestli je náhodou nejdou ošetřovatelé nakrmit, na statek, kde vidíme pár domácích ovcí, koz, králíků a slepice s kohoutem. Poté je čas si dát menší pauzu a posilnit se svačinkou. Dále jdeme ke Kamennému rybníku. Je zde spousta vodního ptactva.   Na břehu rybníka se procházelo hejno hus, kterým ani nevadilo, že stojíme jen pár centimetrů od nich.  Odtud se jdeme podívat na výběhy s rysy, koukáme na nezbedné opice a procházíme kolem výběhu kozorožce alpského k výběhu pandy červené.

Odpoledne si nezapomínáme jako vždy zakoupit nezbytné suvenýry, což u většiny z nás jsou plyšáci a pak už nám zbývá se jen podívat k voliérám s dravci a už je čas na cestu zpět na vlak. Celí unavení ale šťastní z tak hezkého dne odjíždíme zpět domů.

Anna Kováčová

 


 

Výlet do Aquapalace Praha – PS Čtyřlístek Domažlice

Dne 20. 10. 2019 uspořádala PS Čtyřlístek Domažlice pro své členy a jejich rodiče zájezd do Prahy do aquaparku v Čestlicích.

Odjezd byl v 9 ráno. Všech 35 účastníků dorazilo včas, tak výlet mohl začít. Cesta autobusem uběhla rychle a tak jsme se brzy dočkali toho, na co jsme se velice těšili – velkého množství vodních atrakcí, jako jsou tobogány, divoká řeka, vlnobití a mnoho dalších.

Bohužel 3 hodiny utekly jako ,,voda“😊 a my se vydali zpět domů. Bylo to ale prima a my se těšíme, že si to zase někdy zopakujeme.

 

Kateřina Jírovcová

 

 


 

Slavnost světel 2019 – PS Mír Domažlice

V sobotu 26.10.19 pořádala naše pionýrská skupina tradiční akci Slavnost světel. Krásné počasí vytáhlo na strašidelnou procházku víc než 200 dětí v doprovodu rodičů i prarodičů. Děti plnily úkoly na stanovištích, kde od strašidel získaly kouzelné fazolky pro čarodějnici Agátu. Ta je za to odměnila malou sladkostí nebo dárečkem. Pak už si všichni mohli opékat buřty a užívat si krásný slunečný podvečer v lese. Po setmění si děti rozsvítily lampióny a vyrazily na cestu k domovu. Děkujeme všem za účast a dobrou náladu, bylo nám s vámi hezky. Koukněte na fotky do naší fotogalerie na www.pionyrdomazlice.cz a za rok na viděnou! 

 

 

Dáša Čechová

 

 

 

 

Výtvarná činnost – PS Dobřany

O víkendu 11. až 13. října se v Zelené Lhotě konalo krajské kolo Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Výtvarná činnost. Své zástupce zde měla i Pionýrská skupina Dobřany. 
Zástupci z 8 skupin plzeňského kraje si v pátek zdobili látkové tašky a poté pomocí výstřižků z časopisů a novin představili svoji skupinu, co dělá a místo, kde působí.

V sobotu dopoledne byli účastníci rozděleni do 3 věkových kategorií a tvořili z ovčího rouna – nejmladší obrázek, starší tvořili převážně berušky a nejstarší tvořili šperk ze zipu. V rámci poledního klidu všichni vymýšleli obrázky, které si představují pod pionýrskými ideály. Pak následovala společná hra venku – logické pexeso. No a pak následovaly pískové obrázky.

A pak samostatná práce, kdy tématem letošního roku je tabulka pionýrských prvků a tak jsme za Dobřany vytvořili prostorový model, kde jsme použili i městský znak. Každá skupina si navíc vylosovala druh materiálu, my hliníkový drát, který při tvoření měla použít. A tak jsme jím pospojovali naše červené a modré „kostky“ v barvách vlaštovky z pionýrského znaku. Večer nás pak lektorka seznámila s technikou akvarelového malování, které bylo připraveno na nedělní dopoledne a pak byl volný večer.

 Nedělní dopoledne bylo věnováno razítkům a akvarelové malbě. Obrázky pak byly použity na přáníčka, z jejichž prodeje půjde výžek na nákup věcí pro onkologicky nemocné děti. Následovalo hodnocení víkendu. Jako skupina jsme dostali tašku s výtvarným materiálem a diplom a další diplom + odměnu za pomoc ostatním získal Lukáš. Pak už jen oběd a cesta domů. A protože počet účastníků byl omezen velikostí základny a nemohlo nás jet víc děkuji tímto za podařený víkend a reprezentaci skupiny a města Dobřany Alence, Janě, Áje a Lukášovi.

 

Libuše Nejedlá

 


 

Dobřanská Drakiáda 2019 – PS Dobřany

Byla sobota 12. října. Počasí nám přálo, na obloze sluníčko a dokonce i vítr foukal. Na louce za starým mostem se konala stejně jako jiné roky Drakiáda, kterou pořádala ve spolupráci s MC Budulínek a MKS Dobřany místní Pionýrská skupina. Zápis účastníků byl ve 13 hodin, start naplánován na 14 hodin. Na startu dostali soutěžící své číslo a pomalu se připravovali na  start. Akce byla odstartována, děti i dospělí se rozběhli po louce a snažili se dostat draky nahoru. Draků se sešlo 31. Kategorie stejné jako v minulých letech – tedy nejmenší, domácí, kupovaný, který vyletí nejvýš atd. Nejmenšího draka měl Dominik Silovský, nejmenšího který létal Adélka Korotvičková a první byl ve vzduchu drak Štěpána Davídka. Domácích draků se sešlo 6. Během drakiády pro děti byly připraveny i doprovodné disciplíny, jako například jízda na koloběžce, hod na cíl a obrstopy. Po vyhlášení výsledků a rozdání cen, si děti mohly upéct buřty a nalít si limonádu.  Na Drakiádu se přišel podívat i zástupce Plzeňského deníku a tak jsme fotku z ní našli i na titulní stráce pondělního vydání. Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila. Za spolupráci děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu akce ať již finančně či technicky podíleli – MC Budulínek a Městskému kulturnímu středisku. A tak nám nezbývá než se těšit na příští rok a další dobrou spolupráci.   

 

Libuše Nejedlá

 

 


 

Nový školní rok s Otaváky – PS Prácheň Horažďovice

6.9.2019 proběhla již po několikáté naše úvodní akce Hry s Otaváky na zámku, jejíž cílem je zahájení pionýrského roku a zároveň i získání nových členů do našeho sdružení. Děti si zde mohly vyzkoušet např. hod míčkem do “dračí tlamy” nebo střelbu z luku. Ta děti opravdu bavila, možná z důvodu nového, modernějšího vybavení. Za splnění všech úkolů se získávala sladká odměna. Také zde bylo připraveno občerstvení v podobě špekáčků, které si mohly děti, případně dospělí, opéci nad ohněm. Letošní den otevřených dveří považujeme za velmi radostný, protože na následující schůzku se dostavil rekordní počet nových členů. Ani tentokrát jsme nelenili a vyzkoušeli nové lezecké vybavení, zakoupené z finančního grantu ústředí Pionýra. Děti se rozdělily na dvě skupiny. První si zkoušela slaňovat a lézt, druhá skupina mezitím hrála různé hry, např. Rybičky, rybičky, rybáři jedou nebo přetahovanou provazem. Lezení mělo takový úspěch, že některé děti chtěly zkoušet hned několikrát, proto se schůzka skoro o hodinu protáhla. Své lezecké dovednosti dokonce vyzkoušela i jedna z maminek.

V průběhu následujících schůzek jsme hráli různé hry po městě a okolí. Myslíme si, že základem je dobře znát své město a jeho okolí.

Další, pro nás významnou akcí je možnost připravit hnětynky na výstavu, která je součástí Havelského jarmarku. Je nám velkou ctí mít výrobky naší skupiny mezi takovým množstvím nápaditých a krásných kousků.

První velká výjezdová akce na sebe dlouho nenechala čekat. Již podle počtu přihlášených bylo vidět, že chuť přespat v klubovně Nepomuckých Pionýrů s následným pochodem, byla ohromná. V pátek 18.10. odpoledne se na vlakovém nádraží sešlo téměř 40 účastníků a mohlo se vyrazit. Pro některé nové členy to bylo vůbec první přespání mimo domov s partou kamarádů. Po příchodu do klubovny následovalo rychlé zabydlení, hra společenských her a před usnutím pěkný film, aby se nám ráno dobře šlo. Sobotní ráno nás přivítalo sluníčkem a poté, co se k nám připojili další členové naší skupiny jsme mohli vyrazit směr Sokolovna. Tam si každý mohl vybrat délku trasy (6 km nebo 10 km) a dle výběru následně vyrazit se svou skupinou na cestu. My, co jsme vybrali delší trasu, jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl na určené místo, ze kterého jsme se vydali po značené trase směr Nepomuk. Na kontrolním stanovišti s občerstvením jsme dostali nejen razítko a něco dobrého na zub, ale získali jsme i nového psího kamaráda a vůdce smečky, který získal láskyplnou přezdívku „SLINT“. Náš nový pastevecký přítel velikosti koně zřejmě nabyl dojmu, že jsme ta pravá parta pro jeho další putování a směle se vydal s námi na cestu. Jak jsme se blížili k Nepomuku, bylo nám čím dál víc jasné, že se nás náš nový člen jen tak nevzdá a situaci jsme museli urychleně vyřešit. Za pomoci hodných obyvatel obce Prádlo jsme našeho kamaráda s těžkým srdcem zanechali za námi a pokračovali k místu, kde v minulosti žil poustevník. Po dalším putování pod Zelenou Horou jsme dorazili na stanoviště, kde na nás čekala druhá parta z kratší trasy, zahráli jsme pár veselých her a vyrazili společně do cíle. Odměnou nám byl pamětní list turistického pochodu Podzim pod Zelenou Horou a občerstvení v cíli.

Teď už nezbývalo nic jiného než zabalit věci v klubovně, rozloučit se a vyrazit vláčkem zpět k domovu, kde na nás unavené, ale spokojené, čekali rodiče.

Těšíme se na další akci, protože být s Vámi, nás zkrátka baví. Tak ahoj každý pátek v naší klubovně na zámku…. 

 

Markéta Nováková a Martina Kladívková

 


Kdyňská drakiáda – PS Safír Kdyně

Pionýrská skupina Safír Kdyně pořádala v sobotu 19.10.2019 oblíbenou drakiádu. Hezké počasí nalákalo na louku pod vrchem Škarmanem přes 150 nadšenců. Na rozdíl od sluníčka se ale vítr příliš nesnažil, takže drakiáda byla spíše přehlídkou jejich pobíhajících pilotů, kteří se snažili své draky dostat do povětří. Ale tu a tam se našli takoví, kterým se to podařilo, a ve větších výškách se pak již udrželi. O co obtížnější ale bylo létat v téměř dokonalém bezvětří, o to příjemnější bylo následné posezení u ohníčku, kde bylo možné si opéct buřta nebo brambor ve žhavých uhlících. Všichni, kdo přišli, dostali také teplý čaj a pěknou odměnu ve formě létajících vrtulek. Organizátoři moc děkují všem šikovným dětem a trpělivým rodičům, fotky z akce najdete na webu https://safir.pionyr.cz/ nebo na facebooku PS Safír Kdyně. 

 

 

Pavla Hrubá

 


 

Dobrodružství s Vikingy – PS Mír Domažlice

Pegasové se na víkendovce poprvé setkali s bájnými Vikingy a tím začalo jejich celoroční dobrodružství.
Místo očekávaného pokladu jsme našli deník zmizelého archeologa a runové amulety, které prolomily bránu času a umožnily nám setkat se s vikingskými bojovníky z dob dávno minulých. Když nám nabídli, že z nás vycvičí posádku drakkaru, neváhali jsme ani chvilku. Rozdělili jsme se do dvou družin (bratrstev) a s výcvikem začalo i vzájemné soupeření. Během víkendu jsme splnili hned několik úkolů, získali materiál na stavbu lodi, podstoupili zkoušku odvahy a tím vším získali body pro svá bratrstva. A už v pondělí na schůzce bude náš výcvik pokračovat. Moc se těšíme! 😀

 

Dáša Čechová

 

 

 

 

GREEN III – PS Mír Domažlice

Slyšeli jste někdy o konfliktu o Náhorní Karabach? Na naší již tradiční podzimní víkendovce, která nese název „Green“ (letos šlo už o III. ročník), jsme se přenesli do fiktivního scénáře, kdy Ázerbájdžán a Arménie znovu válčí o území Náhorního Karabachu. Po krátkém vysvětlení situace se jednotka rozdělila na dva týmy reprezentující jeden strany konfliktu a bitva mohla začít!

Při prvním střetu byl úkol zajistit důležité vysílače a po těžkém boji se to modrému týmu (reprezentující Arménii) podařilo a tím ovládli území. To si červený tým (reprezentující Ázerbájdžán) nenechal líbit a druhý den zahájil útok jižně od místa prvního střetu. Zde chtěli červení obsadit bunkr, který celou oblast kontroluje. Bohužel to se jim nepovedlo a opět ztratili kus území.

Celkově vzato to byl skvělý víkend plný adrenalinu a skvělého jídla (náš kuchař Dave se opravdu předvedl). A co bude dál? V říjnu nás čeká přátelské utkání s dalším airsoftovým týmem, takže se jdeme připravovat!

 

Jakub Čech

 

 


Chlubíme se, chlubíme_výstava – PS Nepomuk

Na zahájení pionýrského roku jsme připravili v Rodném domě malíře Augustina Němejce výstavu výtvarného tvoření oddílu Pusík a Knoflíci.  Bylo vystaveno 162 výrobků dětí a 12 panelů dokumentující činnost oddílu Pusík, který má již 23 letou tradici. Byl zde rovněž vystaven putovní pohár předsedy vlády ČR, který jsme získali za naše tvoření v roce 2018 a také oceněné výrobky ze soutěže Pionýrský sedmikvítek. Výstava byla přístupná veřejnosti od 14.-18.9.2019. Poslední den výstavy se zde sešli děti z oddílu Pusík a Knoflíci, aby zde zahájily pionýrský rok 2019/2020. Všichni jsme si připomněli, co jsme všechno vytvořili, promítli jsme si prezentaci našeho oddílu Jsem Pionýr , jsem vidět. Domluvili jsme se na akcích, které uskutečníme mimo výtvarku. Příští středu už to bude s penálem a nůžkami. Můžete mezi nás také přijít.

