Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Ludmila Šedivá

Křišťálová vlaštovka, 2014

* 1943

PS Dubí 2


V roce 1990 se výrazně zasloužila o přechod PS Dubí do Pionýra, dále působila jako vedoucí pionýrské skupiny a členka okresní rady Pionýra. Později se – coby členka krajské rady Pionýra a výkonného výboru KRP – významně podílela i na ustavení Ústecké krajské organizace Pionýra. Je klíčovou postavou Pionýrské skupiny Dubí 2, jejíž přínos je i v obětavé pomoci začínajícím vedoucím a instruktorům.