O putovní pohár Zlaté růže – stručná pravidla

Stručný výňatek z pravidel

Obecná ustanovení

 • závod je určen pro děti od 7 let, mládež i dospělé;
 • je soutěží jednotlivců ve stanovených věkových kategoriích bez rozlišení na chlapce a dívky;
 • o Putovní pohár soutěží kolektivy v kategoriích od 7 do 26 let;
 • závodu se mohou zúčastnit i jednotlivci, kteří nejsou členy žádného sdružení nebo organizace.

Účastníci do 18 let věku musí být doprovázeny dospělou osobou, která za ně zodpovídá. Každý závodník musí mít průkaz, podle kterého lze zkontrolovat jeho věk (průkaz Pionýra, průkaz ČD, občanský průkaz, cestovní pas apod.).

Věkové kategorie

věk rok narození kategorie
do 9 let 2013 a mladší UP Uzel přátelství
10 až 12 let 2012, 2011, 2010 UL Uzel lásky
13 až 15 let 2009, 2008, 2007 ZT Zlatý turban
16 až 18 let 2006, 2005, 2004 DS Uzel dobrého skutku
19 až 26 let 2003 až 1996 DU Diamantový uzel
27 a více let 1995 a starší VE Veteráni – memoriál Petra Jiříčka

Soutěžící kategorie Uzel přátelství vážou čtyři uzle: lodní smyčku, ambulatní spojku, škotovou spojku a dračí smyčku. Ostatní kategorie vážou navíc rybářskou spojku a zkracovačku. Pro hodnocení je rozhodující čas; započítá se však jen tehdy, jsou-li uzle uvázány správně.

Způsob vázání uzlů

 • závodník nejprve uváže či nahodí lodní smyčku;
 • potom třemi spojkami spojí čtyři uzlovačky v jeden celek a na některé z nich uváže zkracovačku (pořadí vázání spojek a zkracovačky není určeno);
 • nakonec uváže dračí smyčku;
 • lodní smyčku lze uvazovat i nahazovat;
 • rybářská spojka musí být stažena;
 • dračí smyčka nemusí být vázána kolem těla;
 • kličky (zámky) nejsou povoleny.

Hodnocení

 • soutěž jednotlivců má kvalifikační a finálovou část;
 • šest nejlepších závodníků z kvalifikace v každé kategorii postupuje do finále;
 • v kvalifikaci i ve finále má každý závodník k dispozici tři pokusy;
 • časy jsou měřeny elektronicky;
 • časomíru spouští (na pokyn rozhodčího) i vypíná závodník samostatně;
 • při shodnosti časů rozhoduje hodnota druhého a třetího pokusu;
 • o konečném pořadí rozhodují finálové pokusy;

Do celkového hodnocení kolektivů (soutěž o Putovní pohár Zlaté Růže) se započítávají umístění finalistů do 26 let, tj. ze všech kategorií kromě kategorie Veteráni.

V případě velkého počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo stanovit časové limity pro jednotlivé kategorie.

Rámcové závody a doprovodný program:

 • štafeta družstev o Pohár předsedy JčKRP (šest závodníků z alespoň tří kategorií, každý váže jeden uzel); 
 • superfinále (souboj mezi vítězi všech kategorií);
 • vycházka po pamětihodnostech a dalších kulturních a sportovních stáncích jihočeského města Jindřichův Hradec.