Fotografie na: www.pusikovci.estranky.cz/fotoalbum/obrazky-2019/vystava-a-zahajeni-pionyrskeho-roku/

 

Miroslav Dvořák

 

 


Začali jsme v září…PS Dobřany 

Stejně jako každý rok jsme se podíleli na akci 1. zvonění a mimo to připravily děti z Pionýrské skupiny v Dobřanech – oddílů Delfíni i Delfíňata na začátku měsíce otevřenou akci pro širokou veřejnost „Začínáme“ – sportovní odpoledne a výtvarnou dílnu v klubovně. Stanoviště i materiál připraveny, plakáty v novinách i jinde. A tak jste v okolí klubovny v bývalých kasárnách 12.září mohli potkat nejen děti, ale i rodiče, kteří na startu házeli kroužky, kladivem do kruhu, zkoušeli své štěstí při střílení foukačkou, nebo na prut lovili delfíny. Navíc bylo ještě třeba se trefit ringo kroužkem do bedničky, nebo létajícím talířem do krabice. No a v cíli si bylo možno vyrobit záložku do knížky, hezky ji nazdobit a nebo přilepit magnet, aby vznikla magnetická záložka. Vzhledem k tomu, že byl všední den a počasí nic moc nebyla účast tak velká jak jsme čekali. Jinak oddíly se začaly scházet na svých pravidelných schůzkách, někteří členi odešli do jiných zájmových kroužků, aby místo nich přišli noví. Hráli jsme si venku, vytvářeli v klubovnách, nebo hráli stolní hry.

V říjnu nás čeká výroba pískových obrázků, dekorování papíru či látky a mimo to hry všeho druhu a účast na krajském kole pionýrského Sedmikvítku na Zelené Lhotě. Navíc připravujeme pro ostatní ve spolupráci s MěKS i Drakiádu a lampionový průvod, tedy Večer se světýlky.

 

Libuše Nejedlá

 

 


Pohádkový les – PS des. St. Roubala Habartov

V sobotu 14. září pořádali Habartovští pionýři již devatenáctý ročník Pohádkového lesa, kterého se zúčastnilo 116 dětí a 87 rodičů.

Na děti čekala na lesní cestě spousta soutěží, které si pro ně připravili pohádkové bytosti. Hned na začátku ukázaly svou zručnost při shazování obřích kuželek, Poté pomáhaly pirátům nakrmit ošklivou vodní příšeru, u elfa skákaly v pytlích, s papouškem a dalším elfím bojovníkem lovily rybičky, o kus dál u princezny a Batmana házely míčky pejskovy do košíku, a u další princezny si vyzkoušeli hod na cíl.

Na hřišti na Kluči čekal na děti kovboj se svými koňmi. Děti měli za úkol na koně nasednout a dojet na konec dráhy, kde musely do připravené nádoby vhodit kostku ledu, aby roztála a koně se mohly napít.

Po splnění všech úkolů si u motýlí víly vyzvedly sladkou odměnu. Mezi dětmi se opět pohyboval i náš pionýrský maskot (pejsek Davídek), se kterým si děti mohly popovídat, nebo se nechat vyfotit.    

Doufáme, že se dětem Pohádkový les líbil a těšíme se zase napřesrok.

 

Anna Kováčová

 


 

Habartovské toulky – PS des. St. Roubala Habartov

Pionýrská skupina Habartov letos pořádala již 28. ročník Habartovských toulek.

Babí léto se letos opravdu vydařilo a teplé sluneční počasí v sobotu 14. září vylákalo na „Habartovské toulky“ podzimní přírodou 65 turistů, pět pejsků a pět cyklistů.    

Účastníci si mohli zvolit různě dlouhé trasy pochodu od 5 do 32 km pěšky, nebo 18 až 70 km na kole. Trasu si mohl každý zvolit sám dle chuti i svých možností. Všechny trasy vedli od startu k pomníku padlých četníků u náměstí, kde se napojily na zelenou turistickou značku, která vede přes Habartov na zříceninu hradu Hartenberg v Hřebenech.  Všichni turisté si zde mohli na připraveném ohništi upéct buřtíka, koupit si občerstvení nebo nějaký suvenýr a hlavně si zajít na skoro hodinovou prohlídku opravovaného hradu i s průvodcem.       

Odtud už se trasy rozcházely. Nejzdatnější turisté se vydali na trasu 32 kilometrů. Nejvíce turistů ovšem volí menší trasy 12 nebo 18 kilometrů.

V cíli cesty pak získali všichni účastníci diplom a pár předmětů na památku.  Většina turistů se už těší, že si příští rok půjdou opět protáhnout své nohy na náš pochod.

Anna Kováčová

 


 

Budeme slavit 30. výročí – PS Čtyřlístek Domažlice

Pionýrská skupina Čtyřlístek zakončila loňský školní rok táborem v Újezdě. Devadesát účastníků tábora bylo v zajetí stoje času.

První akcí v novém školním roce byla akce „Otevřené klubovny“, která proběhla v úterý 10. září v okolí klubovny Dřevák na Kozinovo poli. Děti si zahrály různé hry a soutěže. Mezi nejoblíbenější patřilo malování na obličej, vybarvování papírového hradu či souboje v bumper ballových koulích. Rodiče naopak zaujaly fotoknihy pořizované z jednotlivých táborů. Celá akce byla startem do celoročních oslav třicátého výročí znovuobnovení činnosti Pionýra.

Hned o následujícím víkendu se uskutečnila další akce, a to v sobotu 14. září. Jednalo se o tradiční akci, Cesta na Xapatán – Memoriál Lucinky Mrvíkové. V dopoledních hodinách účastníci uctili památku své bývalé kamarádky a vedoucí Lucie Mrvíkové. V odpoledních hodinách deset soutěžních družstev prokazovalo svoji dovednost na osmikilometrové trati v Zelenově. Večer následovalo vyhodnocení celé soutěže, v níž si nejlépe vedla skupina Mohykáni ve složení Martin Široký, Renata Muhrová, Eliška Havlová a Barbora Štichová. Sladké odměny ale čekaly na všechny účastníky soutěže.

V následujících týdnech již začaly pravidelné úterní a středeční schůzky, o kterých naleznete informace na webových stránkách www.psctyrlistek.cz.

 

Jan Pangrác

 

 

 


 

CAMP 2019 – PS Mír Domažlice

Prázdniny už jsou bohužel za námi, ale my jsme je pořádně zakončili! Náš letošní airsoftový Camp byl ve znamení kurzu „Commandos“, při kterém si účastníci osvojili nové dovednosti. Rozdělat oheň? Samozřejmost. Uvařit si na ohni? Umíme. Najít ztraceného a zraněného kamaráda v lese? Pro nás žádný problém! Zahráli jsme si airsoft a dokonce jsme si i vyzkoušeli bitvu vyzbrojeni jen luky a šípy!

A i když nás bylo jen pár, pořádně jsme si Camp užili (a přežili). Nyní nás už čekají pravidelné schůzky začínající tento pátek od 17:00 v naší klubovně Dřevák.

 

 

 

Jakub Čech

 


 

LPT 2019 „Harry Potter” – PS Dobřany 

Tak to byl název letošní celotáborové hry. A ještě něčím byl letošní rok jiný. Byl to již jubilejní dvacátý tábor v Újezdu. V sobotu 29.června tak účastníci mohli obdivovat výzdobu základny, protože Harry a ostatní hrdinové, obrázky a vlajky z filmů byly kam oko dohlédlo. No a pak stejně jako jindy se všichni ubytovali, prohlédli si okolí, zahráli seznamovací hry a po nástupu následovalo ve Velké síni rozdělení do jednotlivých kolejí – Havraspár, Nebelvír, Mrzimor a Zmijozel. Následovala společná slavnostní večeře a po ní  l.díl filmů o Harry Potterovi, abychom všichni věděli o čem to bude. Další den dopoledne probíhalo studium čar a kouzel –  morseovka, buzola, barevné spektrum a kouzla Alohomora. To jsme pak využili při hře stejného názvu. Dostali jsme také studijní skripta, šátky v barvách kolejí, kouzelnické hůlky,mazlíčka, koště, hůlku a další věci potřebné ke studiu. Po obědě jsme hráli další hru, jejímž cílem bylo získání strun v barvách duhy k harfě a pokud jsme to zvládli tak se neozvalo štěkání a pes Chloupek spal dál. Pak jsme se šli na koupaliště vykoupat a po večeři hráli hru Kámen mudrců. Nejvíc bodů za celý den získal Nebelvír. 

V pondělí jsme poprvé škrábali brambory, pak následovalo další studium – výroba talismanu, mapové značky a další. Odpoledne jsme za pomoci šifer lovili Baziliška. Cestou jsme stříleli z flusačky a za splnění úkolů jsme po návratu zničili první viteál – knihu Vy víte koho. A pak protože byla venku bouřka a pršelo hráli jsme hry v klubovně.

Další den jsme hráli hru Planety, pokračovali studiem rostlin, stromů, ohňů a práce s pilou. To byla legrace! A ještě jsme se učili věštit z ruky. Pak jsme sbírali přírodniny a za získané body z hry Planety jsme získali potřeby na rozdělání ohně a uvaření čaje z donesených bylinek. Nejvíce bodů za tento den získal Havraspár, ale Nebelvír dál vede.

A je tu středa a výlet do Plánice, vlastně Prasinek, abychom si nakoupili dobrůtky. Po obědě jsme si vyrobili každý svoji sovu a hráli si na zahradě a na nástupu jsme každý prozradil jméno svého mazlíčka.

Další den začal jako vždy rozcvičkou, snídaní a po ní hra na louce Stavíme Bradavice. Následovalo opět studium – uzly na spoutání draků, opakování morseovky, další šifry a kytky. Po obědě stopovačka a večer diskotéka pod širým nebem. Bodování za tento den vyhrál Zmijozel.

Páteční dopoledne bylo opakování všeho, co už jsme se učili a  odpoledne až do večera jsme byli na slavnostním otevření místního koupaliště, kde byla připravena řada aktivit – střílení, překážky, poznávačky apod. Na stanovištích jsme dostávali odměny, pak si opekli buřt a cestou zpět jsme si zahráli pár her. Po ní jsme hráli vybíjenou a kuchař Petr nám ukazoval různá kouzla a triky.

Sobota den „vánoční“ – před obědem výroba bramborového salátu, po obědě nástup, na kterém hlavní vedoucí L. Nejedlá od hostů převzala dort za 20 let, kdy jezdí na tábor do Újezda a beseda  nad fotokronikami s vedoucími, kteří jezdili na tábor v uplynulých letech – Eva Sýkorová, Katka Šrámová a Veronika Löschová, Zdeněk a Patrik Roule, Lukáš a Tomáš  Korelus, Martin Krýzl. A pamětníky nebyli jen oni, ale i někteří účastníci např.Matěj Maday, který je tu už podeváté, z vedoucích Iva, Lenka, Šárka, Míša a další, kteří sem jezdili třeba už jako děti. Pak jsme společně s nimi šli na koupaliště a zahráli jsme si tam s nimi různé hry. Po vánoční večeři následoval Vánoční ples, na kterém jsme předali dárky Medulce a Ivě k narozeninám a po něm noční hra  „Bludičky“, kdy cestou na louku jsme v lese měli najít a zlomit hůlku Bellatrix.

V neděli dopoledne jsme se snažili poznávat věci a suroviny podle hmatu, čichu a chuti, odpoledne jsme měli turnaj v pexesu a večer jsme šli na stopovačku a pátrali po druhém viteálu – prstenu.

V pondělí jsme na louce plnili sportovní discipliny, jako např. hod bowlingovou koulí na kuželky (lahve), hod létajícím talířem skrz kruh, hod vlaštovkou a další. Odpoledne jsme luštili další zprávu morseovkou, abychom šli najít další viteál, hráli jsme hry na zahradě a večer jsme opékali uzeniny a poseděli u ohně.

V úterý byla další stopovačka o viteál a odpoledne soutěž o Miss pro děvčata s ukázkou co umí, promenáda ve slavnostním oblečení a v plavkách a o „siláka“ pro kluky  ve 4 disciplinách – zatloukání hřebíku atd.

Středeční dopoledne bylo střelecké – všichni soutěžili ve střelbě lukem, foukačkou, hod šipkami a míčkem na pavouka. Odpoledne jsme

zdobili smaltem krabičky a tašky obrázky pomocí šablon.

Čtvrtek byl předposledním, zato nejdůležitějším dnem. Dnem, kdy se mělo rozhodnout v poslední hře o tom, kdo si odnese pohár za 1.místo. Celá hra byla postavena na rychlosti v luštění morseovky na rozstříhané zprávě, určení azimutů a rychlosti běhu i luštění další šifry. Jak to dopadlo – konečné pořadí v celotáborové hře: l.místo červení – Nebelvír, 2.místo zelení – Zmijozel, 3.místo modří – Havraspár a na 4.místě žlutí – Mrzimor. Dostali jsme vysvědčení a odměny, společně se vyfotili a tak.

Pak jsme začali pomalu balit a večer nás čekala pyžamová párty.

Pátek 12. července byl den poslední. Balení, úklid, hry na zahradě. Ještě poslední nástup, rozdání diplomů, odměn a pak oběd a čekání na rodiče. Při loučení pár slziček no a za rok možná na jiné základně a v jiném termínu.

Libuše Nejedlá     

 

 

Příměstský tábor „Kouzlo života” – PS Dobřany

Byl již osmým v pořadí, který pořádala Pionýrská skupina v Dobřanech ve dnech 5. – 8.srpna

ve své klubovně nejen pro své členy, ale i ostatní zájemce z řad dětí.

V pondělí po seznámení jsme si hráli stolní hry, kdy se nám nejvíc líbilo Abalone a Stiga hokej. Pak jsme si zdobili trička a skleničky na svícny a vyráběli jsme sovy z papíru. Co se nám ale z tvoření líbilo nejvíc byly pískové obrázky. A abychom jen neseděli, jezdili jsme na koloběžkách a hráli si s míči. Zajímavý program i na další dny pro nás připravily Medulka, Míša a Ája.

Dopoledne v úterý jsme jeli na výlet do Plas, kde jsme hráli minigolf. Rozdělili jsme se na tři skupiny, dostali jsme hole, míček a startovní kartičku. Postupně jsme zdolali všech 18 jamek. V jednotlivých skupinách vyhráli Kristýna, Nina a Tomáš Marek. Moc se nám líbilo i prostředí, kdy všude kolem nás byla krásná zahradní úprava a zvířátka nejen umělá, ale i živá, např.sovy, tygři, opice a další. Po návratu jsme měli ještě turnaj ve flusačce a opět přišly na řadu koloběžky.

ZOO v Plzni jsme jeli navštívit ve středu. Tam bylo zvířat mnohem více než v Plasích a hlavně na větším prostoru a i měla větší výběhy. No a po návratu do klubovny jsme ještě vyrobili podložky pod skleničky ze starých CD pomocí samolepící fototapety a dodělali jsme do již dříve ozdobených skleniček pomocí písku, mušlí a gelu – svíčky. Moc se nám povedly.

Ve čtvrtek jsme jeli do Techmánie, kde byly oproti minule další nové expozice a tak jsme si všechno vyzkoušeli a ani se nám zpět do klubovny nechtělo. Jenže autobus přijel a tak jsme se vrátili. No a v čase než jsme šli domů jsme ještě stihli s pomocí šablon a barev ozdobit látkové tašky tak, abychom je stihli v pátek vyžehlit a mohli si je vzít domů.

Pátek jsme věnovali opět tvoření. Dokončili jsme tašky, vyrobili smaltovaný šperk, přívěšky ze smršťovací folie a zatímco kluci sportovali, tak si děvčata vyráběla čelenky ozdobené umělými květinami. Moc se jim povedly. A protože venku bylo velké teplo tak jsme sice dali další turnaj ve flusačce a jezdili na koloběžkách, ale hlavně jsme hráli stolní hry. Došlo i na hodnocení tábora, předávání odměn a upomínkových listů a pak už jsme šli domů. Naše poděkování patří nejen vedoucím, ale i městu, protože větší část nákladů byla z Globálního dotačního titulu města Dobřany, ale i firmě Koubovský, která nám ochotně poskytla autobus na všechny tři výlety. A když všechno dobře dopadne sejdeme se zase příští rok.

