O nás

30. PS Mládí je základní organizační jednotkou sdružení Pionýr. Působí na území města Brna a Jihomoravského kraje.

Členská základna pionýrské skupiny se navzdory klesající populaci stále udržuje na stejné úrovni. V roce 2002 a 2003 došlo ke spojení dvou pionýrských skupin s naší skupinou a díky tomuto kroku se podařily zachránit existující a fungující oddíly. 30. PS Mládí se tak stává spíše servisní a zastřešující organizací pro jednotlivé autonomní oddíly.

Naše skupina pořádá spoustu letních táborů. Jsou to tábory pro mladší i starší táborníky. Mladší děti se účastní táborů v Uhelné, kde lze využít zázemí zděné budovy. V převážné většině případů se však jedná o klasické stanové tábory. Zkušenější oddíly se se staršími dětmi vydávají na náročnější expedice: Putování po horách, sjíždění řek a výpravy za poznáním do zahraničí.

Činnost zajišťují kvalifikovaní vedoucí. Systém vzdělávání je ve sdružení Pionýr na vysoké úrovni. Každý vedoucí musí absolvovat základní školení, které obsahuje poznatky z psychologie, bezpečnosti, ekonomiky, pedagogiky a zdravovědy. Hlavní vedoucí táborů pak absolvují speciální školení, které poskytuje komplexní znalosti pro vedení táborů. Dalšími specifickými drruhy školení jsou hospodář PS, hospodář LT, vedoucí PS, člen rady, zdravotník, revizor PS a další. V neposlední řadě jde o školení pro začínající instruktory, která jsou mezi touto věkovou kategorií velmi oblíbená.