Vzdělávání

Naše krajská organizace Pionýra využívá ke vzdělávání svých členů nabídku vzdělávacích center dalších krajských organizací Pionýra.