Libuše Nejedlá

 

Vodácký tábor – PS Safír Kdyně

Dolní tok řeky Otavy v úseku Katovice – Slaník – Putim vybrali pro svůj vodácký tábor vedoucí z Pionýrské skupiny Safír Kdyně. Všech 36 malých vodáků si tak užilo parádní prázdniny na vodě.

Hned po příjezdu se děti jako obvykle rozdělily do šesti družinek a ještě během čtvrtečního večera se mohly setkat s první postavou příběhu, který letošní tábor doprovázel – Kryštůfkem Robinem. Již druhý den se začalo se čtením příběhů o medvídkovi Pú z knihy pana A. A. Milneho a hraním her, které s počínáním hloupoučkého medvěda a jeho přátel ze Stokorcového lesa souvisejí – děti se pokoušely stejně jako ztloustlý Pú dostat z Králíčkovy nory, unášely Klokánka, přetlačovaly se v mydlinkách jako Klokanice, když umývala malé Prasátko. Po náročném vodáckém výcviku následoval pěší výlet do Střelských Hoštic a zpáteční cesta lodí do Katovic.

V pondělí se pak celý tábor úspěšně přesunul po vodě na další vodácké tábořiště, do Slaníku. Hned po ubytování zahnal děti zpět do stanů vydatný déšť, který pokračoval bez přestávky až do pozdních nočních hodin. Následující den se počasí se umoudřilo a po nezbytném sušení věcí následovaly opět hry. Děti pomohly postavit dům pro oslíka Ijáčka a do Stokorcového lesa zavítal nový obyvatel – Tygr. Stejně jako on se děti pokoušely rozeznat tekutiny podle chuti a stejně jako Tygr se s pomocí buzoly a dalších dovedností úspěšně neztratily v lese a na vodě. Ve čtvrtek se tábor přesunul na poslední tábořiště na soutoku Blanice s Otavou u Putimi a hned v pátek následovala expedice do Písku, kde děti podle Púova vzoru hledaly Severní tyčnu.

Po západu slunce se skupinky postupně vydaly na noční hru, jejímž cílem bylo splnit úkoly od zvířátek a na konci správně rozeznat nový dům pro Sovu. To se nakonec všem podařilo a mohli se těšit na sobotní slavností oheň, vyhlášení výsledků a pěkné ceny. V neděli proběhlo už jen balení a odjezd vlakem zpět do Kdyně, kde už na malé táborníky čekali natěšení rodiče.

Všem dětem i vedoucím a instruktorům patří velké díky za pohodový tábor. Fotografie najdete na facebooku PS Safír Kdyně nebo na webu https://safir.pionyr.cz/

 

Pavla Hrubá

 

Na Zelené Lhotě – PS Čtyřlístek Domažlice

V pátek 7. 6. večer jsme s PS Čtyřlístkem jeli na Zelenou Lhotu. Převážně jely malé školkou povinné děti a my jsme z nich byli nejstarší. Cesta utekla rychle a my dorazili na místo. Seznámili jsme se s budovou a šli jsme se ubytovat do svých pokojů. Později večer jsme šli hrát seznamovací hry a pár dětem jsme vymysleli přezdívky. Hry jsme hráli do setmění a poté jsme se přemístili dovnitř, kde jsme si mohli malovat, hrát stolní hokej, který byl celý víkend velmi oblíben.

V sobotu jsme se probudili docela brzy. Dopoledne pro nás byly připraveny štafetové závody, kterých se zúčastnili i rodiče a vedoucí. Po obědě jsme šli po skupinách na krátkou procházku, během které jsme plnili různé úkoly. Po příchodu zpět jsme si opekli vuřty. Když se začalo stmívat, byla připravena noční hra. My jsme šli mezi posledními, když už byla velká tma. Noční hru jsme si všichni užili a unaveni jsme všichni rychle usnuli.

V neděli jsme jen už balili a uklízeli. Čekali jsme na autobus a jeli domů. Všichni jsme si víkend moc užili a doufáme, že se na Zelenou Lhotu ještě někdy vrátíme.

 

Simona Černá, Karolína Zrůstová, Tereza Veverková

 

 


Výlet, Den dětí a další – PS Dobřany

Po akci Čarodějný rej máme opět pravidelné schůzky na kterých tvoříme, sportujeme a tak. Další akcí byl výlet:

Pionýrská skupina Dobřany pořádala pro své členy v sobotu 4.5.2019 výlet do Farmaparku Soběhrdy. V 8:00 ráno se všichni sešli u autobusu a vyrazili vstříc novým zážitkům. Po cestě jsme udělali zastávku u McDonalda, kde si děti daly něco na zub. Po 2 hodinách jsme dorazili do cíle. Ve Farmaparku žije ve velkých výbězích přes 300 zvířat, která jsme si mohli nejen prohlédnout, ale i pohladit nebo i nakrmit. A mimo zvířat jsme se mohli podívat i na hřiště a různé zábavní atrakce, například turbingová dráha, farmavláček, skákací trampolíny a další, což se nám moc líbilo a užívali jsme si to. Po 5 hodinách maratonu jsme pak park opustili a vraceli se pomalu domů, po cestě opět zastávka s občerstvením. Všichni jsme se vrátili  v pořádku a plni zážitků. Děkuji všem zúčastněným za příjemně prožitý den a těšíme se na podzimní výlet. Vaše vedoucí zájezdů Petra.

PS: Opět chybí 1 podšálek, prosím vrátit.

Další akcí na které jsme se podíleli byl Den proti rakovině 15. května – tzv.Kytičkový den, kdy 8 sběračů prodalo celkem 571 kytiček a vybralo 14 895 Kč. Patří jim naše poděkování, protože letošní počasí nebylo nic moc.

No a co by byl Den dětí bez naší účasti? Takže jsme 1.června zajistili jedno ze stanovišť na akci, kterou pořádalo Městské kulturní středisko spolu se spolky atd.

A teď již finišují přípravy na letní tábor v Újezdu na téma Harry Potter a v srpnu pak příměstský tábor na téma Kouzlo života.

 

Petra Mašková

 

Opravdu dobrý tábor – PS Čtyřlístek Domažlice

Nejedná se o jeden dobrý tábor, nýbrž o krajskou akci Plzeňské KOP k propagaci našich táborů. Celá akce se uskutečnila 31. května letošního roku v odpoledních hodinách v domažlickém letním kině. Organizačně akci zabezpečovaly všechny tři domažlické pionýrské skupiny – Čtyřlístek, Mír a Ptáčata. Na 500 přítomných dětí se seznámilo s činností v Pionýru a sami si mohly vyzkoušet své znalosti a dovednosti na připravených stanovištích. Děti nejvíce lákala střelba ze vzduchových pistolí, slalomy na chůdách a s pingpongovou pálkou a míčkem, skákání v pytli, stavění pionýrského puzzle a mnoho dalších. Každé zúčastněné dítě si odneslo v pionýrské tašce propagační materiály o Pionýru, přehled připravovaných táborů skupinami Plzeňského a Karlovarského kraje, ale samozřejmě i sladkou odměnu.

 

Vendula Pangrácová

 

 

 

 

 


 

Prčice 2019 – 87. PS Javor

 

Po zdolání předloňské trasy 31 km a loňské 33 km jsme si letos vybrali trasu 36 km. Jako start jsme zvolili Mladou Vožici. Vyrazili jsme v klasickém složení Adélka, Michálek, Verča, Anička a jako nováčci se k nám přidali Sandra a Milda. Nedílnou a nepostradatelnou součástí týmu byl pak řidič doprovodného vozidla, který vezl svačiny, obědy a nezbytný pitný režim.

Navzdory popularitě pochodu jsme prvních 17 km šli úplně sami, pak jsme došli k prvnímu kontrolnímu bodu a přidali se k dalším chodcům, kteří vyráželi z jiného startu.. Trasa vedla krásnými lesy, podél potoků a rybníků. Když už jsme měli v nohách přes 20 kilometrů, tak nás čekal výstup na nejvyšší bod České Sibiře. Napnuli jsme všechny svaly a s úsměvem jsme to zvládli. Dál jsme pokračovali dle trasy a ve 20:00 jsme si mohli konečně říct: „Jsme v Prčici“.

Cestou jsme se vsázeli o to, jakou barvu bude mít památeční botička. Tipovací soutěž vyhrál Milda. Úplně utahaní jsme pak byli šťastní, že na nás v cíli čekalo autíčko, které nás odvezlo domů. Někteří z nás druhý den našli na nohách připomínky krásně strávené soboty. No co, to se zahojí a alespoň máme na příští rok rozšláplé botky. 🙂

Tak zas za rok, třetí květnovou neděli, na jednom ze startů 🙂

 

Anička

Mafiánské dobrodružství – PS Mír Domažlice

Poslední mafiánské dobrodružství si o víkendu užily děti z oddílu Pegas na naší táborové základně v Újezdě. Bylo to dobrodružné, napínavé, zábavné a hlavně – dobře to dopadlo! Páteční skvělou zábavu v kasinu nám překazil gang španělských mafiánů. Unesli Steva a nám nezbývalo, než se druhý den vydat na nebezpečnou výpravu, abychom ho zachránili. Po dlouhém pátrání jsme našli místo, kde ho drželi v zajetí a podařilo se nám ho za výkupné získat zpět. No, měl trochu pochroumaný obličej, ale zvládl to. Po večeři šéf Fredy všem oznámil, že gang Red Hand končí s nelegální činností a celá rodina odjíždí na dlouhou dovolenou. Než jsme se rozloučili, měly děti šanci prokázat svou odvahu při nočním úkolu. Opět to všichni zvládli a na památku tak získali symbol gangu. Škoda, že už to celé skončilo, bude se nám stýskat. Ale ne nadlouho, před sebou máme tábor a v září na nás bude čekat další, úplně nové dobrodružství! Tak mrkněte na fotky a buďte trpěliví, z tábora se vám určitě zase ozveme.

 

Dáša Čechová

 


 

Kytičkový den – PS Hradec

Již osmým rokem se naše Pionýrská skupina Hradec zapojila do celostátní sbírky „Český den proti rakovině“.V rámci dlouhodobého programu prevence onkologických onemocnění bylo ústřední téma sbírky „Nádorové onemocnění plic“.

Česká republika patří k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy. V posledních letech ubývá kuřáků mužů, za to roste počet kouřících žen a mladistvých. Kromě hrozby rakoviny plic trpí notoričtí kuřáci  častým výskytem dalších těžkých chorob: nádory ústní dutiny a jícnu, močového měchýře, chorobou dolních končetin, infarkty a mrtvicí.
Sbírka byla organizována podobně jako v minulých letech prodejem žlutého kvítku měsíčku lékařského, minimální částka 20,-Kč.
Naše Pionýrská skupina tato kvítka prodávala v Hradci a Stodě. Celkem se vybralo 15 211,-Kč, děkujeme všem, kteří přispěli. Za PS Hradec bych chtěla poděkovat našim instruktorům a starším pionýrům, kteří se této akce zúčastnili dobrovolně.
NEZAČÍT KOUŘIT JE STOKRÁT SNAZŠÍ NEŽ PŘESTAT!   NA POSLEDNÍHO ŠLUKA OVŠEM  NIKDY NENÍ POZDĚ!

Danuše Heřmanová

 


Kytičkový den – PS Dobřany

Kytičkový den 15.května 2019
Prodali jsme celkem 571 kytiček a získali 14 896 Kč.
 
 
Libuše Nejedlá
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Kytičkový den – PS des. St. Roubala Habartov

Jedním z ideálů Pionýra je POMOC, a proto jsme se i my, členové pionýrské skupiny Habartov, opět účastnili ve středu 15. května 2019 dalšího ročníku celostátní sbírky Český den proti rakovině tzv. Kytičkového dne. Účelem bylo vybrat co nejvíce peněz na léčbu rakoviny. Letos budou peníze určeny na pomoc při léčbě rakoviny plic. Na prodej byly opět kytičky znázorňující měsíček lékařský. 

Po celý středeční den jsme prodávali tyto kytičky po celém městě a snažili se vybrat co nejvíce peněz. Zašli jsme do obchodů, na Městský úřad a hlavně se v odpoledních hodinách pohybovali u místního Tesca, kde pravidelně prodáme nejvíce kytiček. Někteří lidé byli hodně štědří a našli se i tací, kteří pouze přispěli peníze do kasičky a nic si za to nekoupili.  

Kytičkový den je už v našem malém městečku natolik známý, že nás lidé i sami vyhledávají, aby si od nás kytičku mohli zakoupit. Kvůli nepříznivému počasí jsme letos prodali jen 326 kytiček ale i tak jsme za ně vybrali krásných 7512 Kč.

Doufáme, že vybraná částka pomůže nemocným lidem k brzkému uzdravení.

 

                                                                                     Anna Kováčová

 

Den proti rakovině – PS Hrádek u Rokycan

 

V Hrádku u Rokycan patří prodej kvítků měsíčku lékařského k tradiční události. Pionýrská skupina organizačně spolupracuje s městem i základní a mateřskou školou. Start byl ve školní jídelně, kam se chodili pionýři ohřát a posilnit. Ono celý den drobně pršelo a byla zima. Ale dárci byli vstřícní. Ať už to bylo ve městě, v obchodech, ve školách nebo na městském úřadu. Tam děti přijala i paní starostka.
Letos kytičky nabízelo 10 děvčat a chlapců , kterým se podařilo prodat 900 kusů za 21 346,- Kč.

 

Vlasta Vasková

 

 


 

Pietní akt Svatava – PS des. St. Roubala Habartov

Ve čtvrtek 9. května se ve Svatavě u pomníku konal vzpomínkový akt k 74. výročí osvobození koncentračního tábora Zwodau a ukončení 2. světové války.

Již před šestnáctou hodinou se u pomníku začali scházet lidé. Při zahájení se ujal slova pan starosta Městyse Svatava Vladimír Adamec, aby přivítal  přítomné  a pionýry z pionýrské skupiny des. St. Roubala Habartov, kteří již po páté stáli u pomníku čestnou stráž.  . Poté v krátkosti připomněl, co se zde před sedmdesáti čtyřmi lety odehrávalo. V roce 1943 byl ve Svatavě vybudován ženský koncentrační tábor, jako pobočka Ravensbrücku. Ženy mnoha národností pracovaly v továrně na letecké přístroje. Ke konci dubna 1945 nacisté vyhnali ženy na tzv. pochod smrti, kdy hladové a vyčerpané ženy pěšky putovaly až stovky kilometrů, aby je blížící se americká armáda nenašla. Do tábora Američané dorazili 8. května 1945 a postarali se o zbytek žen, které na místě zůstaly. Nakonec zástupci všech organizací položili k pomníku květiny a uctili tak památku umučených žen.

 

Anna Kováčová

 

Velikonoční Bystřina – PS des. St. Roubala Habartov

 

O velikonočních prázdninách vyrazili habartovští pionýři na pionýrskou základnu „Bystřina“, která se nachází nedaleko Kostelní břízy, aby se zdokonalili v  zálesáckých dovednostech a znalostech.

