O nás

Pionýr je spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Naše oddíly a kluby nabízejí činnost dívkám i chlapcům na více než 600 místech po celé republice. Velká část aktivit Pionýra je otevřená veřejnosti.

Krajská organizace Pionýra zabezpečuje základní servis pro činnost pionýrských skupin a jejich oddílů. Reprezentuje sdružení na úrovni kraje, komunikuje se státní správou, krajskými institucemi a ostatními sdruženími. Zajišťuje vzdělávání vedoucích a pomáhá při realizaci programů pro děti a mládež. Na zajištění jejího chodu se svojí dobrovolnou prací podílí jeho členové.