O nás

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých, který vykonává osvětovou, kulturně výchovnou, vzdělávací a charitativní činnost, hájí a uspokojuje zájmy a oprávněné potřeby.

Pionýr podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv a rozvíjí zájmové činnosti členů spolku (viz Stanovy a Program Pionýra).

 

Krajská organizace Pionýra zabezpečuje základní servis pro činnost pionýrských skupin a jejich oddílů. Reprezentuje spolek na úrovni kraje, komunikuje se státní správou, krajskými institucemi a ostatními organizacemi. Zajišťuje vzdělávání vedoucích a pomáhá při realizaci akcí a programů pro děti a mládež.

Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra (OZKOP) vznikla jako organizační a hospodářská jednotka spolku Pionýr v lednu roku 2014, je nadána způsobilostí k právním úkonům jménem spolku Pionýr v Olomouckém a Zlínském kraji. OZKOP sdružuje všechny pionýrské skupiny v Olomouckém a Zlínském kraji.

Činnost naší krajské organizace Pionýra je podporována prostřednictvím programu podpory a ochrany činnosti dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, či dotačními prostředky Krajského úřadu Zlínského kraje a Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na zajištění jejího chodu se samozřejmě finančně i svojí dobrovolnou prací podílí jeho členové a především Kancelář OZKOP se sídlem v Kroměříži.

Rodičům a dětem je určena nabídka činnosti pionýrských skupin, kde děti mohou pravidelně navštěvovat oddíly či kluby nebo se jednorázově účastnit otevřených akcí a činnosti volnočasových klubů.