Hned po příjezdu a nachystání všech potřebných věcí jsme se ubytovali a udělali si malou procházku po okolí srubu. Po té jsme byli rozděleni do dvou družstev a dostali první úkol. Měli jsme si vybarvit velikonočního zajíčka nebo kuřátko.  Za chvilku na to už byla večeře. Po dobré večeři jsme se pořádně teple oblékli a šli si zahrát naši velice oblíbenou noční pikolu, při které pro lepší hledání používáme baterku. Za tmy jsme vyrazili po jednom do lesa až k připravenému světýlku, odkud jsme se poté vraceli zpět a dokázali hlavně sami sobě, že se v noci nebojíme. Ten, kdo tuto stezku úspěšně zvládl, získal svého Brontíka odvahy. Zanedlouho už se ve srubu ukládáme ke spánku a posloucháme při tom pohádku na dobrou noc.

Ráno po snídani na nás čekal první důležitý zálesácký úkol. Na srubu byl vyvěšen seznam  třiceti názvů rostlin a stromů. Naším úkolem bylo co nejvíce jich vypátrat a donést. Měli jsme na to určený limit hodinu a půl. Ze začátku jsme trochu tápali, ale nakonec jsme zvládli nalézt celkem dvacet dvě rostliny. Po zvládnutí tohoto úkolu šlo jedno družstvo pomáhat do kuchyně vařit oběd a ostatní si zatím hráli společenské hry nebo jen odpočívali a vyhřívali se na sluníčku. Po obědě nás čekala nejtěžší zálesácká zkouška. Tentokrát máme za úkol my menší, sami rozdělat oheň.  Pro veškeré dřevo si musíme zajít do lesa. Máme štěstí v tom, že dlouho nepršelo a dřevo je suché. Vzpomněli jsme si, jak jsme si na schůzce povídali o tom, jak rozdělat oheň a za chvíli, pod dozorem vedoucího, škrtáme první sirkou a během chvilky už oheň hoří.  Starší a zkušenější z nás mají za úkol nám ukázat, jak na ohni uvařit čaj z lesních plodů a lístků. Netrvalo dlouho a čaj už se vařil. Opatrně sundáváme ešus a necháváme ho vychladnout. Poté naši vedoucí i my jsme ochutnali, jak se nám čaj povedl a ohodnotili naše snažení.

Než nastane tma, hrajeme na vyzývanou, vybíjenou a poté ještě na pikolu. Pak už jen hup do spacáků a jdeme spát.

V sobotu dopoledne za námi přijel náš kamarád a dovezl s sebou pár pušek a pistolí a my si z nich mohli zastřílet na terče.  Odpoledne se vydáváme na procházku. Kousek od srubu narážíme na podivnou šipku a rozhodneme se vydat tím směrem, kam nám ukazuje. Cestou narážíme i na obálky s úkoly. V každé obálce je kousek skládačky a pohádková otázka se třemi odpověďmi. Na některé zvládáme odpovědět bez zaváhání a u některých váháme. Šipky nás nakonec dovedly zpět do tábora akorát na svačinu. Poté se dozvídáme, že se nám naši zajíčci a kuřátka rozutekli po lese. Abychom věděli, kterým směrem je jít hledat, museli jsme slepit jednotlivé kousky skládačky na papír, obrázek vybarvit a z odpovědí u otázek seskládat tajenku. Všichni jsme to zvládli a pro naše nezbedné zajíčky si došli. 

V neděli než odjedeme domů, uklízíme srub a hrajeme ještě různé hry. Opět jsme prožili zajímavé velikonoční prázdniny a doufáme, že příště pojedeme zas.

Anna Kováčová

 


 

Hrátky pro velké v Přebudově – PS Nepomuk

Již potřetí se na táborové základně Přebudov uskutečnila jarní víkendová akce skupiny P2 pro dospělé. Účel sešlosti byl jednoznačný, poznat své přátele ze skupiny ještě více, trochu si sáhnout na fyzické dno a nejednou potrápit mozkové závity. Organizace programu se ujali dva bývalí, ale o to zkušenější vedoucí Vlastík V. a Pája T.

Jen co přijel poslední opozdilec a padla tma, začala hra Smugglers na jasně vymezeném území od vesničky Přebudov po velkou louku za tak zvaným „táborem archeologů“. Tříčlenné skupiny měly za úkol se na hrací ploše schovat, rozdělat oheň a uvařit co nejvíce vajíček natvrdo. Vajíčko první si po vyluštění šifry vyzvedly u celníka a každé další vajíčko musely směnit u obchodníka, své uvařené vajíčko natvrdo za obchodníkovo vajíčko naměkko. Mezitím, co jeden člen hlídal ohýnek a druhý směňoval zboží u obchodník a, třet í běhal po hracím poli a odhaloval skryté varny ostatních týmů. Po asi dvou hodinách vaření se týmy setkaly a sdělily si dojmy. Poslední hra večera pro tříčlenné týmy byla jednoduchá, do vyčerpání chodit po okolí Přebudova a u sakrálních staveb se jako tým vyfotit. Většina týmů zvolila přebudovskou kapličku, a pak raději spánek, jen jeden tým to přes Kladrubce dotáhl až do Dožic.

S ránem přišel hlad, ale po jídle ani památky. To si musely, teď už jen dva týmy spojené z těch tříčlenných, ulovit v lese za rybníkem a z hladiny rybníka. Dopoledne se neslo v duchu cestovatelském, oba týmy se mezi stanovišti přepravovaly jako jedno auto, tedy nesly či valily čtyři nemalé pneumatiky – Trophythlon, a na stanovištích například stavěly kamenný most, pod kterým bylo možné podlézt, nebo z jeden a půl metrů dlouhých tyček a provázků vytvořily dvanáctistěn – nejlépe pravidelný. Oběd si týmy vyhrály v souboji jeden na jedno ho jako kdysi dávno Velký Vlk a Old Shatterhand u kůlu. Po výborném obědě sestavily oba týmy přistávací rampu pro Apollo 11, syrové vajíčko hozené z výšky dva a půl metru. Každý tým sestavil přistávací rampu odlišné konstrukce, ale obě byly úspěšné a Apollo 11 mohlo slavit úspěch po návratu z kosmu. Program završily Sázky a dostihy. Týmům byl vždy vysvětlen následující úkol, který je čeká, a na ten si tým vsadil vyhrané body z minulých her. Nesázelo se jen na vítězství, ale také na čas, za který tým úkol splní. Jak bláhové byly odhady na snězení suchého rohlíku nebo kostičky tvarohu na strouhání. Posled n&iacute ; hra byla sice dobrovolná, ale pustili se do ní všichni s vervou a odhodláním zvítězit. Hrála se hra Formule 1, kde všichni nechali zbylé síly, které ještě po náročném dnu měli. Večer proběhl v duchu hodnocení her, vyhlášení vítězného týmu a nakonec zpívání a hraní na kytaru.

Neděle se nesla v duchu odpočinkovém, trochu se poklidilo okolí jídelny a nakonec nastal čas se rozloučit s přáteli a zase na pár dní dát sbohem přebudovské základně. Víkend byl sice fyzicky náročný, ale o to více si ho všichni účastníci užili. Tak tedy příští rok opět na shledanou. Ahóóój Pája R.

Miroslav Dvořák

 


 

Opět se máme čím chlubit – PS Nepomuk

Naše pionýrské oddíly Pusík a Knoflíci, zaměřené na výtvarnou činnost opět dokázaly, že pohár předsedy vlády ČR, který obdržely v únoru jim patří zaslouženě. Po dvou měsících se nám vrátilo naše tvoření z republikového finále výtvarné činnosti Pionýrského Sedmikvítku, které se uskutečnilo v Holešově.  Námětem letošního ročníku bylo „Místo, které máme rádi“. Do soutěže jsme odeslali deset  našich výrobků a získali jsme dvě první a dvě druhá místa z celkového počtu 300 vystavených výtvarných prací. Úspěšní byli ježkov&ea cute;, l es Obora, tučňáci v ZOO, koupaliště. I ostatní naše výtvory se zřejmě také líbily. Chlubíme se jak máme šikovné děti v oddílech a také šikovné vedoucí Alenu a Moniku.

 

Miroslav Dvořák

 

 

 


 

Čarodějné hry v Dobřanech – PS Dobřany

Akce, kterou připravili vedoucí, rodiče a děti pořádající Pionýrské skupiny v Dobřanech odpoledne 30. dubna 2019 v prostoru bývalých kasáren. Počasí dobré, čarodějnice u startu rozdávala startovní kartičky, aby bylo kam zapisovat splněné úkoly. Čarodějnice a čarodějové menší i větší kam se podíváš, ale hlavně zhruba sto dětí v doprovodu dospělých si prošlo od startu do cíle 7 stanovišť. Na nich si děti mohly vyzkoušet hod kroužky na klobouk staré čarodějnice, skok v pytli, chytání na prut jedovatých pavouků, hledání bombonů v pilinách mezi pavouky, hod míčkem na pavučinu, hod šipkami do terče s netopýrem, sovou, koštětem a pavoukem. V cíli si pak mohly zejména menší děti, za pomoci rodičů vybarvit obrázek čarodějnice. Tentokrát nečekala odměna na každém stanovišti ale až v cíli – bombony, placka a perníček. Připraveno bylo i pití a jak bylo vidět všem se akce líbila. A na závěr bylo možné si před klubovnou zahrádkářů, kteří s pionýry na akci spolupracují opéci  buřtíka. Myslíme si, že se akce povedla, alespoň to tak podle slov a výrazů obličejů dětí vypadalo.

Poděkování za hezkou akci patří vedoucím, maminkám, které přišly na pomoc a i dětem z oddílu Delfíni, zahrádkářům, městu a MěKS Dobřany, které   akci podpořilo finančně a pomohlo s její propagací.

 

 

Libuše Nejedlá

 

 


 

Airsoftové setkání JAVOR 2019 – PS Mír Domažlice

O víkendu jsme se zúčastnili IV. Republikového setkání pionýrských airsoftových oddílů. Konečně přišla chvíle pro uplatnění dovedností a postupů, které jsme trénovali už od září! Téma akce: konflikt mezi zeměmi Hescuarské království a Demokratickou Republiku Hescuador.

Hlavní akce se konala v sobotu, kdy jsme po celý den bojovali v zalesněných kopcích v okolí TZ Javor. Náš oddíl byl přiřazen k červenému týmu (Hescuarské království) společně s oddíly Task Force Hrádek a Sokoli. Následně nám byl přidělen generál, který naši stranu vedl. Jeho rozkazy se nám kolem poledne přestaly líbit, tudíž jsme na naší straně vyvolali revoluci, svrhli generála a začali si velet sami. A vyplatilo se nám to, protože jsme bitvu vyhráli!

Druhý den jsme už jen vyhnali zbytky nepřátelských sil a naše revoluční garda zlomila i poslední zbytky odporu na opevněných (a vysokých) kopcích. Po tomto završení vítězství červeného týmu jsme se odebrali na ubikace si sbalit a vyrazili domů. No a co nás čeká dál? Příprava na letošní letní Camp! 

Jakub Čech

 


 

Čarodějné odpoledne – PS Hrádek u Rokycan

Čarodějné odpoledne 30.4.19 se v Hrádku vydařilo

U hasičské zbrojnice bylo v úterý velké hemžení. Bylo to díky nenucené spolupráci města, pionýrů, hasičů, májovníků  ale i několika sponzorů.
Dospěláci táhli za jeden provaz. Symbolicky ale i doslova. To hlavně při vztyčování májky, kterou v pondělí přinesla parta májovníků.  Děti se bavily a zároveň se na zábavě podílely. Po sletu čarodějnic a jejich zapsání , začaly soutěže. Po vyhodnocení následovalo posezení u táboráků s pohoštěním. Kluci uhlídali májku , což je každoroční úkol, který sleduje široké okolí. Nejodolnější trojice   skončila s hlídáním ráno v šest hodin. Potom se už májky navzájem krást nesmí. Letos bylo hlídání docela hrdinským činem. Ráno byl jen +1 stupeň!

Vlasta Vasková

 

 


 

O velikonočního zajíčka – PS Dobřany

Na poslední schůzku před Velikonocemi bylo pro děti z Pionýra v Dobřanech připraveno barvení vajíček – jedno v košilce, jedno tavnou pistolí a barvou a to třetí mramorovacími barvami. A pak začala soutěž O velikonočního zajíčka. Děti střílely šipky foukačkou na terč se zajíčkem a házely šipky. Rozdělily se na mladší a starší. Z mladších byla na 3.místě Šárinka, na 2.místě Julinka a na 1.místě Rozárka. V šipkách pak na 3.místě opět Šárinka, na 2.místě Rozárka a na 1.místě Šimon. Za své výkony dostali soutěžící sladkou odměnu, stejně jako všichni vítězové z kategorie starších. Odměnu si ale za snahu a výsledky zasloužili a dostali všichni. A abychom nezapomněli na kategorii starších tak ve střelbě foukačkou šipkami byla na 3.místě Lucka, na 2.místě Dan a na 1.místě Dominik. V šipkách se do terče se zajíčkem nejlépe, tj.na 1.místě strefoval Dan, na 2.místě byl Dominik a na 3.místě Alenka. Soutěž se dětem moc líbila a s chutí se pustily do získaných sladkostí. No a pak už jen rozloučení a odchod domů.

 

Libuše Nejedlá

 


 

Pionýrská stezka – PS Hrádek u Rokycan

Sobota 13.4.2019  Hrádek u Rokycan

Přes dvacet organizátorů z Pionýrské skupiny Hrádek, připravilo krajské kolo turisticko branného závodu Pionýrská stezka. Přestože bylo ráno mrazivé počasí, přišlo téměř šedesát dětí. Ty závodily po dvou a tříčlenných hlídkách ve čtyřech kategoriích. Proti chladnu se bojovalo pohybem, besedním ohněm a vytopenými klubovnami. Pro všechny závodníky byly připraveny účastenské diplomy, odměny a pohoštění u táboráku. Ovšem všichni bojovali o medaile, které jsou tradičně velkým lákadlem. Ty předával náš maskot pionýrský pes Tobík. V době, kdy děti musí překonávat nechuť k pohybu , musíme konstatovat, že při této akci na ně byla radost pohledět. Organizátorům patří dík za profesionální přístup k celému závodu i vyhodnocení a závěrečnému úklidu. Dík také patří Krajské radě Pionýra, která tento závod financovala.

Vlasta Vasková

 

 


 

Country bál – PS Hrádek u Rokycan

Country bál 6.dubna 2019 od 18,00 hod. v sále DK Hrádek.
Pořadatelé –Pionýrská skupina Hrádek, májovníci, tanečníci SH Dance, hudební skupina Bodlák.

Tak takhle byl připravený program.
Sraz v 17,00 hodin na přípravu sálu po utkání oddílu stolního tenisu.
V 18,00 hod. zahájení bálu především pro děti – úvod Bodláci a předtančení SH Dance.
Tanec některého country tanečku s dopomocí. Při hudbě Bodláků.
 Soutěž pro děti s odměnami. Tanec při hudbě Bodláků.
Ve 20,00 hod. vystoupení májovníků s Besedou a rozloučení s dětmi, které budou chtít odejít.
Průběžně stylové focení ve westernovém městečku. Ve 20,30 hod. zahájení především pro dospělé s SH Dance.
Tanec při hudbě Bodláků,
 Soutěže s odměnami.
Tanec některého country tanečku s dopomocí. Při hudbě Bodláků.. Ve 23,00 vystoupení májovníků s Besedou.
Průběžně tombola.
Ukončení ve 24,00 hod./úklid sálu/

A tahle to dopadlo.

