Melodie – Republikové finále

Naše krajská organizace Pionýra pořádá republikové finále soutěže Pionýrský Sedmikvítek pro oblast Melodie.

TERMÍN KONÁNÍ: 19. března 2022.

MÍSTO KONÁNÍ: Divadlo „U Kapličky“, Husova 45, 370 05 České Budějovice.

Bližší informace k samotné Melodii, ale i k dalším oblastem kulturně-umělecké soutěže Pionýrský Sedmikvítek najdete na www.sedmikvitek.pionyr.cz.