O nás

Královéhradecká organizace Pionýra je krajským organizačním článkem neziskové občanské organizace Pionýr. Sdružuje děti, mládež a dospělé v rámci jejich volnočasových aktivit.

V rámci dobrovolné práce, a často ve veškerém svém volném čase, se tito lidé podílejí na neformální mimoškolní výchově mladých lidí a přípravě pro jejich další aktivní život. Základním smyslem celého tohoto snažení je poskytnout dětem a mladým lidem smysluplné alternativy konzumního nicnedělání, individuální pasivní zábavě, či přímo společensky nebezpečnému chování.

Nabízíme proto možnosti, jak kvalitně využít svůj volný čas a přitom se přímo podílet na vytváření programu pro své vrstevníky či mladší kamarády. Nasměrovat je k dalšímu rozvoji jejich osobnosti tak, aby i oni byli v budoucnu prospěšní, v rámci svého působení, pro naší společnost.

Doplňujeme tak neformálním způsobem a v kolektivech vrstevníků nejen výchovu školní, ale částečně i rodičovskou, která se v dnešní uspěchané době často omezuje pouze na nutné minimum.

V našich oddílech děti poznávají nové kamarády, prožívají stále nová dobrodružství v bezpečí oddílové činnosti a nalézají pozitivní příklady pro svůj život. Získávají řadu praktických dovedností a návyků.

Věříme proto, že naše snažení není zbytečné, a že dětem a této společnosti přináší mnoho dobrého. Děkujeme proto všem, kteří nám v tom pomáhají a prokazují nám svou podporu morální, věcnou i finanční.

 

Bankovní účet KOP KHK
2600873621/2010 Fio banka