Víte, že?

Spolupráce probíhá i na místní úrovni - mnohé pionýrské skupiny a oddíly pořádají společné akce s oddíly jiných organizací, domy dětí a mládeže a podobně.

Složení Obsahové komise pro přípravu X. VZP

Předseda ObK: Dušan Pěchota – dusan@pionyr.cz