Kontrolní komise

Kontrolní komise provádí kontrolu dodržování vnitřních předpisů spolku Pionýr a obecně platných předpisů, a to jak v rámci KOP, tak i ve všech pobočných spolcích v její působnosti.

 

 

Členy kontrolní komise PaKOP jsou :

 

Marta Kubátová

E-mail: MartaKubatova@seznam.cz

 

Ivan Sádovský

 

Radka Václavková