Výroční zprávy

Od roku 2009 vydává Plzeňská krajská organizace Pionýra výroční zprávy. Pro nahlédnutí do naší činnosti jsme se rozhodli zveřejnit tyto výroční zprávy i pro veřejnost a nejen pionýrským skupinám.