Základní informace

Pionýr, z. s. (zapsaný spolek) je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých.Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost.

Pionýrské skupiny v Pardubickém kraji: