Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Věra Behúnová

Křišťálová vlaštovka, 2001

* 1932, † 2012

PS Julia Fučíka, Kroměříž


Byla nejdéle aktivně pracujícím pionýrem v okrese Kroměříž. Pionýrská skupina, na níž působila, se stále rozvíjí díky lidem, které vychovala. Pod jejím vedením členové skupiny vybudovali základnu, jež dnes jako jeden ze dvou pevných objektů s celoročním provozem slouží v tomto okrese Pionýru. Významně se podílela na práci okresní i krajské rady Pionýra.