Aktuality

 


 

 

 


 

HORKÉ NOVINKY 18. 2020/2021

 

Nové vydání Tu-Ňáka

Bylo vydáno druhé lednové vydání zpravodaje Tu-Ňák. Věnujte mu, prosíme, pozornost. Naleznete v něm mj. vyhlášení dotačních programů:

– Vnitřního výběrového řízení 2021

– Program podpory pravidelné celoroční práce s dětmi 2021.

Přečíst si ho můžete v PDF verzi nebo na webu v části pro členy.

 

Pokyn garanta ÚPVC č. 1/2021 ke lhůtám pro získání kvalifikace v Pionýru

Dne 13. 1. 2021 v návaznosti na mimořádní opatření Ministerstva zdravotnictví (v souvislosti s onemocněním COVID-19) vydal garant ÚPVC pokyn ke lhůtám pro získání kvalifikace v Pionýra. Pokyn garanta naleznete zde.

 

Placené volno na tábory – možné proplácení náhrad mezd

ČSSZ vydala pokyny pro zaměstnavatele k proplacení náhradních mezd pro pracovníky táborů v návaznosti na novelu Zákoníku práce. Na tomto základě jsme pro vás připravili potřebné informace a vzory/formuláře (žádosti). Vše naleznete zde. K dispozici – vedle předloh dopisů – je i Pokyn předsedy Pionýra č. 2 k potvrzování celoroční soustavné a bezplatné práce s dětmi nebo s mládeži vztahující se k osvědčování požadavku plynoucího ze zákona k uvolňování dobrovolníků na tábory.