Znám své město/obec - vím, jak funguje

Čas přípravy
2 hodiny
Čas realizace
4 - 8 hodin
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 25
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C20, poznání fungování úřadů, místní samospráva, místo kde žiji, zjišťování informací
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, k učení, komunikativní.

Poznat, jak funguje místní samospráva, navázat kontakt s představiteli obce, rozvíjet vzájemnou spolupráci.

Motivace

Všichni žijeme v nějakém městě nebo vesnici. Známe cestu do školy, víme, kde je knihovna, kino, ordinace našeho lékaře. Víme, že každá obec má svého starostu a úřad. Ale víme také, jak to vlastně na takovém obecním nebo městském úřadě funguje?

Potřeby

Psací potřeby, případně počítač, přístup k internetu.


K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C20A.

Provedení

Aktivita vhodná na delší časový úsek – několik schůzek. Je náročná na přípravu a organizaci ze strany vedoucího, ale pokud se podaří navázat dobrý vztah s představiteli místní samosprávy, může to být pro oddíl či skupiny velmi přínosné.


1. část

Vedoucí vysvětlí dětem, co je to místní samospráva, řekne jim, jak taková samospráva funguje.
Úkol/soutěž pro děti: rozdělit děti do menších skupinek (po třech), každá skupinka má za úkol zjistit informace dle zadání v pracovním listu:
1. Jak se jmenuje starosta obce/obvodu?
2. Kolik členů má místní zastupitelstvo?
3. Jak často se zastupitelstvo schází?
4. Vyfotografuj místní úřední desku.
5. Zjisti adresu internetových stránek místního obecního či městského úřadu, napiš, co všechno se na nich dá najít.
6. Zjisti, jaké projekty ve vaší obci/městě financovaly fondy Evropské unie. Napiš alespoň 3.

Na konci soutěže vedoucí diskutuje s dětmi o tom, co se dozvěděly nového, co je zaujalo.


2. část

Vedoucí zprostředkuje dětem besedu se starostou nebo některým ze členů zastupitelstva. Nutno zajistit s dostatečným časovým předstihem, protože program úředníků bývá naplánovaný na delší časový úsek.

Pozvou ho do klubovny, kterou pro tuto příležitost vyzdobí – nástěnky, fotky z činnosti, kroniky, prezentace na počítači apod. Děti se nejprve pochlubí svému hostu se svou činností, pak si mohou povídat. Vedoucí děti musí na tuto situaci připravit předem, aby měly připravené dotazy. V případě, že v místě funguje podpora pionýrské skupiny ze strany obce, mohou děti pro starostu připravit nějaké vystoupení, poděkování, dát malou pozornost (např. ručně vyrobenou upomínku). V rámci besedy by se pak měly starosty ptát na to, co je zajímá – jak zastupitelstvo pracuje, o čem jedná, co řeší, co se plánuje v obci do budoucna apod. Děti mohou nabídnout i svou pomoc – např. při organizaci akcí pro nečleny (třeba dětský den apod.). Cílem takového setkání je nejen zjistit, jak funguje místní samospráva, ale navázat s představiteli obce osobní kontakt, upozornit na svou činnost.


3. část

Místo besedy se zastupiteli je možné připravit jinou variantu – po předchozí domluvě navštívit veřejné jednání zastupitelstva obce. Děti si tak udělají představu, co vlastně takové zastupitelstvo projednává a schvaluje, kolik má členů, v praxi vidí, jak probíhá diskuse na takovém jednání.


Pozor! Tato aktivita je vhodná spíš pro starší děti (7.—8. třída), které mohou projednávaným věcem trochu rozumět. Je nutné poučit děti o vhodném chování po dobu jednání!


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, Pomoc, Paměť.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.