Country bál 6.4.2019 se uskutečnil i bez těch, kdo nepřišel. Díky za SH Dance Péťovi Tichému a Terce Tiché, kteří udělali bezva doprovodný program, za Bodláky Pepínovi Machatému . Tomovi Tycovi za průběžnou hlídku na chodbě. Májovníkům za dvojí vystoupení, které mohlo být o kus větší, kdyby přišla většina. Za Pionýra Monče, Rosťovi Cinertových za vystoupení dětí s Českou besedou, bylo to první veřejné vystoupení. Petrovi Piskačovi a Vaškovi Křovinovi za fotodokumentaci. Jardovi Petrtýlovi, Vaškovi Ochovi a Iloně Rychlé za pořadatelskou pomoc.
Ivče ,Zdeňce a Vlastě Vaskových za propagaci, organizaci, převozy materiálu, odměny, úklid atd.

Vlasta Vasková

 


 

Jaro u nás a v nás – PS Dobřany

Jsou za námi jarní prázdniny, kdy nejzajímavější z tvoření bylo zdobení tašek, prostírání, porcelánu, plechovek, svíček i kraslic. Zajímavá byla i výroba magnetek, tužkovníku, šperků, přáníček nebo panenky. Z technik jsme si vyzkoušeli malování voskem a smaltování. A nezůstalo jen u tvoření. Házeli jsme šipky, stříleli z foukačky, jezdili na koloběžkách a hráli si piškvorky nebo s míčem. A zapomenout nemůžeme ani na bezva výlet do plzeňské Techmánie.

No a pak pro sebe i veřejnost připravili dobřanští pionýři akci Jarohraní, kdy si děti samy nebo spolu s maminkami vyráběly či dozdobily ovečku a slepičku, jarní věnečky, nazdobily přáníčka a kraslice – tentokrát obtisky, pěnou na holení a tavnou pistolí a barvou. To samé budou dělat děti postupně i na schůzkách, protože do  klubovny se při těchto činnostech všichni nevejdeme a chceme být na svátky jara – Velikonoce – připraveni. A co dál? Do konce dubna nás ještě čeká střelecká soutěž O velikonočního zajíce a výroba obrázků malovaných voskem. A na konci dubna Čarodějný slet, který připravujeme i pro veřejnost našeho města a okolí a hned na začátku května výlet do Farmaparku v Soběhrdech. Že toho není málo?

Lubuše Nejdlá

 

 


 

Velká reportáž o malých Delfíňatech – PS Dobřany

Než delfín vyroste je delfínětem. V Dobřanech na pionýrské skupině ale Delfínětem. A nemají tu jen jedno, ale několik. Na začátku školního roku jich bylo 7 a do dnešního dne jich přibylo dalších 5. Mé jméno je Lenka a dovolte mi pozvat vás mezi nás.

Scházíme se každý čtvrtek v naší klubovně, která už nám začíná být malá, ale občas je někdo nemocný, tak to zatím celkem jde. Delfíňata jsou předškoláci a prvňáci, kterým se věnují  tři instruktoři – Týna, Ája a Lukáš. No a já jako vedoucí.

A co všechno s nimi podnikají? Především jim vysvětlují to, co budou do života potřebovat – o přírodě a její ochraně, o zvířátkách, o městě, jak ošetřit poranění a další. V tom jim pomáhá Zápisník Mláďátek, se kterým pravidelně pracují a k tomu další hry a tvoření. A co se jim nejvíce líbí? No tak rádi mají Pexetrio – kde dohledávají stopy třeba zvířátek, nebo plody stromů. Dál je to hra „Budík“ a oblíbené jsou i hry venku – např. “Piškvorky“, případně ježdění na koloběžkách. No a při tvoření rádi vystřihují a nalepují, nebo vybarvují obrázky v zápisníku. Pravdou je, že jim třeba při práci s tavnou pistolí a někdy i nůžkami pomáhají instruktoři, protože některým z nich to zatím moc nejde. Ale o to větší radost pak mají z výrobků. A to víme nejen od nich, ale i od rodičů, kteří si pro ně na schůzky chodí.

A co pro ně připravujeme  na další schůzky? Vzhledem k tomu, že jsou za dveřmi Velikonoce – tak výrobu dekorací, jinak třeba střeleckou soutěž O velikonočního zajíce, opékání uzenin a pak třeba účast na akci, kterou pořádá skupina pro veřejnost na konci dubna Čarodějné hry a hned na začátku května výlet pro ně a rodiče fo Farmaparku Soběhrdy.

 

Lubuše Nejdlá

Reportáž o Delfínech – PS Dobřany

Dnes 14.března 2019 Vás zvu mezi Delfíny. Ne není to chyba, je to název pionýrského oddílu, který již od vzniku Pionýra před skoro 30 lety pracuje na skupině v Dobřanech. Zeptám se proto Medulky, která to asi jako jediná přítomná pamatuje, ne co historie, ale co současnost? A její odpověď?: „V tomto roce máme celkem 14 členů – dětí a dospělých, i když ne všichni chodí pokaždé a tak tu nejsme všichni ani dnes“.

Dál se ptám vedoucí Petry: Co všechno děláte a co se Ti z toho nejvíc líbí? Petra k tomu: „Tak jako v jiných oddílech hrajeme hry v klubovně i venku, nebo tvoříme. Dnes například kluci hrají Stiga hokej a děvčata Abalone. No a vyrábět budeme šperk zdobený smaltem. Jinak nejvíc se mi líbí akce jako např. Čarodejnický slet, který skupina připravuje pro veřejnost a jarmarky ať již Velikonoční nebo Vánoční, kde prodáváme naše výtvory a část zisku věnujeme na charitu“.

No, a abych se neptal jen vedoucích, tak se zeptám i dětí. Jak dlouho už chodíš do oddílu? Co se nejvíc líbí Tobě a jak bys obodoval(a) schůzky (max. počet bodů 5)?  Míša:  „Chodím už 5 let a nejvíc se mi líbil výlet do Mirákula, jinak 5 bodů“. Dalším je Dan: „I já už chodím 5 let, bodů 5 a nejvíc se mi líbil výlet na Laser Game“. A co Ty Štěpánko? „No já chodím druhý rok, bodů 5 a jinak vyrábění a tábor, letos pojedu podruhé“. Můj jmenovec Dominik : „Chodím třetí rok, jinak bodů bych chtěl dát tisíc, i mně se nejvíc líbil Laser Game“. No a za sebe – chodím pátým rokem, rád tvořím a hraju hry a i mně nejvíc zaujal Laser Game.

Fotky ze schůzek a akcí a další informace můžete najít na našem webu : dobrany.pionyr.cz, nebo facebooku Pionýrská skupina Dobřany.

Ptal se: Dominik Silovský

 


Kouzelná noc – PS des. St. Roubala Habartov

V pátek 1. 3. 20019 se naši nejmladší pionýři sešli po 18:00 hodině v pionýrské klubovně, kterou máme v DDM Habartov, aby si mohli prožít Kouzelnou noc. Na děti čekala velká spousta zábavy a dobrodružství, které si na ně vedoucí přichystali.      

Po příchodu do klubovny jsme se ubytovali a už nás čekal první úkol. Aby tato noc mohla být opravdu kouzelná, vyrobili jsme si strašidýlko z vlny. Práce nám šla řádně od ruky a svá strašidýlka jsme měli za chvilku hotová.  

Pak už jsme se převlékli do pyžam a mohla konečně začít pořádná pyžamová párty. Mezi tancem na nás čekalo i pár zábavných her.  První mezihra byla Na mumie. Rozdělili jsme se do dvojic a každá dostala toaletní papír. Naším úkolem bylo omotat jednoho z dvojice jako mumii. Chvilku nám trvalo přijít na to, jak omotávat, aby se nám papír netrhal. Nakonec se to povedlo a my měli krásné mumie.  Po této hře a dalším tanci jsme si udělali Pohádkový kvíz. Vyslechli jsme si vždy krátkou hudební ukázku z pohádky a museli říct, o jakou pohádku se jedná. Občas nás to pěkně potrápilo, než jsme si vzpomněli, ale myslíme si, že se můžeme pochválit, protože naše pohádkové znalosti jen tak někdo nemá.  V devět hodin večer nás čekala stezka odvahy. Naším úkolem bylo jít potmě do tělocvičny a zde si najít odměnu v podobě plyšového kamaráda. Každý z nás stezku úspěšně zvládl. Když jsme se pořádně vyřádili a vytancovali, rozbalili jsme si spacáky a šli spát.

Ráno po probuzení na nás čekala snídaně v podobě bábovky a muffinů, které pro nás připravili vedoucí. Po snídani jsme si v klidu sbalily, chvilku si ještě pohráli a poté spokojeně a s úsměvem na rtech se rozešli domů.

 

Anna Kováčová

 

Masopustní karneval – PS Čtyřlístek Domažlice 

Konec února a začátek března je věnován všeobecným masopustním radovánkám. Ne jinak tomu je na pionýrské skupině Čtyřlístek v Domažlicích.

Ve středu 27. února se v klubovně Dřevák scházejí děti z oddílů Koťátka a Čmeldové, aby i ony oslavily Masopust. Krátce po 16. hodině vchází do slavnostně vyzdobené klubovny na čtyři desítky maskovaných dětí a jejich vedoucí a instruktoři. Nejprve probíhá promenáda. Mezi maskami vidíme princezny, piráty, žirafy, kostlivce, čarodějnice a mnoho dalších. To ale již začíná instruktorka Terka Jindřichová pouštět první písničky a děti se pouštějí do tance. Tedy do tance? Spíše skotačení, protože se jedná o děti od 4 do 7 let.  

V nejlepším je třeba přestat, a proto je pro děti připraven oddechový program. Děti usedají ke dvěma dlouhým stolům a každý dle své fantazie vyrábí či maluje jakousi masopustní maškaru. Ani to netrvá dlouho a Terka opět vybízí přítomné na taneční parket.  Všichni jsou plně zaměstnáni tancem i tanečními hrami a soutěžemi, které jsou pro ně připraveny.

Ale co to? Vše nejednou končí a děti usedají na koberec a vytváří kroužek. Nikdo netuší, co bude následovat. To již přicházejí instruktorky a rozdávají hudební nástroje – činely, bubínek, triangl, píšťala, xylofon… Děti pod vedením Ilony Krbcové vytvářejí třicetičlenný orchestr a pěvecký sbor. Společně zpívají několik známých písniček. Ne všichni. Některé nejmladší chlapce zpěv neláká a pokračují ve svém křepčení po klubovně.  Je konec „koncertu“ a děti se odměňují potleskem. To již opět hraje Terka a začíná poslední taneční šou. Mezi děti se přidává i několik maminek.

Je konec Masopustu, doby hojnosti a veselí. Nastává období půstu. Aby si to děti řádně užily, instruktorky jim předávají sladké odměny. Někdo neodolá a ochutnává ihned, někteří si odměnu odnášejí domů.

Skončilo všeobecné veselí a i do práce našich oddílů vstupuje doba střídmosti. Proto je na příští středu mezi děti pozvána tisková mluvčí Policie ČR územního pracoviště Domažlice por. Mgr. Dagmar Brožová, která zde bude přednášet o prevenci.

Vendy Pangrácová

 


Víkendovka oddílu Mimoni – PS MÍR Domažlice

Oddíl Mimoni z PS Mír Domažlice strávil víkend 8. – 10. 3. 2019 na chatě v Mezholezích u Kdyně. Jejich víkendová akce byla zaměřena především na stmelení kolektivu, sportovní hry a kreativní činnosti. Děti si vyzkoušely několik her, kde šlo převážně o spolupráci týmů a jejich fyzickou zdatnost. Ve volném čase mezi aktivitami si zahrály deskové hry nejen mezi sebou, ale i se svými vedoucími. Tento víkend jsme si všichni užili a těšíme se na další společně strávený čas.

 

Jana Antošová

 

 

 

 


Na horách s pionýry – PS Šťáhlavy

Poslední únorový týden patřil v letošním roce jarním prázdninám a my jsme znovu vyrazili na zimní tábor s výukou lyžování a jízdy na snowboardu do známého krušnohorského městečka Boží Dar, kde jsme společně strávili osm prázdninových dnů. Oproti loňskému roku vzrostl počet účastníků na 41, takže chata byla zcela zaplněna a lyžařští a snowboardoví instruktoři stejně tak jako náš kuchař se museli pořádně otáčet.

Jediným opozdilcem na autobusovém nádraží v Plzni, kde jsme měli sraz, byla plyšová panda, bez které jsme ale nesměli odjet, a tak čekáme, až se rodiče vrátí i s naším maskotem a pak již vyrážíme. Boží Dar nás přivítal neuvěřitelným množstvím sněhu a slunečným počasím.

V neděli ráno se společně vydáváme na svah. Ze skiareálu Plešivec, kam budeme celý týden jezdit, nám každé ráno posílají dva skibusy, kterými se dopravujeme na místo i zpět. Je krásně, všichni se rychle učí a všechny to moc baví. A večer? Večer to rozjíždíme při show Boží Dar má talent. Moderátor je nepřekonatelný, jednotlivé skupinky se předhánějí ve vymýšlení vystoupení, porota má plnou hlavu starostí, kdo že je ten nejlepší, bavíme se celý večer. A kdo vyhrál? To není podstatné, vítězem byli všichni.

A máme tu pondělí a vyrážíme, tentokrát už všichni, na Plešivec. Čeká nás opět krásný slunečný den, kdy se budeme zdokonalovat ve svém lyžařském či snowboardovém umění. A večer je tu kvíz pro chytré hlavy s Diankou a Eliškou a film.

Úterní odpočinkový den vyhlížejí hlavně naši lyžařští instruktoři, kterým výuka dala zabrat.  Společně s dětmi vyrážejí do Jáchymova, kde se nachází lázeňské centrum Agricola a v něm i malý aquapark s atrakcemi.  Zde se vyřádili malí i velcí, někteří vedoucí pak čerpali energii v sauně.

A po dni odpočinku už středa i čtvrtek opět patří lyžím a snowboardům. Všichni si krásně odpočinuli, načerpali síly, a tak vzhůru na kopec. Stále nám neuvěřitelně přeje počasí, neustále svítí sluníčko, teploty dosahují až 15O nad nulou. Je potřeba toho využít, a proto oba dny pilujeme na svazích Plešivce naše dosud nabyté dovednosti. A čtvrteční večer malujeme, kreslíme, vybarvujeme….

Je tu pátek, poslední den, kdy vyrazíme na sjezdovku. První den z celého pobytu, kdy nesvítí sluníčko a dokonce občas drobně prší. Ani to nás ale neodradilo a vyrazili jsme, abychom si ještě užili. Než jsme se nadáli, je tu sobota, poslední den našeho prázdninového pobytu na Božím Daru. Dnes už nejdeme lyžovat, musíme totiž všechno sbalit, naložit do auta, uklidit si pokoje a slavnostně celý pobyt zakončit. Byl to parádní týden plný legrace a zážitků, který opět utužil náš kolektiv. Skládáme hold našim vedoucím za trpělivost při výuce, přípravu programu na chatě, klobouk pak smekáme před naším kuchařem a těšíme se na další společné zážitky.

