Kalendárium

Plánováné akce JčKOP v roku 2020:

 

– 18. ledna – republikové finále Sedmikvítku – Melodie – Divadlo U Kapličy

– 22. února – krajský florbal Zahájí

– 12. února – oblastní kola Sedmikvítku – Clona, Výtvarka, Literárky – doručit na JčKOP

– 21. března – republikové finále Sedmikvítku – Divadlo

– 21. března – Zažehneme ohně – pokus o český rekord

– 28. března – Turbánek v JIndřichovém Hradci

– 28. března – 20. ročník Ringo v Pelhřimově

– 4. dubna- 6. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené

– 29.- 30. května – Bambifest – předběžní datum

– 5. – 7- června – RESET Brno – krajská účast PS

– červen – krajská akce k 30. Výročí Pionýra

– září – „ jarní setkání „ ?

– říjen – rytířský turnaj Čestice

– 21. listopadu – Čertovská Husovka

– 28. listopadu – Společenské setkání Praha

 

Administrace a řízení 2020:

 

– 31. ledna – registrace PS

– 10. února – doručení registrací do kanceláře

– 17. – 23. února – elektronické hlasování – volba člena ČRP

– 18. dubna – Malá obsahová konference JčKOP

– duben – kontrola závěrek a inventarizačních zápisů – KK + zástupce PS + pracovník Ústředí místa a čas bude upřesněn