O nás

Samostatná organizace „PIONÝR“ zahájila svoji činnost v lednu 1990. Nyní je druhým největším spolkem svého druhu a pracuje ve všech krajích České republiky.

Krajská organizace Pionýra kraje Vysočina spolupracuje s řadou organizací a institucí v kraji Vysočina, je členem RDMKV. Pionýr je členem mezinárodní organizace IFM-SEI.

Krajská organizace Pionýra kraje Vysočina vznikla za podpory jednotlivých členů z bývalých Okresních rad Pionýra okresů kraje Vysočina a dnes je složena z členů pionýrských skupin a pionýrského centra.

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých.

Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti.

Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských, kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež.

Hlásí se k „Úmluvě o právech dítěte“ a „Listině práv a svobod“ a podílí se na naplňování jejich zásad.

 

Základní údaje

Vznikli jsme v roce 1990.

Máme 18 pionýrských skupin a jedno Pionýrské centrum ve kterých je sdruženo 39 oddílů.

Členskou základnu tvoří 872 členů.

Největší akce v kraji:

– krajské kolo Sedmikvítku v oblasti porta, hudba, tance a výtvarné č.

– Klábosilův noční přesun

– Tábornická Stezka