O nás

Liberecká krajská organizace Pionýra vznikla jako organizační složka organizace Pionýr v září roku 2000, je nadána způsobilostí k právním úkonům jménem sdružení Pionýr. Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých, který vykonává osvětovou, kulturně výchovnou, vzdělávací a charitativní činnost. Náš spolek hájí a uspokojuje zájmy a oprávněné potřeby dětí a členů spolku.

PIONÝR podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, výchovných, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv a rozvíjení zájmové činnosti členů spolku (viz Stanovy a Program Pionýra ). Náš spolek se zabývá celoroční prací s dětmi a mládeží v různorodých oddílech na schůzkách, akcích a táborech.

Liberecká krajská organizace Pionýra zastupuje pionýrské skupiny a jejich oddíly z Libereckého kraje, především z Jablonce nad Nisou, Liberce, Stráže pod Ralskem, Stráže nad Nisou, Českého Dubu a Cvikova.

Kromě všestranných oddílů máme kluby a oddíly zaměřené na turistiku, přírodovědu, rukodělnou činnost, tance atd.

Výroční zasedání Liberecké krajské organizace Pionýra (VZ LKOP) je jejím nejvyšším orgánem. Je tvořeno zástupci všech registrovaných pionýrských skupin (PS), pionýrských center (PC) a pionýrských oddílů (PO).

Úkolem LKRP je registrace pionýrských skupin, propojení s vyšším článkem, reprezentace spolku na úrovni kraje, komunikace se státní správou a ostatními organizacemi, zajištění vzdělávání, pomoc při realizaci programů pro děti a mládež a mnohé další.

Výkonný výbor Liberecké krajské rady Pionýra (VV LKRP) je výkonným orgánem LKOP. Vykonává usnesení VZ LKOP a LKRP a řídí její činnost mezi jednotlivými zasedáními LKRP. VV LKRP má 5 členů, kteří zodpovídají za jim svěřené úseky činnosti. Sekce zřízené při LKRP:
– sekce pro tvorbu a realizaci výchovných projektů 
– legislativně-ekonomická sekce 
– sekce pro tvorbu a realizaci výchovných projektů