Petra Vošahlíková

 


Krajský turnaj v RINGU – PS Horní Bříza

Ten, kdo činnost naší pionýrské skupiny sleduje již delší čas, ví, že každý nový rok rádi začínáme sportem. Rok 2019 jsme započali již 24. ročníkem krajského turnaje ve hře RINGO, a to v sobotu 12. 1. 2019. Společně s MP Obora jsme připravili den plný sportu a doprovodných soutěží, kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 172 soutěžících. Přijeli velcí i malí, z daleka i z blízka, aby se utkali ve čtyřech věkových kategoriích. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit doprovodných soutěží (kloboučku hop, střelba ze vzduchovky a foukačky, puzzle) a nebo krajského kola uzlařské regaty, kterou již tradičně pořádala právě MP Obora. Samotného turnaje ve hře RINGO se zúčastnilo celkem 35 týmů a boj to byl opravdu vyrovnaný. K vidění byly neuvěřitelné fyzické výkony, ale hlavně zdravý sportovní duch. Celý turnaj se nesl ve znamení přátelství a legrace. Nesmíme opomenout, že ve hře byl i každoroční putovní pohár naší pionýrské skupiny, který tento rok zůstal doma a to díky týmům ve složení Jiří Begala, Karolína Motyčkový, Jakub Šulda (2. místo kategorie D), Matyáš Janda, Tereza Šuldová, Milan Kolář (1. místo kategorie D) a Anna Gergorová, Anna Glazerová, Gita Pokorná a Tomáš Krob (1. místo kategorie B). Jsme moc rádi, že se vždy sejdeme v tak hojném počtu a uděláme pro sebe něco dobrého a ještě se u toho pobavíme. Doufám, že příští rok tomuto netradičnímu sportu přijde na chuť ještě mnohem více lidí a začneme zase další nový rok sportem. Fotografie z akce najdete ve fotogalerii PS: Foto 1, 2.

 

                                                                                    Václav Kubec

 


Chlubíme se… – PS Nepomuk

Pohár předsedy vlády ČR je u pionýrů v Nepomuku.
Zástupci Pionýrské skupiny Nepomuk převzali ocenění za výtvarnou činnost oddílů Pusík a Knoflíci, které převzali na koncertu Děti dětem v sobotu 2.2.2019 v Praze. Putovní pohár předsedy vlády za výtvarnou a rukodělnou práci nám předala ministryně financí vlády ČR Alena Schillerová. Pohár převzala Alena Březáková a Monika Týmlová, děkujeme jim za celoroční výtvarnou práci s dětmi a blahopřejeme. Pohár jsme předali našim pionýrům na oddílové schůzce 6.2.2019 na naší klubovně. Určitě z něj měli velkou radost a s chutí se dali do dalšího tvoření. Přišel nám poděkovat i vedoucí Pionýrské skupiny Václav „Kašík“. Pochlubili jsme se také starostovi města Nepomuk ing.J. Švecovi a pohár je vystaven na Městském úřadě v Nepomuku.

Míra Dvořák

 


Ledová Praha 2019 – PS Mír Domažlice

V sobotu 2.2.19 jsme si s oddílem Pegas zajeli na výlet do Prahy na akci s názvem Ledová Praha. Moc jsme si to užili – prošli jsme se po Karlově mostě, projeli se na lodi Pražskými Benátkami (takže jsme Karlův most viděli i zespodu) a stihli jsme navštívit 3 muzea – Muzeum Karlova mostu, Galerii ocelových figurín a Muzeum Policie ČR. Zbyla nám i necelá hodinka na nákupy a hamburger na nádraží a v osm večer už jsme byli zase zpátky doma. Utahaní, ale spokojení.

 

Dáša Čechová

 

 


 

Startuje krajská soutěž: Jsem Pionýr, jsem vidět!

,,Tato krajská soutěž je určena pro pionýrské skupiny a jejich registrované oddíly v Plzeňském a Karlovarském kraji. Hlavním účelem soutěže je propagace spolku Pionýr z.s. a jeho pobočných spolků v Plzeňském kraji.“

Na soutěžící oddíly, které se přihlásily do soutěže čekají čtyři soutěžní kola. Každé kolo je zaměřeno na určitou oblast propagace: reportáž, reprezentace, rozhovor a prezentace. Jak se s těmito tématy poperou oddíly z PS Nepomuk, PS Jitřenka Kdyně, PS Otava Sušice, PS Čtyřlístek Domažlice, PS Safír Kdyně a PS Tuláci Klatovy? Sledujte náš facebook a webové stránky. Soutěž probíhá od 1.2. do 31.9.2019.

 

Vojta „Hipík“ Horváth

 

 

 

 


 

Výročka – PS Nepomuk

Jednání Rady Pionýrské skupiny Nepomuk se uskutečnilo v pátek 25.1.2019 na klubovně pionýra. Je to vlastně naše výročka, tak jsme hodnotili, připravovali a plánovali. Slyšeli jsem od vedoucího skupiny zprávu o činnosti za rok 2018. Dvě stě pionýrů v Nepomuku se celoročně činilo šest dětských oddílů (dva výtvarné, stolní tenis, 2 florbalové a jeden všeobecný). Pět táborových klubů během celého roku se schází na akcích, kde se baví, seznamují a zejména připravují letní tábory. O prázdninách připravili šest táborů, kterých se zúčastnilo 363 dětí a staralo se o ně 118 dospělých. V průběhu roku bylo připraveno 74 akcí pro členy a ostatní děti a mládež. Zapojili jsme se do charitativní akce Český den proti rakovině a na konto jsme zaslali částku 9128 Kč. Oddíl Pusík a Knoflíci se zúčastnil republikové výtvarné soutěže Sedmikvítek a získali šest ocenění.

Pro rok 2019 jsme připravili opět zajímavé a naše již tradiční akce. Můžete se v březnu těšit na pionýrské bály, velikonoce a čarodějnice na klubovně, dračáky na Přebudově, kuličkiádu , drakiádu, dýňování a prosincové nebe, peklo a pohádku. Opět pro vás v období prázdnin připravíme šest táborů. Na táborové základně připravujeme novou výstavbu budovy, plány už máme,ale chybí nám ty peníze. Na výročce byli odměněni vedoucí, kteří pracují celoročně s dětmi A.Březáková, M.Týmlová,M.Svejkovské, K.Brejcha, M.Hons,M.Dvořák a hlavní vedoucí táborů. Poděkování patří hospodářce L.Strolené a vedoucímu naší skupiny Václavu“ Kašíkovi“ Horníkovi. Pro letošní rok máme zaregistrováno 197 členů. Nezbývá nám nic jiného než zase na plno zabrat a bavit se s dětmi po celý rok.

Míra Dvořák

Pozvánka na akce – PS Trojlístek Strašice

Ve Strašicích si pro Vás připravili mnoho zajímavých akcí. Kompletní kalendář si můžete prohlédnout zde. Pozvánky na ty nejbližší si můžete prohlédnou v odkazech na jednotlivé akce.

 

   

Petra Sládková

Mikulášská nadílka – PS Hradec u Stoda

Letos se na Mikulášské nadílce, která se konala v sobotu, 8. prosince v KD Hradec, sešlo opravdu hodně dětí. Navštívily nás i děti z dětského domova Robinson ve Stodě. Celým odpolednem provázeli 3 malí čertíci, kteří se starali o zábavu.

Hned na úvod se dělal průzkum hodných a zlobivých dětí a kupodivu tam byly samé hodné děti. První soutěží bylo házení míčku na cíl, někdo by si řekl, že je to taková stará klasika, ovšem některé děti, i rodiče, se u této disciplíny pěkně zapotili. Mezi jednotlivými soutěžemi se dětem pouštěla muzika, tančilo se a zpívalo. Největší zábavou ovšem byly balónky, kdyby mělo každé dítě 10 balónků na hraní, bylo by to málo. Během toho, co se nesoutěžilo, mohly děti namalovat, nebo vybarvit obrázek, který se pak vyvěsil a děti si tak mohly nasbírat plusové body u čertů. Další soutěží byl slalom, kde děti musely kličkovat mezi kužely se lžící, na které byl pingpongový míček. Kdo splnil, mohl si přijít pro sladkou odměnu. Rodiče se pak mohli občerstvit v bufetu, kde byly na výběr mimo jiné i domácí, vynikající muffiny.

Těsně před příchodem čertů čekalo děti kouzelnické vystoupení. Děti si tak mohly vyzkoušet známá zaříkadla, viděly spoustu kouzel a triků, a dokonce i zmizení živé holubice. Kouzelník si vybral několik dobrovolníků a děti se náramně bavily, a tak si myslím, že z nich trochu té nervozity opadlo.

Najednou se ale ozvalo burácení, hluk…setmělo se a už tam byli! 3 čerti, Mikuláš a anděl. Najednou se prostor v kulturním domě vyprázdnil a všechny děti byly schované u maminky, nebo tatínka a ani nedutaly. Asi neměly čisté svědomí, tak, jako na začátku. Sem tam byl slyšet i pláč, ale důvěrný slib „já už budu hodný, hodná“ se ozýval z každého koutu. Za básničku, či písničku si pak děti vysloužily u Mikuláše balíček sladkostí. Nakonec si čerti nikoho neodnesli, ale některá zlobidla unikla jen o vlásek.

Na závěr se, ač někteří nevěřícně, vyfotili s celou partou a odnesli si spousty zážitků z prosincového odpoledne. My doufáme, že se příští rok zase sejdeme v minimálně stejném počtu, jako letos.

Marin Mlynářík

Laser Game – PS Mír Domažlice

V sobotu 15.12. jsme si s oddílem 301.Pionýrská zajeli do Plzně na jednu akcičku. Airsoftové zbraně jsme vyměnili za laserové pistole v Laser centru na Slovanech. Děti se rozdělily na čtyři týmy.  Dva mladší a dva starší. První hru vždy hrály týmy proti sobě. Druhou hru si starší zahráli všichni proti všem. Mladší zůstali věrni modelu tým proti týmu. I když každá hra trvala „jen“ 15 minut herního času, každý se při ní pořádně zapotil. Dětem se akce líbila a určitě si ji zase někdy zopakujeme.

 

Vláďa Čech

 

 


Pionýři v Techmánii – PS Safír Kdyně

8.12. vyrazili pionýři z PS Safír Kdyně oddíl Elektronci a z PS Hrádek u Rokycan oddíl Rakováček na výlet do plzeňské Techmánie.

Sraz jsme měli v 10 hodin před Techmánií. Po zakoupení vstupenek jsme se rozutekli po celé expozici. Vyzkoušeli jsme si ovládání bagru, jak se tvoří tornádo, Ohmův zákon v praxi, Archimedův zákon, co udělají bublinky pod lodí, start raketoplánu, rýžování zlata, plazmovou kouli, jak fungují kladky, šíření zvuku, rezonanci zvuku v kapalině a další… Ti odvážnější si vyzkoušeli, jaké to je být nabití na 50 000 V přes Van de Graaffův generátor. 

Odpoledne jsme si dopřáli procházku Plzní až na Americkou třídu, kde jsme se rozdělili. Rakováček pokračoval na náměstí a Elektronci spěchali na vlak.

Všichni si výlet patřičně užili. Bylo to prostě senzační a už nyní plánujeme další společný výlet!

Vojta Horvát

 


Andělská stezka – PS Hrádek u Rokycan

Pionýrská skupina Hrádek připravila pro všechny děti andělskou stezku a návštěvu v pekelné jeskyni . Účastníci museli přijít do potemnělého lesa u přírodního kina. Procházeli trasu označenou světýlky a anděly. U jeskyně ,v bývalém pískovcovém lomu , je u ohně čekal Mikuláš s doprovodem. Zpěv a básničky byly poplatkem za dárečky. Náhle se otevřelo peklo , které chrlilo plameny a dým. Dokonalá iluze probudila dětskou fantazii.Pohlazení po duši bylo závěrečné zpívání koled pod oblohou plnou hvězd. Díky za přípravu a organizaci patří členům vedení skupiny a oddílu Tykadla!

 

Jestliže máte zájem jaké další akce připravujeme, tak se podívejte na náš kalendář:  Vánoční čas 2018   

 

Vlasta Vasková

 


Pozvánka na Vánoční akce – PS Nepomuk

Upoutávky na akce Pionýra Nepomuk, které se uskuteční v nejbližším období:

  • úterý 27.11.2018 –  Adventní dílna pro rodiče a přátele pionýra – klubovna od 19 h., budeme vytvářet adventní věneček. Napište přes mail nebo sms 721746812, aby jsme zajistili dostatek materiálu.
  • úterý 4.12.2018 – Nebe-peklo a pohádková půda, naše již tradiční akce před Mikulášem. V čase mezi 17 a 18,30h. můžete navštívit s dětmi naši klubovnu, kde bude připravené peklo s čertíky, nebe s Mikulášem a anděli a na pohádkové půdě budu naše oblíbené postavičky a soutěže. Nebude chybět i čertovské občerstvení. Pozvete své známé.
  • 8.-9.12.2018 – Vánoční turnaj ve stolním tenisu ve sportovní hale v Nepomuku od 9 h. V sobotu děti do 15 let a v neděli ti starší.

 

Pokud budete mít čas podívejte se na naše stránky: www.nepomuk.pionyr.czwww.pusikovci.estranky.cz/

                                                                                    Miroslav Dvořák

Oslavy 100 let republiky – PS Hrádek u Rokycan

Období začátku nového školního roku už pominulo. Pionýrský život se rozjel na plné obrátky. V Hrádku u Rokycan je propojený se životem celého města. Koncem října jsme byli jedni z organizátorů oslav sta let naší republiky. V akci 72 hodin pro druhé jsme upravili okolí pamětních stromů ve městě a po úklidu, jsme položili květiny k pomníčkům padlých z I. a II. světové války. Připravili jsme důstojné místo pro zasazení „Lípy republiky“ u domu dětí. Odhalením pomníčku u nové lípy v pátek 26.10., jsme zahájili oslavy. V neděli jsme se zúčastnili koncertu „Hrádeckého big-bandu“, který byl oslavou naší republiky. Následující čtyři dny byla v sále domu kultury výstava organizací a spolků z jejich historie a činnosti. Pionýrská skupina měla největší expozici a byla obležená zájemci o kroniky, fotografie a různé pionýrské předměty. Veřejnost žasla, co vše děláme a na jakých projektech se podílíme. V tomto důstojném prostředí také proběhlo volební jednání nového zastupitelstva, kde byla zvolena starostka Mgr.Marcela Sobotková. Poděkovala za úspěšnou práci končícímu starostovi Jaroslavu Perlíkovi, který tuto funkci vykonával 24 let. Děkujeme mu i za Pionýrskou skupinu, protože s námi spolupracoval a je naším členem. Přejeme mu hodně štěstí , zdraví a radosti do „civilního“ života.

