Aktuality

Aktuálně k epidemii

Platná opatření od 1.9.2021

 

Proticovidová opatření v činnosti Pionýra

Opatření směřující ke snižování šíření covid-19 vydává na základě „pandemického zákona“ Ministerstvo zdravotnictví a schvaluje je vláda. Plné znění platných a aktuálních opatření najdete na Mimořádná a ochranná opatření – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz). Základní informace pro činnosti našeho typu jsou zpravidla umísťovány v opatřeních týkajících se omezení obchodu a služeb. Opatření má obecný charakter a je určeno pro široké spektrum obchodních činností a poskytovatelů služeb, nepopisuje tedy jednoduchým způsobem pravidla pro naši specifickou spolkovou činnost. Číst v něm musíme návazně na typy našich aktivit a, bohužel, pro jednotlivé naše činnosti platí pravidla různá. Pokusíme se vybrat tyto jednotlivé typy aktivit a provést vás aktuálními pravidly tak, jak je v opatřeních čteme my.

K tomu připomínáme, že nad rámec těchto pravidel platí další obecná ustanovení platná pro všechny osoby týkající se povinnosti ochrany dýchacích cest.

Cílem opatření je omezení mobility osob, jejich setkávání a posílení testování v populaci. Tento záměr je tedy třeba sledovat při výkladu jednotlivých stanovených pravidel.

Pokud bude u jednotlivých činností opatření stanovovat pravidla pro vstup do vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, pak se bude jednat vždy o podmínky stanovené v bodě I/16 (aktualizace 16. 8. 2021).

Bod I/16:

 • negativní PCR test, který není starší 7 dnů,
 • negativní rychlý antigenní test (RAT), který není starší 72 hodin – – POZOR ! pro spolkovou a zájmovou činnost platí 7 dnů a zároveň se tato platnost vztahuje i na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jeho konání
 • národní certifikát o očkování – 14 dní po druhé dávce v případě dvoudávkového schématu, 14 dní po dávce jednodávkového schématu
 • 180 dní po prodělání covidu (od 1. pozitivního testu),
 • provedení rychlého antigenního samotestu (RAT) na místě,
 • potvrzení nebo čestné prohlášení o testování ve škole max. 72 hodin od testování – POZOR! – pro spolkovou a zájmovou činnost platí 7 dnů – VZOR ZDE

Důležité je rovněž připomenout, že je nám nařízeno kontrolovat stanovená pravidla a účastníci mají povinnost prokázat jejich splnění

Nově se nařizuje organizátory vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního (opakovaného) antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku PCR testu u účastníka nebo jinak přítomné osoby zajistit oddělení této osoby od ostatních osob. Osobě starší 18ti let se nařizuje akci neprodleně opustit, v případě osoby mladší 18ti let se nařizuje bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce, který zajistí odvoz a dále bezodkladně kontaktovat orgán veřejného zdraví příslušný podle místa konání.

Ochrana dýchacích cest

 • platí ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
 • platí ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit
 • se nevztahuje na akce do 10 osob (uvnitř) nebo 30 osob (venku)
 • se v žádné případě nevztahuje na děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku

Výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale pozor! Platí to pouze v případě, že je akce v místě konání sama.

 


 

Běžná oddílová a schůzková činnost s dětmi

20 osob celkem uvnitř i venku

 • Bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informací o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16
 • POZOR! – platnost antigenního testu 7 dnů

 

Sportovní činnost

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • rozestupy alespoň 1,5 m
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16

 

Spolková činnost pro dospělé

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

Testování všichni nad 6 let

 • podmínky I/16

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max. 50 osob
 • vždy rozestup min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložiz min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16
 • POZOR! – platnost antigenního testu 7 dní

 

Vzdělávací aktivity

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

max. 3000 osob uvnitř nebo 7000 osob venku

Podmínky:

 • uvnitř s kapacitou 3000 přítomných musí všichni splňovat podmínky dle I/16
 • v případě akce konané v prostoru nad 3000 přítomných, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z účastníků nad 3000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a), b), e) nebo f),c)
 • vzdálenost osob od místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m
 • vždy respirátor, výjimka v případě, že zkoušející a zkoušený při zkoušce udržují vzdálenost alespoň 1,5 m

Testování:

 • podmínky I/16

 

Volby a zasedání orgánů

Do 20 osob

 • bez omezení

Pravidla:

 • s výjimkou rodinných příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky I/16

 

Ubytovací služby

Bez omezení kapacity

Při zahájení ubytování testování nad 6 let dle podmínek I/16. U testovaných osob po 7 dnech ubytování obnovit test nebo podstoupit samotestování na místě.

Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch.

 

Obecná ochrana dýchacích cest

Respirátor

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání více než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m
 • ve vnitřních prostorech pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
 • ve vnějších prostorech pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 m, a to s výjimkou pohybových aktivit
 • POZOR! – výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale POZOR, platí to pouze v případě, že je akce v místě konání sama.

Nenosí děti do 6 let.