O nás

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých, který vykonává osvětovou, kulturně výchovnou, vzdělávací a charitativní činnost, hájí a uspokojuje zájmy a oprávněné potřeby.

Pionýr podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv a rozvíjí zájmové činnosti členů spolku (viz Stanovy a Program Pionýra).

 

Krajská organizace Pionýra zabezpečuje základní servis pro činnost pionýrských skupin a jejich oddílů. Reprezentuje spolek na úrovni kraje, komunikuje se státní správou, krajskými institucemi a ostatními organizacemi. Zajišťuje vzdělávání vedoucích a pomáhá při realizaci programů pro děti a mládež.

Olomoucko-zlínská krajská organizace Pionýra (O-ZKOP) vznikla jako organizační a hospodářská jednotka spolku Pionýr v lednu roku 2014, je nadána způsobilostí k právním úkonům jménem spolku Pionýr v Olomouckém a Zlínském kraji. O-ZKOP sdružuje všechny pionýrské skupiny v Olomouckém a Zlínském kraji, svou působností zasahuje činností pionýrské skupiny Čápata Bruntál i do Moravskoslezského kraje.

 

Činnost naší krajské organizace Pionýra je podporována prostřednictvím programu podpory a ochrany činnosti dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, či dotačními prostředky Krajského úřadu Zlínského kraje a Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na zajištění jejího chodu se samozřejmě finančně i svojí dobrovolnou prací podílí jeho členové a především Kancelář O-ZKOP se sídlem v Kroměříži.

V roce 2018 členská základna O-ZKOP registrovala 703 členů sdružených v 17 pionýrských skupinách s 27 oddíly a 2 volnočasovými kluby. O-ZKOP zaregistrovala i jedno pionýrské centrum v Kroměříži, kde je největší základna pionýrských skupin na okresním územním celku.

Rodičům a dětem je určena nabídka činnosti pionýrských skupin, kde děti mohou pravidelně navštěvovat oddíly či kluby nebo se jednorázově účastnit otevřených akcí a činnosti volnočasových klubů.