Lektorský sbor

Tomáš Podola

člen Pionýra, dlouhodobý PP – bývalý vedoucí PS a člen VV KRP, delegát krajské rady

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Obecné předpisy a dokumenty Pionýra, Vedení dokumentace a zjišťování povolení, Systém práce oddílu, Historie spolku

 

Josef Matoušek

člen Pionýra, dlouhodobý PP – předseda PMKO, vedoucí PS

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Obecné předpisy a dokumenty Pionýra, Vedení dokumentace a zjišťování povolení, Systém práce oddílu, Historie spolku, Kontrolní činnost v rámci PS

 

Ing. Renata Chrástková

člen Pionýra, dlouhodobý PP – kvalifikace hospodář PS, člen VV KRP, garant PVC 13

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Obecné předpisy a dokumenty Pionýra, Metodika, Vedení dokumentace a zjišťování povolení, Práce s oddílem, Základy ekonomiky, právo – Aplikace právního rámce činnosti (Právní minimum), Kontrolní činnost v rámci PS

 

Mgr. Veronika Matoušková

člen Pionýra, dlouhodobý PP – kvalifikace oddílový vedoucí, vzdělání VŠ pedagogické

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Pedagogika, psychologie, práce s dětským kolektivem, Metody ve výchově a vzdělávání, Výchova ke zdraví a environment.  výchova, Diagnostika výchovných problémů, Řízení a koordinace akce, Motivování dobrovolníků a pracovníků

 

Mgr. Veronika Mikolajková

vzdělání VŠ pedagogické – speciální pedagogika

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Pedagogika, psychologie, práce s dětským kolektivem, metody ve výchově a vzdělávání; výchova ke zdraví a environment. výchova; diagnostika výchovných problémů; Řízení a koordinace akce; Motivování dobrovolníků a pracovníků

 

Mgr. Jiří Chrástek

člen Pionýra, dlouhodobý PP – kvalifikace vedoucí PS, delegát KOP, vzdělání VŠ pedagogické

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Pedagogika, psychologie, práce s dětským kolektivem, Řízení a koordinace akce, Vedení dokumentace a zjišťování povolení, Motivování dobrovolníků a pracovníků, Metodika, propagace činnosti, Vztahy s veřejností

 

Martin Orlík

člen Pionýra, dlouhodobý PP – kvalifikace člen vedení PS, člen VV KRP, zástupce PMKO v RADAMOK

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Dokumenty Pionýra, Činnost a historie spolku, Propagace činnosti, Webové stránky, Vztahy s veřejností

 

Dagmar Adamčíková

člen Pionýra, Osoba odborně způsobilá v oblasti bezpečnosti, vyhledávání rizik a požární bezpečnosti; dlouhodobý PP

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik, Krizový management a risk management (Bezpečnostní předpisy a protipožární příprava ochrana zdraví a zásady požární prevence)

 

Romana Barvová

člen Pionýra, Předsedkyně kontrolní komise PMKO, dlouhodobý PP

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Kontrolní činnost v rámci PS, ekonomika a podvojné účetnictví

 

Jiří Kocián

Osoba odborně způsobilá v oblasti bezpečnosti, vyhledávání rizik a požární bezpečnosti

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik,  Krizový management a risk management (Bezpečnostní předpisy a protipožární příprava ochrana zdraví a zásady požární prevence)

 

Martin Veselý

člen Pionýra, Ekonom PMKO, dlouhodobý PP

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Základy ekonomiky, Hospodaření tábora i PS

 

Ondřej Talík, PhDr. Tichopádová

Instruktoři červeného kříže

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Zdravověda a první pomoc – kurzy zdravotníků zotavovací akce

 

Radim Zuczek

člen Pionýra, Pracovník HBZS, absolvent vyšší odborné zdrav. školy, dlouhodobý PP

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik, První pomoc a základy hygieny, Zdravověda

 

Matěj Vojtovič

profesionální hasič – HZS Hranice

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Krizový management a risk management, Bezpečnostní předpisy a protipožární příprava, ochrana zdraví a zásady požární prevence

 

MUDr. Filip Kowalski

člen Pionýra, dlouhodobý PP, Lékař – Nemocnice Frýdek-Místek  

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik První pomoc a základy hygieny, Zdravověda

 

Mgr. Martina Schwetterová (Kubinová)

člen Pionýra, dlouhodobý PP

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Absolvent právnické fakulty – Brno, asistent Krajského soudu Ostrava

 

Barbora Žembová

člen Pionýra, dlouhodobý PP, vedoucí PS

OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ – Propagace činnosti, webové stránky; Vztahy s veřejností