O nás

Na naší pionýrské skupině pracuje oddíl Mláďata.

Oddíl se schází po celý školní rok pravidelně každý čtvrtek, sraz v 15 hodin před budovou základní školy. Trvání schůzky hodinu až hodinu a půl podle programu. První schůzka bývá již koncem srpna – sledujte nástěnku a oddílový blog.

Do činnosti oddílu se mohou zapojit i noví zájemci, dveře má u nás otevřené každý, kdo má zájem se na naší činnosti podílet.

Nejvíce informací o tom, jak to v oddíle chodí, co se dělá na schůzkách, na výpravách i víkendovkách, se můžete dovědět od současných členů – dětí i vedoucích. Ptejte se, určitě Vám rádi odpovíme.