Vlasta Vasková

Sloučení Plzeňské a Karlovarské KOP

V úterní podvečer 6.11. proběhlo zasedání KRP PLKOP. V důstojném prostředí zasedací místnosti krajského úřadu v Plzni došlo k podpisu smlouvy o fúzi sloučením Karlovarské KOP a Plzeňské KOP za přítomnosti obou předsedů – Martina Mlynáříka i Františka Kováče. Akt fúze byl jednohlasně podpořen 88 mandáty (z 97).

 

Ivana Mochurová

 

 


Mladí zdravotníci z PS Safír Kdyně

Práce s dětmi je pro mladé instruktory především radost, ale také velká zodpovědnost. Aby se naučili správně reagovat i v případě ohrožení zdraví svých svěřenců, absolvovali v neděli 4. listopadu čtyřhodinový kurz první pomoci s paní Romanou Kazdovou, která se specializuje na zážitkové metody učení. Na účastníky tedy čekaly reálné simulace skutečných událostí, které často doprovázely i výkřiky a spousta umělé krve. Odvážní instruktoři si tak mohli vyzkoušet přístup k bezvědomému, zastavení krvácení, ošetření popálenin i masáž srdce.

Zkušený lektorský tým často upozorňoval na možná úskalí při poskytování první pomoci, představil aplikaci záchranka a zopakoval náležitosti volání na linku 155. Právě autentické nahrávky z tísňové linky na účastníky velmi zapůsobily. V prostředí maličké klubovny U Čápa celé nedělní odpoledne velmi rychle uteklo i díky několika výukovým videím, která názorně ilustrovala probíraná témata. Pro tuto aktivitu byl úplně poprvé využit nový projektor, který byl hrazen z příspěvku Plzeňského kraje.

Závěrečná část byla už věnována dotazům, zpětné vazbě a rozdání certifikátů i malých dárečků v podobě chytře zabalených ochranných rukavic. Celému lektorskému sboru patří velký dík za jejich obětavou práci a trpělivost při výuce. Všichni instruktoři sice doufají že nabyté dovednosti nebudou nikdy potřebovat, pokud ale tato situace nastane, jsou na ni nyní perfektně připraveni.

Pavla Hrubá

Halloweenský průvod strašidel – PS Safír Kdyně

Pionýrská skupina Safír Kdyně pořádala v sobotu 3. listopadu další ročník Halloweenského průvodu strašidel. V šest hodin večer se na kdyňském náměstí sešlo více než 250 dětí převlečených za upíry, kostlivce a jiná strašidelná stvoření. Každý dostal barevný svítící náramek a mohl směle následovat bílého ducha, který se nesl v čele průvodu. Kostýmy měla dokonce i většina rodičů, takže celý průvod působil opravdu hrůzostrašně a jistě některé kolemjdoucí vylekal. Velmi originální byl nafukovací oblek asi dvoumetrového tyrannosaura, který bavil celé okolí.

Po krátké procházce městem všichni dorazili do potemnělého parku, kde bylo připravené žonglérské vystoupení souboru Veletoč. Ten předvedl parádní ohňovou a audiovizuální show, která se zejména dětem tak líbila, že neváhaly tleskat do rytmu a hlasitě fandit.

Jakmile skončilo představení, dostaly děti barevné kartičky a jejich úkolem bylo vyhledat celkem 8 stanovišť a získat od místních strašidel jejich symbol. A nebyla to strašidla jen tak ledajaká – v tmavých koutech se schovávali černokněžníci, smrtky, kostlivci, zombie, čarodějnice, padlí andělé a dokonce i strašidelní klauni. Děti ale brzy poznaly, že obludy nejsou opravdové a skoro vůbec se jich nebály. Všichni malí nebojsové si pak vyplněné kartičky vyměnili za lízátko, svítící hopík a figurku hmyzu. Celá akce se uskutečnila za podpory Plzeňského kraje. 

Pavla Hrubá

 


Drakiáda – PS Safír Kdyně

V sobotu 20. října pořádala pionýrská skupina Safír tradiční drakiádu. Ještě ráno se válela v celém kdyňském údolí hustá mlha a rozhodně nevypadala, že by se chtěla rozplynout. Až v době, kdy organizátoři připravovali zázemí drakiády, rozdělávali oheň a vítali první příchozí, sluníčko se konečně prodralo skrz mraky a vyčistilo drakům oblohu. Krásné počasí a lehký vánek pak přilákal asi 120 lidí a louka nad Kdyní se tak velmi rychle zaplnila. Po celou dobu se mohli účastníci drakiády občerstvit teplým čajem z várnice, opéci si buřta na ohni nebo si ze žhavých uhlíků vyhrábnout pečený brambor. Na děti pak čekaly pěkné tematické ceny v podobě barevných větrníků a bublifuků. Dvě hodiny na čerstvém vzduchu utekly jako voda a když sluneční paprsky začaly pomalu slábnout, vydali se i poslední účastníci do svých domovů. Všechny fotky z příjemně stráveného sobotního odpoledne najdete ve fotogalerii na webu https://safir.pionyr.cz nebo na facebooku PS Safír. Akce se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje.

Pavla Hrubá

 


Pionýrský sedmikvítek – PS Jitřenka Kdyně

V uplynulém víkendu proběhlo u nás na základně Krajské kolo Pionýrského Sedmikvítku rukodělná část a 27 účastníků se přijelo bavit, zavytvářet a společně spolu pobýt. Díky, že jste přijeli – oddíl Mikulka Plzeň, Pionýrská skupina Jitřenka, Pionýrská skupina Tuláci z Klatov a Pionýrská skupina Delfíni z Dobřan 🙂
Děti si v pátek ozdobily trička, v sobotu pak pracovaly podle kategorií dle návodu a v odpoledních hodinách pracovaly na společném díle. Mezi jednotlivé práce jsme zařadili hry na čerstvém vzduchu a na sluníčku. Večer patřil tanci – ať již Just dance nebo Stardance.
Nedělní dopoledne patřilo malbě čímkoliv na cokoliv 🙂.
Nezapomněli jsme ani na závěrečné foto, vyhodnocení ani na rozdání pěkných cen, které určitě rukodělné oddíly nadchly.
Bylo to příjemně strávených pár dní, díky a za rok zase !! 

Ivana Mochurová

Airsoftový víkend GREEN II – PS Mír Domažlice a PS Hrádek u Rokycan

Už třetím rokem se na podzim naše táborová základna Újezd proměnila ve vojenskou základnu a její okolí v bojiště. Konala se tu airsoftová operace s názvem „Green II“ (nenechte se zmást názvem, úplně první akce se jmenovala „Firework“). Na tuto podzimní víkendovku vždy zveme i další airsoftové oddíly. Bohužel letos dorazil pouze oddíl Task Force Hrádek, ale zato v hojnějším počtu, takže spolu s našimi členy bylo na akci přes 40 lidí!

Původně to nevypadalo nějak extra, v pátek příjezd, večeře a porada k programu, ale to by náš nepřítel nesměl disponovat biologickými zbraněmi, které se nezdráhal použít! Těsně před večerkou zazněly sirény a táborem se roznesl černý kouř. „Poplach! Všichni do krytu!“ křičeli důstojníci a naštěstí se všichni dostali do krytu do půl minuty. Kouř se rozplynul, nikomu nic nebylo…přežili jsme první den.

Ráno jsme zjistili, že onen černý kouř skutečně byla biologická zbraň! Přesněji virus, který mění lidi na zombie. Z běžné vojenské operace se náhle stal boj o přežití. Během soboty jsme se zúčastnili několika bojových operacích. Při jedné se nám podařilo získat lék pro nakažené, při další zlikvidovat nepřátelského generála. Večer zbyly i síly na noční hru.

O víkendu se oba oddíly dohodly na bližší spolupráci v rámci airsoftových akcí, což znamená společné akce, tréninky, ale i výlety a jiná dobrodružství, která se v budoucnu pokusíme organizovat alespoň jednou měsíčně.

V neděli dopoledne proběhla další airsoftová akce. Pak už následovalo jenom balení a odjezd domů. Takže teď je to na našich bratrech ve zbrani – Task Force Hrádek, aby si připravili nějakou společnou akci na listopad a my v 301. se na ni už hrozně těšíme!

Jakub Čech

 


Ohlédnutí za prázdninami – Krajská organizace Pionýra Plzeňského kraje

Léto je nenávratně pryč a s ním i tábory. A že jich bylo! Jenom v našem kraji zorganizovaly pionýrské skupiny celkem 47 táborů pro 2460 dětí. Tábory byly pobytové i příměstské, stanové, chatkové i v budovách. Krásné číslo, viďte? Díky stovkám dobrovolníků, kteří tábory připravují, mohou děti každé léto prožít  dobrodružství, na která ještě po letech rády vzpomínají. 

 

 

 

KOP

 

 


Léto na vodáckém táboře – PS Safír Kdyně

Není nic lepšího než horké dny strávené s kamarády u vody. Pionýrská skupina Safír Kdyně proto opět uspořádala letní vodácký tábor pro děti od 6 let, které se o prázdninách rozhodně nenudily. Na konci července společně vyrazily sjíždět řeku Ohři v úseku Kynšperk – Sokolov – Loket. Letošním tématem bylo cestování časem po boku tajemného Doktora, který je s pomocí svého časostroje přenesl například do starověké Sparty, Egypta, k Vikingům, do pravěku nebo středověku. S Kryštofem Kolumbem děti pozorovaly zatmění měsíce, za socializmu se snažily sehnat džíny v Tuzexu, v pravěku překreslovaly jeskynní malby a užily si i prohlídku hradu Loket. Na závěr se stroj času trochu porouchal a přenesl děti do budoucnosti, kde se obyvatelstvo evakuuje ze zničené Země. Skupinky si tedy musely postavit vlastní raketu, aby mohly sehnat potřebné součástky a stroj času opravit. To se jim nakonec podařilo v závěrečné noční hře, která rozhodla o vítězné skupině. Vyhlášení proběhlo tradičně u slavnostního ohně a věříme, že si děti odnesly nejen pěkné ceny, ale hlavně nezapomenutelné zážitky. Děkujeme všem účastníkům a na viděnou se budeme těšit zase příští rok tentokrát na řece Otavě. Všechny fotografie najdete na webu https://safir.pionyr.cz/ nebo na facebooku PS Safír Kdyně.

Pavla Hrubá

 


Odpoledne plné her – PS Safír Kdyně

K začátku nového školního roku již tradičně patří Odpoledne plné her, které ve Kdyni pořádala Pionýrská skupina Safír. Děti se tak mohly vyřádit na kdyňském sídlišti Na Koželužně při jízdě na koloběžce, chůzi na slacklině, prolézání tunelem, střelbě z luku, skákání panáka, srážení plechovek, hodech na koš a mnoha dalších úkolech, doplněných o nácvik první pomoci se záchrannou službou. Ten měl velký úspěch nejen u dětí, ale i u jejich rodičů, kteří se také dozvěděli mnoho nového. V areálu klubovny U Čápa pak děti získávaly další body vyrobením papírových motýlků, zdoláním lezecké stěny a svezením na lanové dráze. Získané body pak mohly utratit jednak na trampolíně a jednak ve stánku s pěknými cenami. Díky krásnému počasí a více než třiceti dobrovolníkům se celé odpoledne povedlo na jedničku a navštívilo jej asi 170 dětí. Akce se uskutečnila za finanční podpory Plzeňského kraje, děkujeme. Všechny fotografie, informace o pořádaných akcích a oddílech najdete na webu https://safir.pionyr.cz/

 

Pavla Hrubá

 


Letní táborová rukodělná škola  – PS Jitřenka Kdyně

Už se stalo tradicí, že se v srpnu na základně Jitřenka v Zelené Lhotě sejdou zájemci o tvoření a zkouší si nové rukodělné a výtvarné techniky, které potom mohou využít ve své oddílové praxi a nejinak tomu bylo i tento rok.

Letošní LTŠka, kterou pořádala naše Plzeňská krajská organizace Pionýra 12. – 17. 8., nebyla výhradně dámskou jízdou, ale našel se i odvážný mladík, který se vůbec nenechal zahanbit, a pod rukama mu vznikaly krásné výrobky. Zkušené lektorky, ale i oddílové vedoucí, nabídly účastníkům přes 30 různých aktivit s rozdílnou náročností na materiál a obtížností na výrobu. Letos byla na programu například výroba holubičky a panenky ze šustí, výroba mazajky z papírových ruliček, šití velikonočních zajíčků, háčkování soviček, ale došlo i na korálky, kouzelná přání z papírů a textilní obaly na sešity a knihy. A už teď vám můžeme slíbit, že některé z nich najdete i v Mozaice.

Pokud byste se chtěli zúčastnit v roce 2019 a máte námět na výtvarnou techniku nebo rukodělku, nabídněte jí pro příští ročník nebo nám o ní napište na i.mochurova@gmail.com.

 

Ivana Mochurová

Airsoftový CAMP – PS Mír Domažlice

Bohužel nastal konec prázdnin, ale poslední týden této nejlepší části roku jsme s oddílem strávili na táborové základně v Újezdě u Domažlic, kde se uskutečnil již pátý ročník Airsoftového campu.

Už po příjezdu v neděli jsme si ukázali, jak správně přepadnou nepřátelskou jednotku a jak se takovému přepadení bránit, v případě, že by tuto taktiku na nás někdo použil. A co je třeba umět, když někoho chcete přepadnout? No přece se zamaskovat…takže soutěž v maskování!

A co kdyby z laboratoře unikl zombie virus? I na tuto situaci jsme se připravovali. V pondělí jsme si takový scénář vyzkoušeli a i když „horda zombie“ byla silným protivníkem, pár přeživších vždy zbylo.

V noci na úterý se nám nepřátelští záškodníci pokusili podminovat základnu, takže rychle do vybavení a pokusit se jim v tom zabránit! I pře to, že byla tma a nedalo se vidět dál než metr před sebe, někteří se rychlím, výbojným přestřelkám nebránili. Jenže to jsme netušili, že nám nepřítel vyraboval zásoby jídla, a tak jsme si museli uvařit sami na ohni (nutno podotknout, že nikdo nic nespálil a všichni se dobře najedli). Odpoledne rychlá bitva o kopec, kde bylo zřízeno kulometné postavení.

Středa byla spíše odpočinková, nějaké ty hry přes síť, stolní tenis, hry v lesíku, prostě pohoda. Ale tu pohodu přes den jsme si vynahradili večer (nebo by bylo lepší napsat v noci?), protože jsme museli přes nepřátelské území propašovat tři předměty. Opět tma jako v pytli a k tomu nepřátele, kteří číhali kolem cest. Došlo celkem ke dvěma přepadům a bohužel jsme ztratili dva předměty ze tří, ale co už…procházka při měsíčku stála za to.

Poslední den jsme věnovali úklidu, skvělému obědu a (překvapivě) kartám a ping-pongu. A abychom toho neměli málo, tak nám v pátek 7. 9. opět začínají pravidelné schůzky v klubovně a doufáme, že se k nám připojí nějací ti nováčci.

Jakub Čech

 

„100py času“ – PS Dobřany

to bylo téma příměstského letního tábora, který pořádala Pionýrská skupina v Dobřanech ve dnech  30. 7. – 3. 8. 2018 za finanční pomoci z Grantu města Dobřany a jehož fotky naleznete na www.dobrany.pionyr.cz. ve fotogalerii.

