Základní informace

Pionýr, z. s. je organizace registrovaná Ministerstvem vnitra ČR, která se věnuje práci s dětmi a mládeží. Ke dni 31.12.2003 měl Pionýr přes 20 tisíc členů.

Každý vedoucí dětského kolektivu povinně absolvuje kurz „vedoucí dětského kolektivu“ akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Krajská organizace Pionýra Karlovarského kraje je zřizovatelem Pionýrského vzdělávacího centra a pořadatelem tohoto kurzu. Absolvované vzdělávání vedoucích má charakter rekvalifikace s celostátní platností.

Zájemce o členství napíše a podá přihlášku vedoucímu oddílu nebo vedoucímu pionýrské skupiny. Členem Pionýra se stává přijetím v kolektivu po přiměřené zkušební době. Členové platí příspěvky. V částce je zahrnuto pojištění a příspěvek člena na činnost sdružení. Děti i vedoucí jsou tedy při činnosti v Pionýru pojištěni prostřednictvím pojistné smlouvy úrazové, kterou uzavřela Česká rada dětí a mládeže (sdružení Pionýr je členem ČRDM) s pojišťovnou. Tato pojistná smlouva řeší pojištění pro případ úrazu, ale nenahrazuje pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za způsobené škody.

Velkou výhodou pojistné smlouvy je, že pojištěni jsou nejen členové Pionýra ale také účastníci akcí pořádaných Pionýrem, kteří nejsou členy sdružení, tedy například Vaše dítě, které si podalo přihlášku a čeká na přijetí za člena, a také Vy, kteří nám pomůžete s organizováním našich akcí, nebo se jich pouze zúčastníte.

Člen Pionýra může navíc užívat různých výhod na akcích Pionýra jako je sleva z poplatku za účast na akci, nebo účast zcela zdarma, případně výhradní účast na některých akcích pouze pro členy.

Činnost svého oddílu si členové plánují sami, takže záleží jen na nich samotných, jak pestrá bude.

Máte zájem, aby Vaše dítě prožívalo svůj volný čas v partě dobrých kamarádů?

Kontaktujte nás! Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Vyjádření díků za podporu v naší činnosti, jež nám pomáhá dělat dětem svět ještě barevnější patří:

– Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy – MŠMT

– Karlovarskému kraji

– Městu Březová

– Městu Habartov