Kalendárium

Plánováné akce JčKOP v roce 2022:

 

 

 – 23. dubna            – 3. ročník Florbalcup Zahájí

 – 21. května          – republikové finále Sedmikvítku – Divadlo  

 – 13. – 14. května  – Bambifest

 – 5. června           – 1. ročník florbalu Kájov

– 18. září               – oblastní kolo Sedmikvítku Literárky –  – doručit na JčKOP !

– ???                     – 6. ročník Medvědího turnaje ve vybíjené

– listopad               – oblastní kolo Sedmikvítku Melodie Čestice

–                          – setkání PS a PO JčKOP

 

 

 

Administrace a řízení 2022:

 

– 31. ledna          – registrace PS

– 15. února          – doručení registrací do kancelář  

   27. února         – Krajská rada JčKOP 

–       únor           – elektronické hlasování – volba člena ČRP

– 30.4.2021          –  oblastní porada JčKOP 

– 23. července     – poslední termín dodání delegačního listu zvoleních delegátu z PS na XI.

                           výroční zasedání Pionýra na Ústředí Pionýra

24. – 25. září    – XI. výroční zasedání Pionýra Mladá Boleslav