První den si 19 účastníků připomnělo historii města Dobřany, vzhledem k tomu, že ne všichni v něm žijí. Poté následovala fotosoutěž, kdy se děti rozdělily na dvě party a šly fotit budovy dávné i nedávné historie ve městě, např. budovy škol, kostely, poštu, radnici, starý most a další. A zatímco jedna skupina šla fotit, druhá si zdobila trička a pak se děti vystřídaly. Vítězi fotosoutěže se stali Kája Davídková za své foto budovy ZŠ l. stupně a Ondra Folk se snímkem pošty. Jako každý rok jsme se pak dál při vytváření snažili naučit pracovat s odpadovými surovinami. Naším úkolem bylo ozdobit připravený květináč ubrouskovou technikou. Díky velkému horku jsme nestíhali vyrobit vše, co jsme chtěli, ale než jsme šli domů, zvládli jsme ještě nazdobit čajovými sáčky obrys konvičky a hrnečku, které jsme pak měli nalepit na předpřipravenou desku z obrázku, která byla zdobená strukturou papírové utěrky, obarvená jako podklad a na ní byla přilepená konvička a to celé pak bylo vloženo do rámu od starého obrazu. A abychom jen nevyráběli tak jsme stříleli z foukačky, hráli stolní hry, jezdili na koloběžkách a hráli hokej.

V úterý jsme jeli autobusem do Mariánských Lázní, kdy jsme si v parku Boheminium prohlédli makety hradů a zámků, no a aby to bylo zajímavější, tak jsme se rozdělili na tři skupiny, dostali jsme obrázky hradů a zámků a měli jsme vypátrat jejich jména a vyfotit se u nich. A opět horko a tak jsme se šli občerstvit, bavili jsme se na místním hřišti a stavěli si z lega a pak nás autobus odvezl domů. Ó jak by to bylo krásné, kdyby nebylo takové horko. Pan řidič Šváb, kterému moc děkujeme, s námi měl velkou trpělivost. Po návratu sice v klubovně nebyl chládek, ale ne zase takové horko jako venku a tak jsme si dali stolní hry a pak šli domů.

Ve středu jsme měli jet do ZOO, ale zvítězil návrh jet se koupat na koupaliště do Líní. Nikdo se neutopil a tak jsme se v pořádku vrátili do klubovny, kam si pro nás přicházeli postupně rodiče.

Ve čtvrtek jsme původně měli jet na zámek Kozel, ale změna je život a tak jsme jeli – opět busem – do ZOO. Vzali jsme to pomalu od shora dolů, nejvíc nás ale asi bavila domácí zvířátka – prase, kozy, králíčci, jen kůň nám chyběl. No a pak jsme si koupili zmrzlinu, pití a něco na památku a jelo se zpět do klubovny. A opět bylo vedro. Částečně jsme si odpočinuli a šli jsme domů.

No a pátek to bylo samé překvapení. Učili jsme se využití a zdobení vosku – tedy zdobili jsme svíčku plátky vosku, pak jsme odlévali plovoucí svíčku, abychom uměli využít zbytky svíček, a pak jsme lili vosk do malých hrnečků, což vypadalo moc hezky. Čtvrtá svíčka byla gelová, ale nejdřív jsme si skleničku ozdobili voskovými konturami, obrázky vybarvili fixy na sklo a pak do nich nalili gel. A abychom si výrobky měli v čem odnést, učili jsme se ozdobit papírovou tašku tak, aby byla krásně dárková. Co ale bylo zajímavější než tvoření, byla hra se stolními hokeji, tzv. Stiga hokeji, které přivezl pan Martin Ženíšek a když jsme to jakž takž uměli, dali jsme si turnaj, tak jak se hraje na soutěžích, které Martin organizuje. Turnaj ale nakonec vyhrála vedoucí Míša. Všichni jsme se lekli, když uprostřed turnaje, zaujati hrou, z ničeho nic začalo doutnat a hořet světlo. No to bylo smradu, že se to ani vyvětrat nedalo. Tak jsme turnaj přerušili a vedoucí Medulka sháněla opraváře a řešila další věci s tímto spojené.  No a pak jsme šli ven foukat šipky, ale tam bylo takové horko, že jsme šli raději do klubovny. Na závěr jsme si rozdali upomínkové listy a věci na památku.

Průběžně jsme s vedoucími hodnotili program, aby z toho mohli organizátoři vyjít při přípravě dalších příměstských táborů, nejen letních. S programem připraveným na toto léto byli rodiče i děti spokojené. Takže na příště to vyhrálo koupání a Techmánie.  Jediné co jsme již několikátý rok neovlivnili, byly vysoké teploty za okny klubovny.

Libuše Nejedlá

 

Letní tábor Superhrdinové 2018 Újezd u Plánice – PS Dobřany

Co se dělo?

Tak v sobotu 30. června jsme přijeli na táborovou základnu do Újezda, všichni jsme se ubytovali, nasvačili a šli na procházku po okolí, seznamovali se a cestou zpět jsme vzali z lesa dříví na oheň, abychom si mohli k večeři upéct buřty, pak jsme si u něj i zazpívali a než jsme šli spát, zvládli jsme i malou noční hru.

Nedělní ráno jsme začali rozcvičkou, k snídani jsme měli vánočku a kakao. Pak jsme se rozdělili do týmů a představili si hru – o čem to celé vlastně bude, vymýšleli si název našeho týmu a a pokřik. Abychom zvládli všechny soutěže učili jsme se před obědem morseovku, šifry a práci s buzolou. K obědu jsme měli frankfurtskou polévku a boloňské špagety. Po obědě jsme šli hrát stopovačku a na konci získali nápovědu pro hru na další den. Pak jsme si zahráli Thanosův fotbal a celý den vyhodnotili na nástupu a než jsme šli spát zahráli jsme si ještě hry „Deka“ a „Maso“.

V pondělí dopoledne jsme běhali po lese a sbírali lístečky s názvy surovin k výrobě séra pro Hulka a jeden tým bránil ve sbírání ostatním. Po svačině jsme pak hráli hry na zahradě. Po poledním klidu jsme šli na stopovačku s úkoly a měli jsme sebou i buzolu, abychom nesešli z cesty. Navíc už zvládáme luštění morseovky a tak pro nás úkoly nebyly problém. Hlavním úkolem bylo najít a přinést Hulkovi modrý kámen a vyhrál tým, který přišel první. Po odpolední svačině jsme pak šli na louku, kde jsme postavili hřiště a úkolem bylo porazit tenisákem lahve naplněné vodou. Pak byly opět hry na hřišti a pak za tmy noční hra „Světlušky“, kdy jsme chytali vedoucí, kteří blikali baterkami. No a pak už jsme šli spát.

Úterní dopoledne jsme věnovali výrobě Superhrdinů z libovolného materiálu no a v hodnocení byli na prvním místě modří. Do oběda jsme ještě stihli hru Jungle a Housenka. Odpoledne jsme běhali a získávali části šifry s indiciemi, kde ve středu najdeme další kámen do hry. No a pak jsme zvládli dvě „opičí dráhy“ kdy na konci jedné jsme házeli šipkami na terče se superhrdiny a v druhé potvrzovali své superschopnosti – např.lítání, rychlost, rentgenové vidění apod.

A pak rychle do hajan, protože středa to je výlet do Plánice.

Ve středu 4.července jsme šli na výlet do Plánice, kde jsme si nakoupili nějaké sladkosti nebo hračky na památku a odpoledne jsme se byli koupat v lesních rybnících. A po svačině jsme šli hledat kamen času. No a protože jsme se zdrželi byla později i večeře a pak jsme si hráli na zahradě.

V rámci Spidermanova čtvrtku jsme hráli hru „Pavučina“, kdy jsme navigovali poslepu s tím, že bylo zakázáno říkat dopředu,dozadu nebo pravá či levá a „Pašování pavouků“, kdy jeden tým bránil své území a ostatní jim tam pašovali pavouky. K tomu jsme se ještě učili uzlovat. A další hra byla „Sbírej kde se dá“ kdy podle seznamu měl každý tým donést různé věci např. šupinu z kapra, přesličku, kaštan, tampon nebo záchodové prkénko. Ani sami vedoucí nevěřili tomu, kolik toho přineseme. Pochváleni budiž místní obyvatelé, kteří nám vyšli vstříc a tro prkénko věnovali či zapůjčili. Po večeři pak byla krátká diskotéka a noční hra, kdy jsme hledali potmě Kámen reality.

V pátek jsme si povídali o mistru Janu Husovi a pak jsme vyplňovali malý kviz. V lese jsme se pak povídali o tom jak vypadá jaký oheň a mimo to jsme plnili různé soutěže, za které jsme získávali body a za ně část těla Ultrona, kterého jsme večer na hranici upálili. To co se nám nepovedlo byly střelby protože začalo dost pršet a tak jsme výsledky za střelby ze vzduchovky, flusačky, luku a hod šipkami museli nahradit jinými soutěžemi, ale povedlo se. Když přestalo pršet tak jsme poseděli u ohně, upálili Ultrona, zazpívali si a šli spát.

V sobotním dopoledni jsme se v rámci putování po planetách nejdřív vystřídali na 2 stanovištích – přenášení vody na lžíci, stříkání na svíčky vodní pistolí a další 2 stanoviště jsme nestihli. K planetě Zemi jsme vyplnili i malý kviz o naší planetě. Poté jsme odešli na stopovačku při které jsme našli čtvrtý kámen. Odpoledne jsme soutěžili ve střelbách, které jsme nezvládli v pátek a hráli hru „Pavučina“. Večer jsme pak poslouchali písničky, hráli fotbal a psali dopisy vedoucím.

Dopoledne v neděli jsme vyráběli bramborový salát na společnou večeři a přáníčka Ivě a Medulce k narozeninám. Po obědě jsme vyráběli ještě piňáty a připravovali klubovnu na společnou večeři. Po ní jsme se ještě na zahradě dívali na rozbíjení piňát Ivou, Medulkou a Petrem a po chvíli volna šli spát, abychom byli čilí na pondělní výlet do Plánice.

A je tady pondělí. Nasnídat, sbalit a jít. Cesta do Plánice spojená s odpočinkem na svačinu a hrou s lístečky proběhla vcelku rychle. O něco pomaleji pak nákupy v místních prodejnách a ještě pomaleji cesta zpět do tábora na oběd. Po hrachové polévce a těstovinovém salátu jsme měli polední klid a po něm promítání filmů a pak hry na zahradě. Unaveni jsme šli i dřív spát.

V úterý jsme po nástupu škrábali brambory a pak jsme měli další „Opičí dráhu“, kdy jsme zatloukali hřebíky, puzzle, strkání míče hlavou po čtyřech a praskání balonků tělem. Pak byla stopovačka s azimuty, kdy jsme našli Thorovo kladivo. A protože začalo pršet hráli jsme hry v klubovně – Medvěd brum, milá malá kočička a slovní fotbal. No a pak jsme luštili veselé hádanky v týmech. Po večeři byla diskotéka a noční hra, kdy jsme hledali Thanosovu rukavici.

Ve středu dopoledne jednotlivé oddíly bavily tábor hrami, které samy připravily. Po obědě následoval hod Thorovým kladivem, hledání a sbírání obrázků zvířat a výběr z her na hřišti – fotbal, ringo apod. No a pak ještě běhací hra v lese se životy Thorova loď a přes spaním jsme luštili hádanky.

A byl tu předposlední den. Dopoledne jsme hráli hru na obchodování ve Vesmíru, pak jsme stříleli na Thanosovu loď a hráli fotbal. Odpoledne byla stopovačka za Kamenem duší a po návratu hra Nalep život na loď, která se nám tak líbila, že jsme si ji v pátek zopakovali. No a pak ještě poslední diskotéka a noční hra Majáky pro ty co na táboře zbyli, protože někteří naši kamarádi onemocněli a se svými sourozenci pak odjeli domů.

A v pátek poslední hry, balení, úklid a odjezd domů.

Libuše Nejedlá

 

Letní tábor PS Mír Domažlice – Cesta kolem světa

Táborová Cesta kolem světa skončila, všichni už jsou doma a zbývají jen vzpomínky. Bylo to 14 dní plných zážitků, dobrodružství, občas strachu, ale také sluníčka, pohody, legrace a kamarádů. Procestovali jsme celý svět. V Itálii jsme vařili špagety a chytali mafiány, v USA jsme rapovali, poznali moudrost indiánů a vyzkoušeli své štěstí v kasinu. V Jižní Americe jsme dopadli drogový gang a pobavili se na karnevalu v Riu. Zastávka Papua-Nová Guinea byla dost nebezpečná, ale s místními domorodci jsme se nakonec také skamarádili. Japonsko nás okouzlilo svými technickými vymoženostmi, v Číně jsme se zúčastnili náročného terénního běhu Dragon Run. V Indii jsme pomáhali čistit řeku a třídit odpad, vyzkoušeli jsme i meditaci. Nehoda letadla v Rusku nás trochu zdržela a zkomplikovala nám další cestu. Museli jsme přistát v Sýrii, kde právě probíhala občanská válka – tak tak jsme vyvázli. Zachránili jsme se rychlým odjezdem do Rumunska, což ovšem nebyla zrovna výhra, neboť jsme na vlastní kůži zažili, že pověsti o upírech asi nejsou jen pověsti… V Africe jsme si mysleli, že už máme vyhráno, ale nastaly další komplikace… se všemi těžkostmi jsme se ale dokázali vypořádat, a tak nakonec všechno dobře dopadlo. Velké díky patří všem, kdo se na přípravě a chodu tábora podíleli. A také velká pochvala všem dětem – byli jste skvělá parta! 

Dáša Čechová

 

Republikové airsoftové setkání Valhalla

Konečně to přišlo! 3. pionýrské airsoftové setkání, na které jsme se už od začátku školního roku těšili a připravovali, se konalo 4. 5. – 6. 5. 2018. Naše jednotka obdržela dopis, který nás povolával na obranu hranic Česka proti vnějším agresorům. Tak jsme si sbalili výbavu a vydali se do Lišic, kde se celá operace s označením „Valhalla“ odehrávala.

Po ubytování a slavnostním zahájení nás čekala noc plná napětí, protože jsme museli držet hlídku v sektoru základny, které hrozilo napadení. Konečně se poplach ozval kolem půl druhé v noci, ale hlídky se měly na pozoru a žádný nepřítel do základny nepronikl.

Druhý den ráno jsme vstali, rychlá snídaně a hned znovu do akce, tentokrát dobývat základnu. A i když byl náš útok neúspěšný, byla to sranda a užili jsme si to. Odpoledne si pro nás organizátoři připravili několik soutěží, jako například střelba z luku, střelba ze vzduchovky, hod kládou a střelba za pohybu, ve kterých si i naše jednotka vydobyla několik prvních míst!

Po zkušenosti z předchozího dne jsme se v neděli dopoledne vydali na akci mnohem lépe připravení a tentokrát jsme nejen přežili, ale v přestřelce týmů „všichni proti všem“ jsme pár týmů zlikvidovali, a tak jsme se s klidným svědomím a spoustou skvělých hlášek a zážitků mohli vrátit domů.

Co nás za další velkou akci čeká teď? No přeci náš letní airsoftový camp!

Jakub Čech